Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 7

¿Kʼãrẽ Daizeze Nokʼora?

¿Kʼãrẽ Daizeze Nokʼora?

1. ¿Kʼãrẽ Daizeze Nokʼora?

¿Kʼãrẽa jaraseapanʉ Jesutrʉ audre Nokʼobiata? (MARCOS 1:40-42)

Maʉ̃ Nokʼora ʉ̃tʉbema, nama egorode nokʼora nʉmʉbari zeyi, maʉ̃ Nokʼobara Daizezeba kãgabʉta obiyi nama egorode ʉ̃tʉbʉ kĩrãkʼa. Daizeze Nokʼo, maʉ̃ Nokʼo ẽbẽraba nesidapanʉrã, maʉ̃bara ẽbẽra jõma naʉ̃ drʉadebemata ãba zebiyi. Kʼãrẽaba yibia maʉ̃ bedʼeara. Akʉra Daniel 2:44; Mateo 6:9, 10 akʉza 24:14, DB.

Nokʼora jõmaʉ̃ta nesidapanʉ kʼaiba ara kʼareba zokʼaita, maʉ̃ kʼãrẽa Jeowaba yi warra Jesucristota Nokʼobabisi iyi Nokʼo zokʼabamarẽã. Akʉra Revelación (Apocalipsis) 11:15.

Akʉra bideota ¿Kʼãrẽ Daizeze Nokʼora?

2. ¿Kʼãrẽa Jesura Nokʼobaseabʉ?

Daizeze warrara audre Nokʼo biabaera, akʉza iyara nekʼãrẽ aripe obʉ (Mateo 11:28-30). Adewara zareabarabʉ ẽbẽra kʼarebaita, maʉ̃ zareara ʉ̃tʉba naʉ̃ drʉa eda zokʼabʉrʉde ũdubiyi. Jesura piradrʉda tẽã ʉ̃ta wãsi, mama yi zeze juwarare jũãsi iya Nokʼobabiyeda (Hebreos 10:12, 13). Maʉ̃ tẽã jʉneãne Daizezebara iyira Nokʼobabisi. Akʉra Daniel 7:13, 14.

3. ¿Kʼairãbawaraʉba zokʼai Jesubara?

Daizeze Bedʼeabara jarabʉ Jesubara zokʼaita Daizeze odebʉbawaraʉba. Daizeze Bedʼeade jarabʉ. Daniel 7:27de maʉ̃rãra neneẽãbʉta. Naara Daizezeba ẽbẽra neneẽãbamarẽã jidadara Jesu kʼaidubemarabasi. Idibida Jeowabara jidabʉ yumakẽrãta akʉza yuwẽrãta iyi soiduba ĩjãbʉta neneẽãpanamarẽã. Abʼarika Jesu kĩrãkʼa naʉ̃ra ẽbẽrarã ãyi beubʉrʉdera ʉ̃ta wãñi jaurede. Akʉra Juan 14:1-3, DB akʉza 1 Corintios 15:42-44.

 Mõbera ¿sõbe bʉ ʉ̃ta wãira? Daizeze Bedʼeabara jarabʉ wiñapanʉta ʉ̃ta wãirãra. Jesubara jarasi maʉ̃rãra kʼabanaẽbasita (Lucas 12:32). Jesuʉ̃meba naʉ̃ drʉa zokʼai ẽbẽrarã bʉ siento kuarenta y kuatro mil (144.000). Akʉra Revelación 14:1.

4. ¿Kʼãrẽta berabarisi Jesu Nokʼobasidera?

Jesura poaga mil nowesiento katorsede (1914) Nokʼobasi, * aramaʉ̃ta iyara ubalbuesi Diaruta (Ãtomĩa) yi nezokʼa kayiruabawara naʉ̃ drʉa eda. Maʉ̃ kʼãrẽa Diarura mejãcha kĩrʉ karãpe bedʼea zromata wesi naʉ̃ drʉa eda (Revelación 12:7-10, 12). Maʉ̃neba yẽta ẽbẽrarã mejãchade zʉbʉriapanʉ. Yõba, drʉa ureba, kayaba, jarrababa, maʉ̃ba ũdubibʉ Daizeze Nokʼo zeira arakaitabata naʉ̃ drʉa ara oita. Akʉra Lucas 21:7, 10, 11, 31, DB.

5. ¿Idira kʼãrẽta onʉmʉ Daizeze Nokʼobara akʉza kʼãrẽ nebiata wei?

Daizeze Bedʼea naʉ̃ drʉa jõmaʉ̃nẽ jaradiapanʉba, maʉ̃ba Daizeze Nokʼobara ãba yi jʉre zebinʉmʉ «mejãcha ẽbẽrarãta mia k’aiba juachaʉdaẽãta» naʉ̃ drʉa jõmaʉ̃nẽbemata. Maʉ̃ kʼãrẽa ẽbẽra mejãchaʉta yumakẽrãta akʉza yuwẽrãta Jesu kʼaidubemabapanʉ akʉza ũrĩpanʉ iyi bedʼeata. Naʉ̃ra ẽbẽrarã jõma beudaẽbayi Daizeze Nokʼoba ẽbẽra kayiruara makena zebʉrʉde naʉ̃ drʉa eda. Maʉ̃ba Daizeze Nokʼoba zokʼa jʉ̃drʉbʉrʉde sobia bakĩrãbʉbʉrʉ ũrĩbara Jesuba jarabʉta. Akʉra Revelación 7:9, 14, 16, 17.

Mil poaga Jesuba Daizeze Nokʼo zokʼa nʉmʉena jõma aribaeyi Daizezeba ẽbẽrarãita krĩchabadara. Mawũã naʉ̃ drʉara ẽjũã kĩrãwãreãbayi. Maʉ̃ tẽã Jesubara akʉza jẽda diayi yi zeze Nokʼo iya zokʼabadara (1 Corintios 15:24-26). ¿Bʉara ũdu kʼawuabʉka ẽbẽra Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ kʼawuakĩrãbʉra? Akʉra Salmo 37:10, 11, 29.

 

^ par. 6 Bʉa audre kʼawuaita mil nowesiento katorsede (1914) kʼãrẽ berabarida ʉ̃rʉ jʉrʉda libro ¿Qué enseña realmente la Biblia? pagina 215-218bayeda.