Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 4

¿Kʼaipe Jesura?

¿Kʼaipe Jesura?

1. ¿Sãmaʉ̃ba zedabasi Jesura?

¿Sãwũã mia bedʼeaseabʉta ũdubisi Jesubara wuabemarãra? (MATEO 11:29; MARCOS 10:13-16)

Jesura wuabema ẽbẽrarãira awuarabasi, iyira jauredebasi ʉ̃tʉ bajãne nama egorode toinaena (Juan 8:23). Iyitrʉ naara osi Jeowabara, akʉza nekʼãrẽ jõmabʉra iya kʼareba osi. Daizeze Bedʼeabara jarabʉ iyitrʉ abapai yirʉta, Daizezeba iyi juwaba odara (Juan 1:14). Akʉza ũdu kʼawuapanʉ iya jarabadara yi zeze bedʼeabasita. Akʉra Proverbios 8:22, 23, 30 akʉza Colosenses 1:15, 16.

2. ¿Sãwũã zesi Jesura naʉ̃ egoro edara?

Daizezeba yi warra nama egoro eda zebira, Maria biteda zebisi maʉ̃ ẽbẽra wẽrãra yizakebasi iyira Judiodebemabasi. Maʉ̃ba Jesura ẽbẽra warraẽ (Lucas 1:30-35). ¿Kʼãrẽa zesi Jesura naʉ̃ egoro edara? naara, wãrĩnuta jaradiaita Daizeze ʉ̃rʉ, yi ũmera, jaradiaita iya obadadeba yi zezeba kãgabʉ kĩrãkʼa oita, akʉza bedʼea zroma zebʉrʉdebida, yi ũbeara, iyi bebʉ diaita dayirã ẽdrʉbita. Akʉra Mateo 20:28, DB.

3. ¿Kʼãrẽa nesidapanʉ ẽdrʉbidamarẽã?

¿Kʼãrẽ bedʼea ẽdrʉbira? maʉ̃bara jarabʉ pagaita nekʼãrẽ ẽdrʉbita (Éxodo 21:29, 30). Daizezebara ẽbẽrarãitara krĩchaẽbasi beuita zõnabaita. Naʉ̃ra kʼawuapanʉ Jeowaba jarasibera Adanʼa ũrĩẽbʉrʉ beuyadata, mamina iyita nemitia oẽbʉrʉ beuẽbayadata (Génesis 2:16, 17; 5:5). Daizeze Bedʼeaba jarabʉ dayirã beuira zesita Adanneba. Naʉ̃bara ũdubibʉ Adanbara yi wũãwũãra dia amaesita nemitiara, mawũã jõmaʉ̃ta beubarita amaesi, maʉ̃ kʼãrẽa nesidabʉ kʼarebara. Akʉra Romanos 5:12 akʉza 6:23, DB.

 Mawũẽra ¿kʼaiba pagai dayirã ẽdrʉbira beuidebara? dayirã beubʉrʉdera pagapanʉ dayirã nemitia odara. Dayirã jõmaʉ̃ta nemitia omiabaera mia kʼaiba pagabeẽ dayirã nemitiara. Akʉra Salmo 49:7-9.

4. ¿Kʼãrẽa beusi Jesura?

Jesura dayirãira awuarabasi iyira nemitia okabasi. Maʉ̃ba beuẽbasi iyi nemitia kʼãrẽa awuarabʉrʉ awurura kʼãrẽa beusi. Daizezeba yi warra dayirãbari beumarẽã zokʼabʉesidera, maʉ̃ba ũdubisi iya dayirã mejãcha kãgabʉta. Jesubida ũdubisi dayirã kãgabʉta iya yi zeze bedʼea ũrĩside, iya iyi bebʉ diaside dayirã ẽdrʉbita nemitiadeba akʉza beuideba. Akʉra Juan 3:16, DB akʉza Romanos 5:18, 19, DB.

Akʉra bideota ¿Kʼãrẽa beisi Jesura?

5. ¿Idi ewadera kʼãrẽta obʉ Jesura?

Jesu nama egoro eda zesidera bebisi kayabeta, piradrʉbisi beudata akʉza kʼarebasi zʉbʉriabeta, mawũã ũdubisi iya nebia weita Daizeze ode kẽrẽpapanʉrãita (Mateo 15:30, 31; Juan 5:28). Jesu beusidera Daizezeba jẽda piradrʉbisi jaurede ʉ̃tʉ (1 Pedro 3:18). Mõbebʉrʉ Daizeze juwarare jũãsi iya Nokʼobabiyieda naʉ̃ drʉa zokʼaita (Hebreos 10:12, 13). Idira Jesubara zokʼabʉ ʉ̃tʉ, maʉ̃ kʼãrẽa iyi kʼaidubʉrabara jaradiapanʉ maʉ̃ bedʼea biata naʉ̃ drʉa jõmaʉ̃nẽ. Akʉra Daniel 7:13, 14 akʉza Mateo 24:14, DB.

Daizezeba Nokʼobabisibera, arakaitaba naʉ̃ Nokʼoba jõbita ẽbẽra kayiruarãra, akʉza zʉbʉria ʉ̃tʉzebinʉmʉta. Jõma Jesu ĩjãbʉrãra akʉza ũrĩbʉrãra ewari jõmaʉ̃nẽ sobiapanañi naʉ̃ drʉa ẽjũãbia batabidade. Akʉra Salmo 37:9-11.