Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 28

¿Kʼãrẽta ũdudai dai internetʼnera?

¿Kʼãrẽta ũdudai dai internetʼnera?

Pransia

Polonia

Rusia

Jesukristobara jarasi iyi kʼaidubemara «aramaʉ̃ kĩrãkʼa ʉ̃nata marãneta ʉ̃nabiudua zhãrã kĩrãbita, aramaʉ̃ne marãba biata obʼeta ũdudʼamarẽã, maʉ̃neba ibia jaradʼamarẽã marã Zeze ʉ̃tre bʼʉta» (Mateo 5:16DB). Maʉ̃ kʼãrẽa erpanʉ computadorta, interneta. Internetʼne jw.org ũdubibʉ Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrãba ĩjãbʉta, akʉza kʼãrẽ obʉta. Mamina ãyara ¿kʼãrẽta diapanʉ?

Audreẽãne widibʉta Daizeze Bedʼeadeba panʉbʉta. Ũduyi ẽbẽrarãba audreẽãne bedʼea widibʉ panʉita. Karta zakera ¿Ewari abaʉde neẽbaika zʉbʉriara? akʉza ¿Beudarãra jẽda piradrʉika? maʉ̃ra ʉ̃tʉzebiaseabʉ 600 bedʼea awuara awuaraka. Akʉza ũduyi Traducción del Nuevo Mundo bedʼea 130 audrebʉta, adewara ũduyi sãwũã Daizeze Bedʼea audre biʼia kʼawuaita libro ¿Qué enseña realmente la Biblia?. Akʉza ũduyi kartara Atalayata akʉza Despertata, naʉ̃ra kartarata akʉseabʉ, akʉza ũrĩseabʉ internetʼne. Adewara ʉ̃tʉzebiseabʉ MP3, PDF akʉza EPUB. Bʉa kãgabʉrʉ ʉ̃tʉzebiseabʉ bʉ bedʼeade, ũdubita Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ kʼawuakĩrãbʉa. Adewara bʉ karta akʉza bideo mejãcha bedʼea zeẽbʉ bedʼeadebʉta, akʉza drama Daizeze Bedʼeadeba odata ʉ̃tʉzebiseabʉ, akʉza bʉ trãbi biʼia zakiruta bʉ kʼãrẽ oẽãne ũrĩmarẽã.

Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrã ʉ̃rʉ wãrĩnu jarabʉta. Naʉ̃ internetʼnera bedʼea yiwidi jaradapeadata bʉ akʉza bideode ũdubibʉ dayirãba naʉ̃ drʉade opanʉta, Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrãba kʼãrẽ obʉta, akʉza zʉbʉriaberabaribʉrʉde kʼarebapanʉta. Adewara jarabʉ asamblea arakaitaba ʉ̃rʉ, akʉza sãwũã bedʼeaita Betelme.

Maʉ̃ internetʼneba wãrĩnurãra jũẽbipanʉ naʉ̃ drʉa jõmaʉ̃nẽ ẽbẽrarãba kʼawuadamarẽã, akʉza jũẽbʉ pʉwʉrʉ Antartidaidu. Yiwidʼipanʉ «Daizeze bedʼeara wuaabʉrʉ» jara wãnamarẽã naʉ̃ drʉa jõmaʉ̃nẽ Daizeze ʉ̃rʉ ibia bedʼeadamarẽã (Hechos 6:7DB).

  • ¿Sãwũã kʼarebabʉ jw.org ẽbẽraba Daizeze Bedʼeade wãrĩnu jarabʉ kʼawuamarẽã?

  • ¿Kʼãrẽ ʉ̃rʉ jʉrʉ kĩrãi dai internetʼnera?