Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 3

¿Wãrĩnu Daizezedeba zebʉka bedʼea biara?

¿Wãrĩnu Daizezedeba zebʉka bedʼea biara?

1. ¿Kʼaiba odaba Daizeze Bedʼeara?

Naʉ̃ drʉade bedʼea bia dayirã ewari jõmaʉ̃nẽbai jarabʉra, maʉ̃ra bʉ Daizeze Bedʼeade (Salmo 37:29). Daizeze Bedʼeabara erbʉ 66 libro, naʉ̃ra bʉsida yumakẽrã 40tapanʉrãba ãyira Daizezeba jidadabasi kẽrẽpapanʉ kʼãrẽa. Yi nabema sinko libro bʉra tre mil kiniento (3.500) poagaba Moiseba bʉdata, mamina libro Rebelasion jõdogoidʉbʉra Juanba bʉdabasi maʉ̃ra mil nowesiento (1.900) poagaba. Daizeze Bedʼeade bedʼea jarabʉra Daizeze krĩcha. Iyara iyi jaure zareadeba kʼarebasi maʉ̃ra ẽbẽrarãba iyi bedʼea bʉdamarẽã (2 Samuel 23:2). Naʉ̃ra yumakẽrãbara bʉdaẽbasi ãyi krĩchata awuarabʉrʉ bʉsida Daizeze krĩchata. Maʉ̃ba Daizeze Bedʼeara Jeowaba oda. Akʉra 2 Timoteo 3:16 akʉza 2 Pedro 1:20, 21.

Akʉra bideota ¿Kʼaiba odaba Daizeze Bedʼeara?

2. ¿Kʼãrẽa wãrĩnuta ĩjãĩbara Daizeze Bedʼeara?

Daizeze Bedʼeara zebʉrʉbaera. Daizezedeba, maʉ̃ kʼãrẽa wãrĩnu ĩjãpanʉ ʉ̃rabʉrʉ zeira aripe berabarita jarabʉbaera, maʉ̃ra ẽbẽrabara obedaẽ (Josué 23:14). Abapai Daizeze zarea mejãcha erbʉbʉrʉ oseabʉ maʉ̃ra. Akʉra Isaías 42:9 akʉza 46:10.

Libro abaʉta Daizezedeba zesibʉrʉ mama bʉra yibiabaibara. Daizeze Bedʼeara mejãchade dedekabʉda ẽbẽrarã kĩrãbio bedʼeabe bedʼeade. Bʉdata kikibarimina aripe jarabʉ idi dayirãba kʼawuabʉ ʉ̃rʉ. Adewara naʉ̃ra yumakẽrãra 40tarãba bʉdara ãyirai yi ũdu kʼawuaẽbasimina aripe bʉsida. * Maʉ̃ kartade eda bʉchubara ũdubibʉ Daizezeba kãgade odata, maʉ̃ba idi yi ẽbẽra iyi Bedʼea akʉbʉra krĩcha bia jidabibʉ. Maʉ̃ kʼãrẽa ẽbẽra mejãchaʉba ĩjãpanʉ Daizeze Bedʼeara iyideba zebʉrʉta. Akʉra 1 Tesalonicenses 2:13.

Akʉra bideota ¿Kʼãrẽa warinuta ĩjãĩbara Daizeze Bedʼeara?

 3. ¿Kʼãrẽ ʉ̃rʉ bedʼeabʉ Daizeze Bedʼeara?

Daizeze Bedʼeabara jarabʉ kʼãrẽ nebia weita Daizezeba ẽbẽrarãita. Adewara jarabʉ ẽbẽra abaʉba sãwũã aduadata ewari jõmaʉ̃nẽ drʉa biadebaibadata, akʉza jarabʉ sãwũã ara oita. Akʉra Revelación (Apocalipsis) 21:4, 5.

Daizeze Bedʼeadera bʉ leyta, wãrĩnu Daizeze Bedʼearadebemata, ũragʼata. Adewara jarabʉ sãwũã akʉbʉta Jeowaba ẽbẽrarãta, naʉ̃ba ũdubibʉ Jeowara sãwũãbʉta.Adewara Daizeze Bedʼeaba ũdu kʼawuabibʉ, akʉza jaradiabʉ sãwũã iyi neũdukʼawuabaita. Akʉra Salmo 19:7, 11; Santiago 2:23 akʉza 4:8.

4. ¿Kʼãrẽba kʼarebai Daizeze Bedʼea ũrĩra?

Jesuba Daizeze Bedʼea biʼia jaradiaira iya akʉpe jara ũrĩbibasi. Abʼarika naʉ̃ kartabida kʼarebabʉ Daizeze Bedʼeaba jaradiabʉ biʼia ũrĩta. Akʉra Lucas 24:27, 45, DB.

Daibara kʼawuapanʉ marabara kʼawua kĩrãnaita, Daizezeba kʼãrẽ bedʼea bia erbʉta ẽbẽrarãita. Mamina ʉ̃kʉrʉ ẽbẽrarãbara ũrĩkĩrãẽ, maʉ̃daʉcha kãgaẽ maʉ̃ ʉ̃rʉ bedʼeaira. Mamina maʉ̃ kʼãrẽa idubʉrãra bʉa kʼawua wãra. Daizeze Bedʼeabara jarabʉ yi ũrĩbʉra ewari jõmaʉ̃nẽbaita. Akʉra Juan 17:3, DB.

 

^ par. 3 Akʉra libro La Biblia ¿la Palabra de Dios, o palabra del hombre? (kʼapũrĩa bedʼea)