¿Idi ewadera kʼairaba opanʉ Jeowaba jarabʉra?

Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrãra ẽbẽra jõmaʉ̃nẽba zepanʉ akʉza kultura awuarabʉdeba. ¿Kʼãrẽba mejãcha ãba zebibʉ?

¿Kʼãrẽta okĩrãbʉ Daizezebara?

Daizezeba krĩchabʉta ũdubigadamarẽã naʉ̃ drʉa jõmaʉ̃nẽ. Mamina, ¿saʉ̃pe iya okĩrãbʉra akʉza kʼairaba jaradiaseabʉ maʉ̃ra?

¿Kʼairape Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrãra?

¿Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrãra sõbe ũdu kʼawuabʉ bʉara? ¿Kʼãrẽãba ũdu kʼawuabʉ daira?

¿Kʼãrẽa dayirã trʉ̃ra Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrã?

Kʼawuara bedʼea ũbea kʼãrẽa Jeowa trʉ̃ jidasidata.

¿Sãwũã ʉ̃tʉzebisida Daizeze Bedʼeade eda wãrĩnu jarabʉra?

¿Kʼãrẽa wãrĩnuta ĩjãpanʉ dayirãbara Daizeze Bedʼea ʉ̃rʉ kʼawuabʉra aripeta?

¿Kʼãrẽa tradusipanʉ Daizeze Bedʼeara?

¿Kʼãrẽa tradusipanʉ Daizeze Bedʼeara?

¿Bʉara kʼãrẽta ũdui dai kristianora ãba yi jʉrebarimaera?

Daizeze Bedʼea akʉita akʉza ãyirai yi kʼarebaita. Bʉta jũẽra daiba bia akʉdaya.

¿Sãwũã kʼarebabʉ dayirã mebẽrãbawara ãba yi jʉrebʉbara?

Daizeze Bedʼeabara kãgabʉ ãyirai yi kãga ũdubidamarẽã. ¿Sãwũã kʼarebabʉ maʉ̃ ũrãgʼa ũrĩbʉbara?

¿Kʼãrẽ ʉ̃rʉ bedʼeabʉ dai ãba yi jʉrebarimaera?

¿Kʼawuakĩrãbʉka daiba sãwũã obʉta ãba yijʉrebarimaera? Bʉ dai ãba yi jʉrebarimae jũẽbʉrʉdera, bʉa biʼia ũduyi sãwũã bia jaradiapanʉta Daizeze Bedʼeaba jaradiabʉta.

¿Kʼãrẽa biʼia wua jʉ̃kʼãrape wãpanʉ ãba yi jʉrebarimara?

¿Daizezebara akʉbʉka dayirã wua biʼia jʉ̃panʉra? Kʼawuara Daizeze bedʼearadebemaba kʼarebabʉ dayirãba kãgabʉ jidakĩrãbʉra.

¿Kʼãrẽta oibara dayi ãba yi jʉrebarima wãinaẽnara?

Aba yi jʉrebarima wãina kʼawuaibara kʼãrẽ ʉ̃rʉ bedeʼaita mawũãra audre kʼawuayi.

Mebẽrãbawaraʉba k’awuaibara Jeowaba jarabʉ oita

Kʼawuara sãwũã Daizeze kʼaitabaseabʉta akʉza mebẽrãbawara ãbabaseabʉta Daizeze Bedʼea kʼawuaita.

¿Kʼãrẽa opanʉ asamblea zromara Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrãbara?

Poaga abaʉde asamblea ũbea opanʉ. ¿Sãwũã kʼarebabʉ dai asambleade eda wãiba?

¿Sãwũã daʉcha oerpanʉ Daizeze Bedʼea jaradia wãira?

Jaradia wãbʉrʉde, Jesuba nama egorede zeside obada kĩrãkʼa opanʉ. ¿Sãwũã jaradiasi?

¿Sãwũã nekʼawuabipanʉ Daizeze Bedʼea ewari neẽã jaradiabʉrãra?

Jʉrʉda kʼãrẽta jaradiapanʉta Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrã yi ewari neẽã Daizeze Bedʼea jaradiapanʉba.

¿Zõrãrã kʼãrẽta obʉ Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrã kongregasionnera?

