Wãra kartama

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

¿Ewari abaʉde ne ẽ baika zʉbʉria?

¿Ewari abaʉde ne ẽ baika zʉbʉria?

¿Bʉa jaraika...

  • ... mawũã?

  • ... mawũã ẽ?

  • ... edaude?

 DAIZEZE BED’EABA JARABɄTA

«Daizeze bara [...] jõbiyi jõma daubara, ne ẽ bayi beuira, zo zʉbʉriaira, nẽ ẽ bayi zʉbʉria bed’eaita, akʉza pʉata ne ẽ bayi.» (Revelación [Apocalipsis] 21:3, 4, Dios habla hoy).

DAYIRÃRA SÃWŨÃ K’AREBABɄ NAɄ̃ K’AWUAIBARA

K’awua panʉ Daizeze bara bed’ea zroma webʉ ẽata dayirãitara (Santiago 1:13).

Zobia panʉ Daizezeba k’awuabʉ baera dayirã pʉata (Zacarías 2:8).

K’awua dayi zʉbʉria jõĩta (Salmo 37:9-11).

 ¿WÃRĨNU ĨJÃSEA BɄKA DAYIRÃBARA DAIZEZE BED’EARA?

Mawũã, bed’ea ũmebʉ:

  • Daizezebara jʉra zʉbʉria oita akʉza aripe o ẽata. Krĩchaidʉa sãwũã basita Jeowara iyi pʉwʉrʉ bia edada ẽ basidera. Daizeze Bed’eabara jarabʉ puabasita iya ũduside «awuru pʉwʉrʉba edabari baside» (Jueces 2:18, Traducción del Nuevo Mundo).

    Daizeze bara kãga ẽ ẽbẽra awuru zʉbʉria oira. Daizeze Bed’eabara jarabʉ jurata maʉ̃ra «juwa wa zarrabʉra nene ẽabʉ beabʉba» (Proverbios 6:16, 17).

  • Daizezebara krĩchabʉ ẽbẽra aba abaka. Bʉa krĩchabʉ bʉrʉ bʉa bʉrʉ k’awua bʉta «bʉ pʉara akʉza zʉbʉriara» Jeowa bida k’awuabʉ maʉ̃ra (2 Crónicas 6:29, 30, La palabra de Dios para todos).

    Daizezeba iyi Nok’odeba jõma jõbiyi ẽbẽra aba abaka zʉbʉria bʉra (Mateo 6:9, 10). Maʉ̃ zeyiedara jõma k’arebabʉ kãgade, wãrĩnu iyi jʉrʉ bʉra (Hechos 17:27; 2 Corintios 1:3, 4).

 WIDIRA BɄYIKɄZA

¿K’ãrẽa Daizeze bara iduari bibʉ zʉbʉria marẽã?

Daizeze Bed’eaba panʉñi ROMANOS 5:12 akʉza 2 PEDRO 3:9.