Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 2

¿Kʼãrẽa kʼawuaibara Daizeze ʉ̃rʉ?

¿Kʼãrẽa kʼawuaibara Daizeze ʉ̃rʉ?

1. ¿Kʼãrẽa ũrĩbara Daizezeba jarabʉta?

Daizezera nekʼãrẽ jõma odabaera. Akʉza iyira ewari jõmaʉ̃nẽ bʉ jõkata (Salmo 90:2). Daizeze Bedʼeade bedʼea biabʉra iyideba zebʉrʉ (1 Timoteo 1:11). Dayirã bebʉta diasibaera, maʉ̃ kʼãrẽa iya kãgabʉta oibara akʉza ũrĩbara iya jarabʉta. Akʉra Revelación (Apocalipsis) 4:11.

2. ¿Ũdubadaka Daizezera?

Mia kʼaiba ũduka iyira jaurede bʉbaera, dayirã kĩrãkʼa yarabarabʉẽ, bʉwʉrʉbarabʉẽ, dayirãira ʉ̃tabʉ (Juan 1:18; 4:24). Akʉza dayirãbara kʼawuaseabʉ Daizeze sãwũãchuta iya nekʼãrẽ oda akʉpanʉneba. Adewara Kĩrãtana osi netata, neponota maʉ̃ba ũdubibʉ dayirã kãgabʉta, akʉza iyira buru biata. Naʉ̃ ẽjũã parãnaneba dayirã ũdubibʉ mejãcha zareabarabʉta. Akʉra Romanos 1:20DB.

Adewara dayirãbara Daizezera ũdu kʼawuaseabʉ iyi Bedʼea akʉbʉdeba. Naʉ̃bara jarabʉ sãwũã akʉbʉta ẽbẽrarãta, maʉ̃daʉcha kʼãrẽta kãgata akʉza kʼãrẽta kãgaẽãta, adewara nekʼãrẽberabaribʉrʉde sãwũãbʉta. Akʉra Salmo 103:7-10.

3. ¿Daizezera trʉ̃ara erbʉka?

Jesuba jarasi: «zeze ʉ̃tʉbema, bʉ trʉ̃ra neneẽãbaide bʉa» (Mateo 6:9). Daizeze trʉ̃ bio erbʉmina iyira trʉ̃arabarabʉ, yi ẽbẽra bedʼea awuarabʉraneba maʉ̃ trʉ̃ra ãyi bedʼeade jarapanʉ. Kʼapũrĩa bedʼeadera Jehová akʉza jarapanʉ Yavé, ẽbẽra bedʼeadera Jeowa. Akʉra Salmo 83:18 (82:19 en algunas versiones).

Ʉ̃kʉrʉ Daizeze Bedʼeadera, Daizeze trʉ̃ra kĩrã bio jarapanʉ Daizezeta, Señorta. Mamina wãrĩnubaira Daizeze  trʉ̃ra bʉchuasi siete mil (7.000) audre Daizeze Bedʼeade. Jesuba ẽbẽrarã jaradiaside Daizeze ʉ̃rʉ audreẽãne jaradiabasi maʉ̃ trʉ̃ra. Akʉra Juan 17:26DB.

Akʉra bideota ¿Daizezera trʉ̃arabarabʉka?

4. ¿Daizezebara Dayirãra wãrĩnu kãgabʉka?

Yibari biaba kãgabʉ kĩrãkʼa, Daizezebara kãgabʉ dayirã ewari jõmaʉ̃nẽbamarẽã.

Jeowaba dayirã wãrĩnu kãgabʉbʉrʉ, ¿kʼãrẽa zʉbʉria mejãcha iduaribibʉpe? ʉ̃kʉrʉba krĩchabʉ Daizezebara zʉbʉria obʉta dayirãba iyi kãgabʉ kʼawuaita. Mamina maʉ̃ra wãrĩnuẽ. Akʉra Santiago 1:13.

Awuarabʉrʉ Jeowabara dayirã jidabibʉ dayirãba krĩchabʉta dayi bebʉita, audre bigabayi dayirã iduaribibʉ jidaira iya kãgabʉ oita (Josué 24:15). Mamina ẽbẽra mejãchaʉba maʉ̃ daya iduaribibʉra kayirua oita erbʉ, maʉ̃ kʼãrẽa mejãchabʉ zʉbʉriara. Maʉ̃ba Jeowaitara pʉ aripe obʉẽ akʉira. Akʉra Génesis 6:5, 6.

Jeowaba dayirã kãgabaera sobiabamarẽãbʉ, maʉ̃ba aranʉ jõbiyi pʉata akʉza kayiruata. Maʉ̃ kʼãrẽa iya iduaribibʉ dayirã zʉbʉriamarẽã. Yi ochoidubabʉrʉde bia jara ũrĩbiyi kʼãrẽa zʉbʉria iduaribibʉta. Akʉra Romanos 2:6-8, DB akʉza 2 Pedro 3:7, 13.

5. ¿Sãwũã ũdu kʼawuai Daizezera?

Jeowabara iyi kʼawabamarẽãbʉ iya yiwidʼibʉdeba. Iya dayirã aba abaka kãga (Salmo 65:2; 145:18). Adewara, dayirã nemitia obʉra kĩrãduabʉ maʉ̃daʉcha kʼawuabʉ migapanʉta iya kãgabʉ oita, daya iya kãgabʉde oẽmina. Akʉza dayirã nemitia omiamina Daizeze neũdukʼawuabaseabʉ. Akʉra Salmo 103:12-14 akʉza Santiago 4:8.

Daizezeba dayirã bebʉ diadabera, iyi trʉ̃ abapai kãgaibara (Marcos 12:30). Dayirãba ũdubiyi kãgabʉta iyi ʉ̃rʉ kʼawuabʉrʉde, akʉza iya zokʼabʉ ũrĩbʉrʉde. Mawũã ora, dayirãbara audre ũdu kʼawua wãnañi. Akʉra 1 Timoteo 2:4 akʉza 1 Juan 5:3.