Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 13

¿Kʼãrẽta jaradiabʉ Daizeze Bedʼeabara religion ʉ̃rʉ?

¿Kʼãrẽta jaradiabʉ Daizeze Bedʼeabara religion ʉ̃rʉ?

1. ¿Jõmaʉ̃ religionrata yibiaka?

Religion mejãcha bʉdebemata bʉ ẽbẽra aba yi wãrĩnu ĩjãbʉta. Daizezebara maʉ̃ra ẽbẽrarã akʉbʉ akʉza krĩchabʉ, maʉ̃ra dayirãita bedʼea bia. Mamina religion trʉ̃neba mejãcha kayirua opanʉ (2 Corintios 4:3, 4; 11:13-15). Ũrĩpanʉ ʉ̃kʉrʉ religionra yõne edabʉta akʉza ʉ̃kʉrʉ mia beabʉta, wũãwũãra owabari obʉde edapanʉta. Kʼãrẽaba zebapanʉ naʉ̃ra ẽbẽrarã Daizeze wãrĩnu ĩjãbʉ sora. Akʉra Mateo 24:3-5, 11, 12, DB.

Mamina religion wãrĩnurabara Jeowa wawia ũdubibʉ. Mamina religion zeriẽãbara imitia jarabʉ, akʉza sewa nebʉrʉta jaradiabʉ Daizeze ʉ̃rʉ, beuda ʉ̃rʉ, akʉza Daizeze Bedʼeade jarabʉẽãta jaradiapanʉ. Mamina Jeowabara kãgabʉ iyi ʉ̃rʉ wãrĩnuta kʼawuadamarẽã. Akʉra Ezequiel 18:4 akʉza 1 Timoteo 2:3-5.

2. ¿Kʼãrẽta jaradiabʉ Daizeze Bedʼeabara religion ʉ̃rʉ?

Daizezera yi sewabiẽ religionraba iyi kãgabʉ abʉkʼãrẽara, wãrĩnubaira ãyara kãgabʉbaera Diaruba (ãtomĩa) obʉta (Santiago 4:4). Daizeze Bedʼeabara jarabʉ naʉ̃ra religionra zeriẽãta. «Babilonia pʉwʉrʉ zromata» mawũã trʉ̃gapanʉ maʉ̃ pʉwʉrʉdeba zesibaera religion zeriẽãra, maʉ̃ra zesi Noe ewaride kue zromaba makenana tẽã. Arakaitaba Daizezeba badu ewaride makenaita religionra ẽbẽrarã sewabʉra akʉza arĩbʉra. Akʉra Revelación (Apocalipsis) 17:1, 2, 5, 16, 17 akʉza 18:8.

Mamina Jeowabara akʉbʉ ẽbẽrarã biara religion zeriẽãneba aĩbʉra, akʉza ãba jʉrebʉ wãrĩnu jaradiaita. Akʉra Miqueas 4:2, 5.

 3. ¿Kʼãrẽta oibara ẽbẽra yi wãrĩnu ĩjãbʉbara?

Religion wãrĩnuarabara jʉrʉbʉ ãbababita

Jeowabara krĩchabʉ ẽbẽra wãrĩnu iyi kãgabʉra, akʉza nebia obʉra. Maʉ̃ kʼãrẽa jarabʉ idubudamarẽã religion zeriẽãra. Iyi wãrĩnu kãgabʉbara iya obadara oẽbayi iyi sobiabita. Akʉra Revelación 18:4.

Poaga 100baa, ẽbẽra sobiaraba ũrĩnara Jesu kʼaidubemaba jaradiapananara. Jeowabara jaradiasi maʉ̃ra ẽbẽrarã sãwũã sobiabaita, akʉza nebia jũãbaita. Dayirãbida maʉ̃ra nekĩrãkʼa ũrĩbara Daizeze Bedʼeadeba jarabʉra akʉza Jeowaba kãgabʉta naara oibara. Akʉra 1 Tesalonicenses 1:8, 9 akʉza 2:13.

Jeowabara sobia jũãbʉ yi ẽbẽrarã religion zeriẽãneba aĩwãnara, akʉza yi wãrĩnuarare wãbʉra. Mawũãra jõma iyi neũdukʼawuabayi, akʉza kristianoraba kãga erbʉta ũdudayi, adewara ewari jõmaʉ̃nẽbabiyi. ¿Bʉara ũdukirãbʉka maʉ̃ nebiara? Akʉra Marcos 10:29, 30, DB akʉza 2 Corintios 6:17, 18.

4. ¿Sãwũã wei Daizezebara sobiabaira jõmaʉ̃ pʉwʉrʉde?

Jeowaba naʉ̃ religion zeriẽã jõma jõbibʉrʉdera, ẽnaʉ̃ñi naʉ̃ drʉara, naʉ̃rabara wuara sewadaẽbayi ẽbẽrarãra akʉza aba abakabʉra neẽbayi. Ẽbẽra jõmaʉ̃ba abapai Daizezetrʉ kãgadayi. Maʉ̃ra mejãchaʉde bedʼea bia. Akʉra Revelación 18:20, 21 akʉza 21:3, 4.