Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 15

¿Bʉara kʼãrẽa audre kʼawua wãibara Jeowa ʉ̃rʉra?

¿Bʉara kʼãrẽa audre kʼawua wãibara Jeowa ʉ̃rʉra?

1. ¿Sãwũã kʼarebai bʉra Daizeze Bedʼea kʼawua wãta idubʉẽbʉrʉ?

Daizeze Bedʼea kʼawua wãneba Jeowara audre kãga wã. Maʉ̃ kãga aduaẽbaira uwãnaibara nrʉemaza (1 Pedro 2:2). Ewari jõmaʉ̃nẽ bakĩrãbʉbʉrʉ Jeowa kʼaitabaibara Daizeze Bedʼea akʉbʉdeba. Akʉra Juan 17:3, DB akʉza Judas 21.

Daizeze ʉ̃rʉ kʼawua wãne bʉa ĩjãbʉra audre wari wãñi, akʉza iyita sobiabiyi (Hebreos 11:1, 6). Daya ĩjãbʉbara nemitia obadata iduaribibʉ, akʉza dayi bebʉita nebia obibʉ. Akʉra Hechos 3:19, DB.

2. ¿Bʉara sãwũã kʼarebasebʉ awururãra?

Bʉra wãrĩnu Jeowa kʼaitabaseabʉ akʉza iyi neũdukʼawuarabaseabʉ

Bʉara jarakĩrãbʉbaibara awurura bʉa kʼawua wãta, wãrĩnu dayirã jõmaʉ̃ba bedʼea bia jarakĩrãde awurura. Bʉa Daizeze Bedʼea audre kʼawua wãne Daizeze Bedʼeadeba biʼia jaradiayi Jeowa ʉ̃rʉ, akʉza bedʼea bia ẽbẽraita erbʉ ʉ̃rʉ. Akʉra Romanos 10:13-15, DB.

Bʉara jaradiaseabʉ bʉ mebẽrã akʉza bʉ neũdukʼawuara, mamina ibiade bedʼeaibara akʉza wawia ũdubibara. Ãya ĩjãbʉ aripeẽã aibadabara, awuarabʉrʉ jaradiara Daizezeba nebia erbʉ ʉ̃rʉ. Kĩrãbera bʉa obʉtrʉ audre akʉpanʉta bʉ bedʼeabʉira. Akʉra 2 Timoteo 2:24, 25.

3. ¿Kʼãrẽta oseabʉ bʉara?

Daizeze Bedʼea kʼawua wãneba bʉa ĩjãbʉra audre wari wãñi akʉza kʼarebayi Jeowa kʼaitabaita iyi neũdukʼawuara kĩrãkʼa. Adewara bʉra Daizeze mebẽrã kĩrãkʼabayi. Akʉra 2 Corintios 6:18.

 4. ¿Kʼãrẽba kʼarebai audre kʼawua wãira?

Daizeze Bedʼea kʼawuabʉta idubʉrãra (Hebreos 5:13, 14). Widida Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrã jaradia zemarẽã Daizeze Bedʼeata libro ¿Qué enseña realmente la Biblia? Bʉa audre kʼawua wãne, audre sobiabayi. Akʉra Salmo 1:1-3 akʉza 73:27, 28.

Kĩrãbera jõma bedʼea bia Daizeze Bedʼeade edabʉra Jeowadeba zebʉrʉta, Daizezera sobia, akʉza bʉra iyi kʼawabayi ãba yi jʉrepanʉbʉrʉ iyi ode kẽrẽpabʉbawara (Hebreos 10:24, 25). Bʉa ora Jeowaba kãgabʉta wãrĩnu ewari jõmaʉ̃nẽbayi. Maʉ̃ kʼãrẽa audre yibiabayi Daizeze kʼaitabaita. Akʉra 1 Timoteo 1:11 akʉza 6:19.