Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 26

¿Sãwũã neneẽã erpanai Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ bedʼeabaridera?

¿Sãwũã neneẽã erpanai Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ bedʼeabaridera?

Estonia

Simbabʉe

Mongolia

Puerto Riko

Jõma Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ bedʼeabaridera erpanʉ, Daizeze trʉ̃ neneẽãbʉta Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrãbara. Maʉ̃ kʼãrẽa jaiguabiẽã erpanaibara, maʉ̃ra audre yibiabaera Daizezeba jarabʉ ũrĩta, maʉ̃ kʼãrẽa jõmaʉ̃ba kʼarebaseabʉ.

Ãba yi jʉrenʉmana tẽã imaibara Daizeze NoKʼo ʉ̃rʉ bedʼeabaridera. Ãba yi jʉreda tẽã, kongregasionnebema yumakẽrãba akʉza yuwẽrãba imapanʉ Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ bedʼeabarideta. Semanane ewariaba jidapanʉ audre bia zʉgʉita. Zõrãrãba mawũãẽbʉrʉ Zõrãrã kʼarebabariba kʼarebabʉ maʉ̃ trabajo oira, maʉ̃ kʼãrẽa kartadebʉ erpanʉ kʼãrẽta oita. De imaita, kʉda (piso) zʉgʉita, de jareita, jebedabari ara oita, chuwabari de zʉgʉita, bentana jareita akʉza espejo jareita, adewara seanʉmʉ añabʉeita, akʉza ewarade mitianʉmʉ imaita akʉza ara oita. Poagaza programa opanʉ jõmaʉ̃ba ara biʼia zʉgʉtakĩrʉdaita. Warrara de ima jaraira mejãchade biga, maʉ̃ba ãyara wawia ũdubiyi dayirã ãba yi jʉrebaridera (Eclesiastés 5:1).

Kʼarebapanʉ ara oita. Poagaza Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ bedʼeabaridera biʼia akʉpanʉ eda akʉza aĩ, kʼãrẽ ara oi nesidabʉ kʼawuaita, biʼia erbaita, mawũã tẽã jʉneãne kʼãrẽ edanʉmaẽbaita (2 Crónicas 24:13; 34:10). Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ bedʼeabarideta neneẽã erbʉbʉrʉ akʉza biʼia erbʉbʉrʉ, maʉ̃ra biga Daizezeba jarabʉ ũrĩta. Dayirãba kʼarebabʉbʉrʉ ara oita, ũdubidayi kʼãrẽãba yibiata dayirãita akʉza mejãcha kãgata Jeowara (Salmo 122:1). Adewara wuabema ẽbẽrarãba biʼia ũdudayi (2 Corintios 6:3).

  • ¿Kʼãrẽa bari akʉbabeẽ dayirã ãba yi jʉrebaridera?

  • ¿Kʼãrẽ trabajota opanʉ Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ bedʼeabaride neneẽã erbaira?