Naʉ̃ra zõrãrãbara audre ĩjãbʉ Daizezera, akʉza akʉbʉ mebẽrã kongregasionnebemata. ¿Kʼãrẽta opanʉ dayirã kʼarebaita?

¿Kʼãrẽta opanʉ zõrãrã kʼarebabaribara?

Zõrãrã kʼarebabaribara kʼarebabʉ kongregasion bia erbaita. Ũdua kʼawuara ãyi trajabʉba sãwũã kʼarebabʉta yi jũẽbʉrata.

¿Sãwũã kʼarebabʉ kongregasion akʉbari zõrãrãbara Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrã kongregasionra?

¿Kʼãrẽa akʉ jũẽpanʉ kongregasionra akʉbari zõrãrãbara, kongregasionra? ¿Bʉra sãwũã kʼarebaseabʉ ãya akʉ jũẽbʉrʉdera?

¿Sãwũã kʼarebapanʉ dayirã mebẽrã zʉbʉriabʉrʉdera?

Zʉbʉriabʉrʉde aramaʉ̃ta kʼarebade jũẽpanʉ akʉza kʼarebapanʉ Daizeze Bedʼea audre ĩjãmarẽã. ¿Sãwũã?

¿Kʼairape yi wãrĩnu «nezokʼara jipabʉrãra akʉza biʼia krĩchabʉrãra»?

Jesubara iyi nezokʼara jara amaesi akʉdamarẽã Jeowa pʉwʉrʉta akʉza ãba daʉcha jʉre erbamarẽã. ¿Sãwũã oipe maʉ̃ra?

¿Kʼãrẽ zõrãrã Burubia ãba yi jʉrepanʉrãra?

Nabema 100 poagadera, maʉ̃rãra Jesu kʼaidubemabasi akʉza zõrãrã Jerusalennebemabasi. Ãyira bedʼea abʼarika zepanasi jõmaʉ̃ra kongregasionbari. ¿Maʉ̃ra idira sãwũãbʉ?

¿Kʼãrẽ Betelra?

Betel kĩrãkʼara neẽ mama obʉra audre yibia akʉza ũdu kʼawuara kʼairata mama trajabʉta.

¿Kʼãrẽta opanʉ Beteldera?

Baduba Betel akʉ jũẽbʉrʉdera jõma purrebari akʉbipanʉ. ¿Kãgapanʉ akʉ jũẽmarẽã?

¿Sãwũã bʉchu dayirã kartara akʉza sãwũã tradusipanʉ?

Opanʉ karta bedʼea setesiento (700) bedʼea awuara awuaraka. ¿Sãwũã opanʉ maʉ̃ trabajo zareara?

¿Dayirãba naʉ̃ drʉade trabajo opanʉrã sãwũã pagapanʉ?

¿Kʼãrẽa dayirãra ãba daʉcha yi jʉrepanʉ wuabema religionraira pagaidebʉbara?

¿Sãwũã opanʉ akʉza kʼãrẽa opanʉ Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ bedʼeabaridera?

¿Kʼãrẽa trʉ̃gapanʉ dai ãba yi jʉrebarira Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ bedʼeabarideta? Ũdu kʼawuara naʉ̃ neba sãwũã kʼarebabʉta kongregasionra.

¿Sãwũã neneẽã erpanai Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ bedʼeabaridera?

Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ bedʼeabarideta neneẽã erbʉbʉrʉ akʉza biʼia erbʉbʉrʉ, maʉ̃ra biga Daizeze wawia ũdubita. ¿Kʼãrẽ trabajota opanʉ Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ bedʼeabaride neneẽã erbaira?

Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ bedʼeabarideda bʉ Libro kĩrãtana wagabarita

¿Kʼawuakirãbʉka Daizeze Bedʼea ʉ̃rʉ? Mawũẽra akʉ wãra libro kĩrãtana wagabarideta Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ bedʼeabarideda bʉta.

¿Kʼãrẽta ũdudai dai internetʼnera?

Ũduyi dai ʉ̃rʉ bedʼeabʉta akʉza ĩjãbʉta, akʉza kʼãrẽ obʉta, adewara Daizeze Bedʼeaba panʉñi bedʼea widibʉta.

¿Bʉara oika Jeowaba jarabʉra?

Jeowabara bʉra wãrĩnu kãgabʉ. ¿Sãwũã ũdubita Daizezeba kãgabʉ okirãbʉta?