Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 11

¿Sãwũã kʼarebabʉ wãrĩnu Daizeze bedʼearadebemabara?

¿Sãwũã kʼarebabʉ wãrĩnu Daizeze bedʼearadebemabara?

1. ¿Kʼãrẽa nesidapanʉ kʼareba jaradiamarẽã?

¿Sãwũã kʼarebabʉ wãrĩnu Daizeze bedʼearadebemaba jʉra kʼawuabaita? (SALMO 36:9)

Jeowara dayirã yibari akʉza dayirã oda iyira audre buru bia dayirãira. Adewara mejãcha krĩchabʉ dayirãra maʉ̃daʉcha kãga. Iyara oẽbasi ẽbẽrarã ãyikʉza yi zokʼabamarẽã (Jeremías 10:23). Abʼarika wũãwũãraba yibariba kʼarebamarẽã nesidabʉ kĩrãkʼa, ẽbẽrarã naʉ̃ drʉade bʉrabida mawũã nesidabʉ Daizezeba kʼarebamarẽã (Isaías 48:17, 18). Wãrĩnu Daizeze bedʼearadebemaba dayirã kʼarebabʉra Daizezeba bari diada. Akʉra 2 Timoteo 3:16.

Wãrĩnu Daizeze bedʼearadebema akʉza leyba jaradiabʉ dayi sãwũãbaita adewara jaradiabʉ sãwũã ũduita ewari jõmaʉ̃nẽbaita. Iya dayirãta osibaera, sobiade ũrĩbara iya jaradiabʉra. Akʉra Salmo 19:7, 11 akʉza Revelación (Apocalipsis) 4:11.

2. ¿Kʼãrẽ wãrĩnu Daizeze bedʼearadebemara?

Wãrĩnu Daizeze bedʼearadebema, maʉ̃ra biga kʼawuaita sãwũã oita bedʼea zroma kĩrãbio zebʉrʉde. Mamina leybara jaradiabʉ nekʼãrẽ berabaridogode kʼãrẽ oita (Deuteronomio 22:8). Bia krĩchadaibara bia ũrĩta sãwũã oibarata wãrĩnu Daizeze Bedʼearadebemaba jaradiabʉta, daya bedʼea zroma erbʉde (Proverbios 2:10-12). Daizeze Bedʼeabara jaradiabʉ dayirã bebʉra Daizezeba diadata. Naʉ̃ wãrĩnu Daizeze bedʼearadebemaba jaradiabʉra yibia jʉra kʼawuabaita dayi trajabʉde dayi deda akʉza dayi ode wãne. Akʉra Hechos 17:28, DB.

 3. ¿Saʉ̃ wãrĩnu Daizeze bedʼearadebema ũme jarabʉra?

Jesuba kĩrã ũme jarasi wãrĩnu Daizeze bedʼearadebemata. Naarabemara jarasi Daizezera soiduba kãgaidua, bʉyi jaureiduba, akʉza bʉyi krĩchaiduba. Dayirãba naʉ̃ta krĩchadaibara nekʼãrẽ oinaẽna (Proverbios 3:6). Yi ẽbẽra naʉ̃ obʉra Daizeze neũdukʼawuabayi, adewara ewari jõmaʉ̃nẽbayi akʉza wãrĩnu sobiapanañi. Akʉra Mateo 22:36-38, DB.

Yi ũmeta, jaradiasi wuabemabawara ibiadepanamarẽã (1 Corintios 13:4-7). Dayirãba mawũã odara Daizezeba ẽbẽrarã akʉbʉ kĩrãkʼa opanañi. Akʉra Mateo 7:12, DB akʉza 22:39, 40, DB.

4. ¿Sãwũã kʼarebabʉ wãrĩnu Daizeze bedʼearadebemabara?

Wãrĩnu Daizeze bedʼearadebemaba kʼarebabʉ kãgaita akʉza ãbapanaita yi mebẽrãbawara (Colosenses 3:12-14). Naʉ̃ abaʉdebemaba kʼarebabʉ, yi juwa jidabʉrãra akʉza jaradiabʉ ewari jõmaʉ̃nẽbaibarata. Akʉra Génesis 2:24.

Wãrĩnu Daizeze bedʼearadebemata ũrĩpanʉbʉrʉ kʼarebayi nekʼãrẽ bia mejãcha kãgaẽbaita, akʉza krĩcha zroma oẽbaita. Ʉ̃kʉrʉbara jʉrʉpanʉ trajamarẽãra ẽbẽra wãrĩnu Daizeze bedʼearadebemaba jarabʉ obʉtrʉ, kẽrẽpabʉta akʉza nezrugaẽbʉta (Proverbios 10:4, 26; Hebreos 13:18). Adewara jaradiabʉ Daizeze Bedʼeabara dayirã sobiabaibarata daya nesidabʉ erbʉdeba, mawũã jʉrʉẽbaita audre nekʼãrẽ biata Daizeze neũdukʼawua baikaʉde. Akʉra Mateo 6:24, 25, 33, DB akʉza 1 Timoteo 6:8-10.

Wãrĩnu Daizeze bedʼearadebemaba kʼarebabʉ dayirã biabaita, bʉ ley itua dobeẽ ʉ̃rʉ, maʉ̃ba kʼarebabʉ kayaẽbaita, akʉza beuẽbaita (Proverbios 14:30; 22:24, 25; 23:20). Jeowabara iduaribibʉ wiña domarẽã, mamina beunʉmaine dobeẽãta (Salmo 104:15; 1 Corintios 6:10). Wãrĩnu Daizeze bedʼearadebemaba kʼarebabʉ, akʉita dayirã sãwũãbʉta akʉza dayirã krĩchata (Salmo 119:97-100). Mamina kristiano wãrĩnurabara krĩchadaẽ ãyitrʉ jʉ̃zaba biabaita, awuarabʉrʉ Daizeze Jeowatrʉ wawia ũdubipanʉ. Akʉra Mateo 5:14-16, DB.