Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 5

¿Kʼãrẽ nebiata erbʉ Daizezebara ẽbẽrarãita?

¿Kʼãrẽ nebiata erbʉ Daizezebara ẽbẽrarãita?

1. ¿Kʼãrẽa parãsi Daizezebara naʉ̃ drʉara?

Jeowabara naʉ̃ drʉara parãsi ẽbẽrarãpanamarẽã. Naara ẽbẽra parãnara Adanta Ebaʉ̃me parãsi iyara parãẽbasi ʉ̃tʉbamarẽã. Ʉ̃tʉra angelerãtabamarẽã osibaera (Job 38:4, 7). Maʉ̃ kʼãrẽa Jeowabara Adan parã karãpe ẽjũã kĩrãwãreãnẽbʉsi (Génesis 2:15-17). Adewara iyira ewari jõmaʉ̃nẽbaita osi, maʉ̃ kʼãrẽa iyideba zebʉrʉrãsida ewari jõmaʉ̃nẽ sobiabaibasi naʉ̃ drʉadera. Akʉra Salmo 37:29 akʉza 115:16.

Naʉ̃ drʉa kĩrãwãreãra ẽjũã jõma kĩrãwãreãẽbasi awuarabʉrʉ jʉ̃zaba wiñabasi yi kĩrãwãreãra. Maʉ̃ kʼãrẽa Adan Ebaʉ̃mera wũãwũã toibarabasi naʉ̃ drʉa birayeda, mawũã pikãgade eaba wãita ẽjũã kĩrãwãreãra (Génesis 1:28). Maʉ̃ba naʉ̃ drʉara ewari jõmaʉ̃nẽ ẽbẽrarãne akʉza jõkabayi naʉ̃ drʉara. Akʉra Salmo 104:5.

Akʉra bideota ¿Kʼãrẽa parãsi Daizezebara naʉ̃ drʉara?

2. ¿Idira kʼãrẽa naʉ̃ ẽjũãra kĩrãwãreãbʉẽ?

Adanba Ebaʉ̃meba ũrĩẽbasibaera Daizezeba jarabʉta maʉ̃ kʼãrẽa aĩ jʉretasi ẽjũã kĩrãwãreãnebara. Maʉ̃ kʼãrẽa ẽjũã kĩrãwãreãra jipa aduasi, maʉ̃ba mia kʼaiba araobedaẽ. Daizeze Bedʼeabara jarabʉ naʉ̃ drʉara ẽbẽra kayirua juwa edrebʉta (Job 9:24). Akʉra Génesis 3:23, 24.

Mawũẽra ¿oẽbaika Jeowabara iya ẽbẽrarãita nebia oi krĩchadara? mawũãẽ, iyira audre yi zroma maʉ̃ba iya jarabʉra aripe oyi (Isaías 45:18). Maʉ̃ba Daizezebara iya naara oside kãgabada kĩrãkʼa oyi idibida ẽbẽrarãita. Akʉra Salmo 37:11, 34.

3. ¿Sãwũã ẽjũã biababi naʉ̃ drʉara?

Daizezeba Jesura Nokʼobabisibaera, iyara ẽjũã kĩrãwãreãbabiyi naʉ̃ drʉara. Akʉza iyi angelebawaraʉba  makenañi jõma ẽbẽra kayiruarãra, Daizeze yõ ewari zebʉrʉde. Mõbebʉrʉ tajũnʉmʉñi Diarura (Ãtomĩa) mil poagabayeda, angel kayirua Adan Ebaʉ̃me sewadara. Daizeze ode kẽrẽpapanʉra neneẽ berabariyi, Jesuba kʼarebaibera akʉza ewari jõmaʉ̃nẽbayi ẽjũã kĩrãwãreãne. Akʉra Revelación (Apocalipsis) 20:1-3 akʉza 21:3, 4.

4. ¿Sõbede jõĩpe zʉbʉriara?

Daizezeba ẽbẽra kayirua makenaina, Jesubara jarasi nekʼãrẽberabarita maʉ̃ ewari zebodoare. Idi nekʼãrẽberabaribʉba, ẽbẽra zʉbʉriabʉba, ũdubibʉ arakaitabata naʉ̃ «ewari nʉmʉta jõĩrã». Akʉra Mateo 24:3, 7-14, 21, 22, DB.

Mil poagabayieda Jesuba zokʼayi naʉ̃ drʉa ʉ̃tʉba yeda, mawũã jõbi wãñi zʉbʉriara (Isaías 9:6, 7; 11:9). Nokʼo daʉcha iyira iyabaʉta saserdote, maʉ̃ba yi Daizeze odebʉra nemitiara jõma aĩbʉeyi. Mawũã Daizezebara Jesudeba jõbiyi kayata, zõnabaita, akʉza beuita. Akʉra Isaías 25:8 akʉza 33:24.

5. ¿Kʼairatapanai ẽjũã kĩrãwãreãnẽra?

Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ Bedʼeabaridemaera ũdu kʼawuayi ẽbẽra Daizeze kãgapanʉta adewara kʼawua kĩrãbʉta Daizeze ʉ̃rʉ akʉza Daizezeba kãgabʉ oita

Ẽbẽrarã yi Daizeze bedʼea ũrĩbʉra ewari jõmaʉ̃nẽbayi ẽjũã kĩrãwãreãnẽ (1 Juan 2:17). Jesubara zokʼabuesi iyi kʼaidubʉrãra jʉrʉdamarẽã ẽbẽra biata, jaradiadamarẽã Daizezeba kãgabʉta odamarẽã. Idi Jeowaba jaradiabʉ ẽbẽrarã jõmaʉ̃a, ẽjũã kĩrãwãreãnẽbamarẽã (Sofonías 2:3). Ãba yi jʉrepanʉ Daizeze ʉ̃rʉ kʼawuaita Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrãra Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ Bedʼeabaridemae mama yi mebẽraena ãba eda wãpanʉ. Mama kʼawuapanʉ sãwũã kima biabaita, yibari biabaita, akʉza ũrĩpanʉ Daizeze Bedʼeaba bedʼea bia jarabʉta. Akʉra Miqueas 4:1-4.