Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 8

¿Kʼãrẽa Daizezebara iduaribibʉ zʉbʉriara akʉza kayiruara?

¿Kʼãrẽa Daizezebara iduaribibʉ zʉbʉriara akʉza kayiruara?

1. ¿Sãwũã ʉ̃tʉzesi kayiruara?

Naʉ̃ ewari Daizezeba ẽbẽra zokʼabibʉba ũdubibʉ mia kʼãrẽsida ara obedaẽãta bedʼea zromara

Kayiruara zesi naʉ̃ drʉa edara Diaruba (Ãtomĩa) naara sewanebʉrʉ jaraside. Iyira angel biabasi akʉza nemita okabasi, mamina iyira «wãrãnebemane bʼʉ ẽãba wãrãta jarakʼa» (Juan 8:44, DB). Iyara krĩchabasi iya yiwidʼidamarẽã, mamina maʉ̃ra Daizeze abaʉdebasi. Sewanebʉrʉdeba sewasi, Ebara Daizeze bedʼea ũrĩẽã iyi bedʼeatrʉ ũrĩmarẽã. Adanba yi kimaʉ̃meba ũrĩnaẽbasi. Ãya maʉ̃ odaba amaesi zʉbʉriata akʉza beuita. Akʉra Génesis 3:1-6, 19.

Diaruba jaraside Eba Daizeze bedʼea ũrĩẽmarẽã, maʉ̃neba yẽta Daizezeare baẽbasi iyira. Kãgaẽbasi Daizezeba zokʼamarẽã, abapai Jeowabʉrʉ zokʼaseabʉdebemata. Ẽbẽra mejãchaʉta Diaruare wãsidabaera, ũdubipanʉ Daizezeba zokʼaira kãgaẽãta, maʉ̃ba «naʉ̃ drʉara jõma yi kayirua juwa edrebʉ». Akʉra Juan 14:30, DB akʉza 1 Juan 5:19.

2. ¿Daizezeba nekʼãrẽ odara bia oẽbasika?

Jeowaba nekʼãrẽ jõma odara aripebʉ. Naara iya ẽbẽra odabara akʉza angelerabara iya jarabʉta jõma ũrĩseapanasi (Deuteronomio 32:4, 5). Iya iduaribisi Dayirãba jidamarẽã nebiata akʉza nekayiruata. Maʉ̃ba iduaribibʉ ũrĩmarẽã kãgade Daizeze bedʼeata. Akʉra Santiago 1:13-15 akʉza 1 Juan 5:3

3. ¿Kʼãrẽa Daizezebara iduaribibʉ zʉbʉriara?

Jeowabara awuãtabʉ Diaruba iya zokʼai kãgaẽbʉra, mamina maʉ̃ra ewari jõmaẽbayi. ¿Kʼãrẽa maʉ̃ta? ũdubita mia abaʉ nokʼoba iyi kʼareba neẽãra bia zokʼaʉẽãta ẽbẽrarã (Eclesiastés 7:29;  8:9). Sei mil poagaba ẽbẽraba zokʼabʉta, maʉ̃ba ũdubibʉ mia abaʉ nokʼorãba jõbiaʉdaẽãta aripe obʉẽãra, kayiruata, yõta, kayata. Akʉra Jeremías 10:23 akʉza Romanos 9:17, DB.

Mamina Daizezeʼa yi zokʼabidara biode nebia erpanañi (Isaías 48:17, 18). Arakaitaba Jeowaba makenaita namabema nokʼora. Nama egoroderabayi ẽbẽra Daizeze Nokʼoarebʉtrʉ (Isaías 11:9). Akʉra Daniel 2:44.

Akʉra bideota ¿Kʼãrẽa Daizezebara iduaribibʉ zʉbʉriara?

4. ¿Kʼãrẽta ũdudai Daizezeba jũãbʉ kʼãrẽa?

Diarubara jarasi ẽbẽrabara Daizezera kãgapanʉta nebia kʼãrẽa. Daizezeba biode jũãbʉbaera, dayirãbara ũdubiseabʉ nebia obʉdeba Diarura sewanebʉrʉmiata. Mawũã dayirãbara ũdubiseabʉ Daizeze Nokʼoarebʉta, mawũã ẽbẽra nokʼoarebʉẽãta. Akʉra Job 1:8-12 akʉza Proverbios 27:11.

5. ¿Sãwũã Daizezeare baseabʉpe?

Dayirãba obʉba ũdubiyi Daizezeba zokʼamarẽã kãgabʉta o kãgaẽãta

Naara, kʼawuaibara sãwũã iyi wawiadamareã kãgabʉta, akʉza ojʉ̃drʉra Daizeze Bedʼea wãrĩnuta jaradiabʉbawara, ãya jaradiabʉra jõma Daizeze Bedʼeadeba jaradiabʉbaera (Juan 4:23). Adewara Jesuba obada kĩkãkʼa ora, politikʼãrãne edababeẽ, akʉza yõne edababeẽ, maʉ̃ne eda bʉẽbʉrʉ Diaruba zokʼamarẽãbʉta ũdubidaẽbayi. Akʉra Juan 17:14, DB.

Diarubara obʉ nemitiata, ẽbẽrabida odamarẽã maʉ̃ nemitiata. Dayirãba maʉ̃ nemitiata oẽbʉrʉ, dayirã neũdukʼawuaba akʉza dayirã mebẽrãba kãgadaẽbayi, maʉ̃ba bedʼea zromanepanañi ãyibawara (1 Pedro 4:3, 4). Mawũã berabarira, jʉrʉibara Daizeze wãrĩnu kãgabʉta, akʉza ũrĩbara Daizeze leyba jarabʉta. Mawũã ũdubidayi Diarura sewanebʉrʉ osita iya jaraside Daizeze bedʼeara mia abaʉba ũrĩnaẽãta bedʼea zroma erbʉde. Akʉra 1 Corintios 6:9, 10 akʉza 15:33.

Daizezeba dayirã mejãcha kãgabʉbaera aranʉ jõbiyi zʉbʉriata akʉza kayiruata. Ẽbẽra Daizeze soiduba ĩjãbʉra ewari jõmaʉ̃nẽbayi naʉ̃ drʉade. Akʉra Juan 3:16, DB.