Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 10

¿Sãwũã ũdu kʼawuai saʉ̃ta religion wãrĩnuarata?

¿Sãwũã ũdu kʼawuai saʉ̃ta religion wãrĩnuarata?

1. Ababʉ religion wãrĩnuarãra

«Kĩrãkuita bʼeaudua sewata Daizezeba bedʼeata jarabibaridʼe bʼe kʼarea.» (MATEO 7:15DB)

Jesuba akʉza iyi kʼaidubemabawaraʉba religion wãrĩnuarata opanasi, iya jarasi maʉ̃ra okĩrãkʼabʉta ewari jõmaʉ̃nẽbaita, mamina ẽbẽrarã wiñabʉ maʉ̃ o ũdubʉra (Mateo 7:14). Daizezebara abapai akʉbʉ iyi odebʉraba iyi bedʼeadeba jarabʉ jõma obʉtrʉ, Daizeze Bedʼea. Yi ẽbẽrarã maʉ̃ba jarabʉ obʉra ãbapanʉ iyabaʉ religionne. Akʉra Juan 4:23, 24; 14:6, DB akʉza Efesios 4:4, 5.

2. ¿Kʼãrẽta jarasi Jesubara kristianora zeriẽã ʉ̃rʉra?

«Ãyara jarapanʉ Daizezera ũdu kʼawuapanʉta, mamina ãya nemitia obʉdeba ũdubipanʉ juradeta.» (TITO 1:16)

Jesubara jarasibaita Kristiano wãrĩnu jaradiabʉẽãta, akʉza maʉ̃raba jaradiaita sewanebʉrʉta wuabemara. Maʉ̃ra ẽbẽrarã trʉ̃gapanʉ ãyi iglesiadera Kristianota. Mamina ãyikʉza religion wãrĩnuarata jarapanʉmina, wãrĩnubaira sewapanʉ ẽbẽrarãta. Mawũẽra ¿sãwũã ũdu kʼawuai religion wãrĩnuarãra? maʉ̃ra kristianorãra ũdu kʼawuayi ãya nekʼãrẽ obʉdeba. Akʉra Mateo 7:13-23, DB.

3. ¿Sãwũã ũdu kʼawuai saʉ̃ta religion wãrĩnuarata?

Akʉdaya kĩrã juesoma sãwũã ũdu kʼawuadaita:

  • Daizeze Bedʼeata wawia ũdubipanʉ. Maʉ̃ba ẽbẽra krĩchaba jaradiabʉta ũrĩnaẽ, awuarabʉrʉ, ũrĩpanʉ Daizeze Bedʼeaba jaradiabʉta (Mateo 15:7-9). Adewara,  opanʉ ãya jaradiapanʉta. Akʉra Juan 17:17, DB akʉza 2 Timoteo 3:16, 17.

  • Wawiapanʉ Daizezetrʉ̃, Jeowata. Mawũã ũdubisi Jesubara yi zeze trʉ̃ jaradiaside. Akʉza jaradiasi ẽbẽrarã Jeowa ʉ̃rʉ, adewara jaradiasi yiwidʼibʉrʉde jaradamarẽã bʉ trʉ̃ra neneẽãbaide bʉa. Maʉ̃ bedʼeabara jarakĩrãbʉ sewanebʉrʉdeba jaigʉabiẽbaita Daizeze trʉ̃ra (Mateo 6:9). ¿Saʉ̃ religionba jaradiabʉ Daizeze trʉ̃ra bʉ bʉmaera? Akʉra Juan 17:26, DB akʉza Romanos 10:13, 14, DB.

  • Jaradiapanʉ Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ. Jesura zokʼabʉesi naʉ̃ drʉa eda jaradiamarẽã bedʼea biata Nokʼo ʉ̃rʉ. Maʉ̃neba ẽbẽrarã ẽdrʉdamarẽã. Maʉ̃ra osi Jesubara iyi beuyeda (Lucas 4:43; 8:1; 23:42, 43). Adewara jarasi iyi kʼaidubʉrabara jaradiadaibasita maʉ̃ Nokʼora. Mawũẽra ẽbẽra abaʉba bʉ deda jaradia jũẽra Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ ¿saʉ̃ religionnebʉta kʼawuai bʉara? Akʉra Mateo 24:14, DB.

  • Naʉ̃ drʉade kayirua opanʉta odaẽ. Jesu kʼaidubʉrãra politikadera edawaẽ, mia yõẽ ãyibawara bʉme (Juan 17:16; 18:36). Akʉza naʉ̃ drʉade nemitia opanʉta odaẽ. Akʉra Santiago 4:4.

  • Ãyirainʉ yi kãga ũdubipanʉ. Daizeze Bedʼeaba jaradiasibera wuabema ẽbẽrarã jõma wawiadaibarata, sãmabema ẽbẽra krĩchadaẽã. Religion zeriẽãbara audreẽãde kʼarebabʉ yõra. Mamina kristiano wãrĩnuarabara odaẽ maʉ̃ra (Miqueas 4:1-3). Awuarabʉrʉ ãyi ewari erbʉra akʉza nekʼãrẽ erbʉra, erbʉ wuabema ẽbẽrarã kʼarebaita. Akʉra Juan 13:34, 35, DB akʉza 1 Juan 4:20.

4. ¿Bʉara ũdu kʼawuaseabʉka religion wãrĩnuarãra?

¿Kʼãrẽ religionba jõma Daizeze Bedʼeadeba jaradiabʉ, akʉza Daizeze trʉ̃ta wawia ũdubipanʉ, adewara jaradiapanʉ Daizeze Nokʼobʉrʉ ẽdrʉbita ẽbẽrarã? ¿Saʉ̃ religionba wãrĩnu ãyiranʉ yi kãga ũdubipanʉ, akʉza yõ kʼarebaẽ? ¿Bʉa kʼãrẽta krĩchabʉ? Akʉra 1 Juan 3:10-12.