Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 25

¿Sãwũã opanʉ akʉza kʼãrẽa opanʉ Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ bedʼeabaridera?

¿Sãwũã opanʉ akʉza kʼãrẽa opanʉ Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ bedʼeabaridera?

Bolibia

Nigeria, naẽna maʉ̃are kʼawũã

Taiti

Dai ãba Daizeze Bedʼea ũrĩbarira trʉ̃gapanʉ Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ bedʼeabarideta. Mawũã trʉ̃gapanʉ mama jaradiapanʉbaera Daizeze Bedʼeadeba Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ, akʉza Jesuba obada ʉ̃rʉ (Lucas 8:1).

Mamara ẽbẽrarã ãba yi jʉrebari Daizezeba jarabʉ ũrĩta. Mamaʉ̃ba akʉpanʉ Daizeze Bedʼea bia jaradia wãita (Mateo 24:14). Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ bedʼeabaridera yi zromata akʉza wiñakĩrʉta opanʉ, mamina maʉ̃ra jõmaʉ̃ra de kĩrãkʼabʉ. Maʉ̃ Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ bedʼeabaridedara ãba yi jʉrepanʉ kongregasion bio. Poagaza Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ bedʼeabaridera mejãcha opanʉ (nrʉemaza juesoma opanʉ) kongregasion daʉcha wari wãita. ¿Sãwũã opanʉ maʉ̃ra? (Mateo 19:26).

Maʉ̃ra opanʉ jõma ãba zebibʉrʉde ẽbẽrarãba soiduba diadaba. Naʉ̃ platara diabʉepanʉ Betelma, mamaʉ̃ba kongregasionma diabʉepanʉ Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ bedʼeabaride oita, mawũãẽbʉrʉ maʉ̃ de ara oita.

Maʉ̃ de oira pagapanʉẽ awuarabʉrʉ ãyi soiduba kʼareba opanʉ. Drʉa jõmaʉ̃nẽ jʉrʉ erpanʉ Daizeze ʉ̃rʉ bedʼeabaride obarirata. Maʉ̃ra de obarirãra ya wãpanʉ kongregasion bʉza ãyi bʉ drʉade, jõma ãyira soiduba trajapanʉ, akʉza wãpanʉ omitia bʉde kʼarebaita kongregasion Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ bedʼeabaride odiadaita. Ʉ̃kʉrʉ drʉadera jʉrʉpanʉ Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrã audre kʼawuabʉta Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ bedʼeabaride opanʉta maʉ̃ kʼareba oita, akʉza maʉ̃ de ara oita. Mama trajapanʉrãnebemara ʉ̃kʉrʉba audre kʼawuabʉ, ãyira jõma soiduba trajapanʉ, mamina audre bʉ kongregasionnebemarata Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ bedʼeabaride opanʉta. Jeowa jaure zareadeba akʉza iyi pʉwʉrʉ mejãcha zarea trajapanʉneba mawũã ũdupanʉ (Salmo 127:1; Colosenses 3:23).

  • ¿Kʼãrẽa trʉ̃gapanʉ dai ãba yi jʉrebarira Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ bedʼeabarideta?

  • ¿Sãwũã opanʉ Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ bedʼeabaridera naʉ̃ drʉadera?