Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 3

¿Sãwũã ʉ̃tʉzebisida Daizeze Bedʼeade eda wãrĩnu jarabʉra?

¿Sãwũã ʉ̃tʉzebisida Daizeze Bedʼeade eda wãrĩnu jarabʉra?

Daizeze Bedʼea jaradiabarirabasi poaga 1870de

Naara Atalaya ʉ̃tʉzedara 1879de ʉ̃tʉzesi

Idibema Atalaya

Daizeze Bedʼeabara jarasi Kristo beuda tẽãra jaradiabari zeriẽãta ʉ̃tʉzeita kristianorane eda, akʉza maʉ̃rabara Daizeze Bedʼeade wãrĩnu jarabʉta aña jaradiaibasi (Hechos 20:29, 30). Maʉ̃ra aripe berabarisi, kristiano zeriẽãbara, Jesude kĩrãkʼa odaẽbasi awuarabʉrʉ ãya ĩjãbʉtrʉ jaradiasida, mawũã kristianora zeriẽãta ũdubisida (2 Timoteo 4:3, 4). ¿Dayirãbara kʼãrẽa ĩjãpanʉ Daizeze Bedʼeara wãrĩnuta?

Ewari arabasi Jeowaba wãrĩnu ʉ̃tʉzebita. Daizezebara jarasi naʉ̃ ewari jõbodoarera «jʉrʉdayi wãrĩnuta akʉza maʉ̃ra mejãchade eaba wãñi» (Daniel 12:4). Poaga 1870dera ẽbẽra wika ãba yi jʉrepanasi wãrĩnu kʼawuaita, mawũã ãyara kʼawuasida iglesiade jaradiabadara, Daizeze Bedʼeadeba jaradiaẽbasita. Maʉ̃ kʼãrẽa biʼia krĩchasida audre bia kʼawuaita Daizeze Bedʼeaba jaradiabʉta, maʉ̃ba Jeowabara kʼarebasi iyi jaure zarẽãba.

Yumakẽrãra kʼẽrẽpapanʉrãbara jʉrakʼawua akʉsida Daizeze Bedʼeara. Maʉ̃ra ẽbẽra Daizeze Bedʼea kʼawuabarirabara okĩrãne opanasi. Ãyara idi dayirãba opanʉ kĩrãkʼa, biʼia akʉpanasi Daizeze Bedʼeara. Ãya Daizeze Bedʼeadebemata bersikulo aba ũrĩẽbasibʉrʉ, jʉrʉpanasi awuruta ãyi kʼarebamarẽã audre biʼia ũrĩta, mawũã Daizeze Bedʼeade jarabʉ kĩrãkʼabasibʉrʉ, maʉ̃trʉ bʉpanasi ãyara. Mawũã Daizeze Bedʼeara iyidoba bedʼeabʉ kĩrãkʼabasi, mawũã ʉ̃tʉzebisida wãrĩnuta Daizeze trʉ̃ ʉ̃rʉ, akʉza Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ, akʉza Daizezeba ẽbẽrarãita kʼãrẽ krĩchabʉta naʉ̃ drʉaita, adewara beuda tẽã sãwũãbʉta, akʉza beudara jẽdababita. Mawũã biʼia jʉrʉdadeba kʼarebasi ẽdrʉita sewadeba (Juan 8:31, 32).

Poaga 1879dera, Daizeze Bedʼea jaradiabarirabara krĩchasida jõmaʉ̃ba kʼawuadamarẽã wãrĩnura. Maʉ̃ poagadeba yẽta idi dayirãba karta erpanʉta ojʉdrʉsida. La Atalaya Anunciando el Reino de Jehová *. Idi ewadera Daizeze Bedʼea wãrĩnu erpanʉrã, 240 pʉwʉrʉde jaradiapanʉ, bedʼea 750 awuara awuaraka. Mawũã jaradiadakabasi wãrĩnuarãra.

  • ¿Jesu beuda tẽãra sãwũãsi Daizeze Bedʼea wãrĩnuara?

  • ¿Sãwũã ʉ̃tʉzebisida Daizeze Bedʼeade wãrĩnu jarabʉra?

^ par. 6 Naʉ̃ kartara ẽbẽra bedʼeadera tradusidaẽ