Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 12

¿Sãwũã Daizeze kʼaitabaseapanʉ?

¿Sãwũã Daizeze kʼaitabaseapanʉ?

1. ¿Daizezebara ũrĩbʉka ẽbẽra jõmaʉ̃ba yiwidʼibʉra?

Daizezebara kãgabʉ ẽbẽra jõmaʉ̃nẽbemata iya yiwidʼibʉdeba iyi kʼaitapanamarẽã (Salmo 65:2). Mamina maʉ̃bara jaraẽ Daizezebara jõma ũrĩbʉta ẽbẽra yiwidʼibʉra. Daizeze Bedʼeabara jaradiabʉ ẽbẽra yi kima bia erbʉẽãba yiwidʼibʉrʉdera ũrĩẽãta (1 Pedro 3:7). Israelitarabara audreẽãne kayirua opanasidera, Daizezebara ũrĩẽbasi ãyi yiwidʼibʉra. Mawũãmina iyara ũrĩbʉ ẽbẽrarãba ãya nemitia oda jẽda krĩcha karãpe yiwidʼibʉrʉdera. Akʉra Isaías 1:15 akʉza Hechos 3:19, DB.

2. ¿Sãwũã yiwidʼibara?

Daizezeʼa yiwidʼibʉbara ũdubibʉ iya jarabʉ obʉta, maʉ̃ kʼãrẽa Jeowa abaʉabʉrʉ yiwidʼibara (Mateo 4:10; 6:9). Adewara dayirã jõmaʉ̃ta nemitia omiabaera Jesu trʉ̃neba yiwidʼibara, iyira beusibaera dayirã nemitia kʼãrẽa (Juan 14:6). Jeowabara kãgaẽ iya yiwidʼibʉrʉdera iyabaʉ bedʼea jaraita dayi burudeba kʼawuabʉta akʉza bʉ erbʉta. Awuarabʉrʉ yiwidʼimarẽã kãgabʉ soiduba. Akʉra Mateo 6:7, DB akʉza Filipenses 4:6, 7.

Dayirã parãnabara ũrĩbʉ chupea yiwidʼipanʉsida (1 Samuel 1:12, 13). Maʉ̃ kʼãrẽa jarabʉ yiwidʼidamarẽã audreẽãne, ewari ũnadrʉbʉrʉde akʉza kewara, nekobʉrʉde, kayabʉrʉde, bedʼea zroma erbʉde. Akʉra Salmo 55:22 akʉza Mateo 15:36, DB.

3. ¿Sãwũã kʼarebabʉ kristianora ãba yi jʉrepanʉbara?

Dayirãrapanʉ ẽbẽra Daizeze ĩjãkĩrãẽbawara akʉza ãya ĩjãnaẽ naʉ̃ drʉade neneabai jarabʉra. Naʉ̃bara jõbiseabʉ Daizeze orra krĩchabʉra (2 Timoteo 3:1, 4; 2 Pedro 3:3, 13). Maʉ̃ kʼãrẽa nesidapanʉ ãba yi jʉrepanaita awuru  kristianobawara, mawũã yi kʼarebapanaita. Akʉra Hebreos 10:24, 25.

Ẽbẽra Daizeze kãgabʉbawara ãbapanʉbʉrʉ mawũãra audre iyi kʼãitabʉta sentipanañi. Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrã ãba yi jʉrebʉba, dayirã kʼarebayi audre ĩjãita awururaba ĩjãbʉ ũdubʉdeba. Akʉra Romanos 1:11, 12, DB.

4. ¿Sãwũã Daizeze kʼaitabaseapanʉ?

Daizeze kʼaita bakĩrãbʉrʉ krĩchaibara iyi Bedʼeade jarabʉta. Krĩchara iya odata iyi ũrãgʼata, akʉza iya jarabʉta. Biʼia krĩchaibara akʉza yiwidʼibara kʼarebayi audre ũrĩta mejãcha kãgabʉta akʉza Daizezera buru biata. Akʉra Josué 1:8 akʉza Salmo 1:1-3.

Daizeze kʼaitabayi yi wãrĩnu soiduba ĩjãbʉra, mamina daya ĩjãbʉra zokʼaibʉkĩrãkʼabʉ nesidabʉ nediamarẽã audreẽãne, maʉ̃ra mawũã odayi dayirãba biʼia krĩchabʉrʉde dayirãba ĩjãbʉta. Akʉra Mateo 4:4, DB akʉza Hebreos 11:1, 6.

5. ¿Kʼãrẽ biata ũdudai Daizeze kʼaitabʉbʉrʉ?

Jeowabara kãga iyi kãgapanʉrãra. Akʉza kʼarebabʉ ẽbẽra iyi ĩjãbʉta arĩkĩrãpanʉbʉrʉ, akʉza ewari jõmaʉ̃nẽbaita (Salmo 91:1, 2, 7-10). Jaradiabʉ sãwũã biabaita akʉza sobiabaita, adewara jaradiabʉ sãmare audre biabaita. Akʉra Salmo 73:27, 28 akʉza Santiago 4:4, 8.