Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 23

¿Sãwũã bʉchu dayirã kartara akʉza sãwũã tradusipanʉ?

¿Sãwũã bʉchu dayirã kartara akʉza sãwũã tradusipanʉ?

Karta bʉbarirade (Estado Unido)

Korea de Sur

Armenia

Burundi

Sri Lanka

«Bedʼea bia», «ebẽrãra jõma panʉrãita bedʼea awuara bʉraita, akʉza ẽbẽra awuarabʉraita akʉza pʉwʉrʉraita», opanʉ karta bedʼea 750 bedʼea awuara awuaraka maʉ̃raita (Revelación 14:6). ¿Sãwũã opanʉ maʉ̃ trabajo zareara? kʼarebapanʉ naʉ̃ drʉa jõmaʉ̃nẽbema karta bʉbariraba, akʉza tradutorera Daizeze odebʉraba, maʉ̃rãra ãyi jõma Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrã.

Iyarãra Inglede bʉchu. Zõrãrã Burubia ãba yi jʉrepanʉbara akʉbʉ karta bʉbarideda opanʉta, Betel Estado Unidode. Mamaʉ̃ba diabʉepanʉ trabajota karta bʉbarirama maʉ̃ Betelde trajapanʉʼa, akʉza diabʉepanʉ wuabema Betelma. karta bʉbarira bio erbʉba kʼarebabʉ jʉrʉita kultura biobʉdebamata, dayirã karta jõmaʉ̃ drʉadebemaba kãga akʉdamarẽã.

Kartara diabʉepanʉ tradusipanʉrãza. Naʉ̃ karta ʉ̃tʉzebida tẽãra akʉza bia akʉda tẽãra, zokʼabʉepanʉ korreode naʉ̃ drʉade tradutorera bʉrama. Aramaʉ̃ta ãyara tradusipanʉ kartara, maʉ̃ kʼãrẽa tradutorerabara biʼia akʉpanʉ «bed’ea wãrĩnuara aripe bʉita» abʼarika Inglede jarabʉ kĩrãkʼa aripe jaraita (Eclesiastés 12:10).

Komputadorbara kʼarebabʉ mesera oita. Komputadorbara Karta Bʉbarirane kĩrãkʼa akʉza tradutorerane kĩrãkʼa oẽmina. Meserabai kʼarebaseabʉ disionariode edabʉ jʉrʉita, bedʼea awuara bedʼeabe jʉrʉita, akʉza nekʼãrẽ ʉ̃rʉ kʼawuakĩrãbʉ jʉrʉita. Maʉ̃ kʼãrẽa Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrãbara osida Sistema Electrónico de Edición Plurilingüe (inglede jarabʉ MEPS) maʉ̃ komputadorde karta bio edabʉeseabʉ bedʼea awuara awuaraka, akʉza ãba daʉcha opanʉ dibujoʉ̃me abʼarika, mõbe makina zromane ʉ̃tʉzebipanʉ.

¿Kʼãrẽa mejãcha trajapanʉ, ẽbẽrarã wiñabʉmina awuara bedʼea bʉta? Jeowa krĩchara bʉbaera «jõmaʉ̃ba kʼawuadamarẽã wãrĩnuta, akʉza ẽbẽra jõmaʉ̃ta ẽdrʉmarẽã» (1 Timoteo 2:3, 4).

  • ¿Kãrẽta opanʉ karta bʉbarirabara Dayirã karta oira?

  • ¿Kʼãrẽa tradusipanʉ bedʼea awuara awuaraka?