Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 14

¿Kʼãrẽa ãba daʉchapanaibara Daizeze odebʉrãra?

¿Kʼãrẽa ãba daʉchapanaibara Daizeze odebʉrãra?

1. ¿Kʼãrẽa Daizezebara jidasi israelitara iyi pʉwʉrʉbamarẽã?

Daizezebara aba osi religion ãba daʉchapanʉta Abraan wũãwũãraneba, akʉza iyi leyta diasi ãya. Naʉ̃ pʉwʉrʉra trʉ̃gasi Israel, ãyira arare bedʼeapanasi, akʉza wagasida, bia akʉsida Daizeze Bedʼeara (Salmo 147:19, 20). Maʉ̃ kʼãrẽa ẽbẽrarã pʉwʉrʉ jõmaʉ̃nẽbemata nebia ũdudaibasi. Akʉra Génesis 22:18.

Daizezebara jidasi isrealitarata iyi ʉ̃rʉ kʼawuabipanamarẽã. Naʉ̃ nebʉrabara ũdubibʉ, ẽbẽrarã sãwũã kʼarebaita Daizeze leyta ũrĩbʉbʉrʉ (Deuteronomio 4:6). Ãyideba ẽbẽra wuabemarabida ũdu kʼawuadaibasi Daizeze wãrĩnuarãra. Akʉra Isaías 43:10, 12.

2. ¿Kʼãrẽa religion wãrĩnuarãra ãba daʉchapanaibara?

Maʉ̃ tẽã jʉneã israelitarabara Jeowaba jarabʉta odaẽbasi, maʉ̃ kʼãrẽa Jeowabara awuru pʉwʉrʉta jidasi maʉ̃rãra kristiano wãrĩnuara (Mateo 21:43; 23:37, 38). Maʉ̃ra kristiano wãrĩnuarãra, idira ũdu kʼawuapanʉ Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrãta mawũã israelitaraẽ. Akʉra Hechos 15:14, 17, DB.

Jesubara jaradiasi iyi kʼaidubemara ẽbẽra jõmaʉ̃a jaradiaita Daizeze bedʼeata akʉza buru koebidamarẽã naʉ̃ drʉa jõmaʉ̃nẽbemata (Mateo 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20). Idi maʉ̃ra jõma aripe obarabʉ naʉ̃ ewari jõbodoare. Naʉ̃ ewaride Jeowabara ẽbẽra mejãchaʉta ãba jʉrebʉ jõmaʉ̃ pʉwʉrʉdebemata religion wãrĩnuarade edapanamarẽã (Revelación [Apocalipsis] 7:9, 10). Kristiano wãrĩnuarãra ãba daʉcha yi jʉrepanʉ wuabema ẽbẽrarã kʼarebaita. Ãyi ãba yi jʉrebarimaera jõmaʉ̃ba Daizeze Bedʼeaba jaradiabʉta kʼawuapanʉ. Akʉra Hebreos 10:24, 25.

 3. ¿Kʼãrẽa Daizezebara kãgabʉ iyi odebʉrãra ãba yi jʉrepanamarẽã?

Poaga mil ochosiento setentade (1870) ãba yi jʉresida Daizeze Bedʼea kʼawuapanʉrãta, ãya kʼawua wãsida wãrĩnu Daizeze Bedʼeaba jarabʉ merakikibaridata. Ãyara kʼawuapanasi Jesuba kongrerasion aba ãba daʉcha oamesita, Daizeze Bedʼea jaradiadamarẽã ẽbẽrarã, maʉ̃ kʼãrẽa ãyara ẽbẽrarã jaradia wãsida Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉ, naʉ̃ drʉa jõmaʉ̃nẽ. Poaga mil nowesiento treinta y unone (1931) ãyi trʉ̃ra Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrãbasi. Akʉra Hechos 1:8; 2:1, 4, 11 akʉza 5:42, DB.

4. ¿Sãwũã ãba daʉchapanʉ Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrãra?

Nabema 100 poagadera, drʉade kongregasion kristiana bʉrãra nebia ũdusida Zõrãrã Burubia ãba yi jʉrepanʉneba, ãya ũdubisidabaera Jesura kongregasion buruta (Hechos 16:4, 5). Idi ewadebida Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrã kʼarebabʉ Zõrãrã Burubia ãba yi jʉrepanʉrãba, maʉ̃rãbara krĩcha bia erbʉ wuabemara sãwũã zokʼaita. Ãyara akʉpanʉ de zroma Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrã trajabʉta naʉ̃ drʉa jõmaʉ̃nẽ. Mama tradusipanʉ, kartara ʉ̃tʉzebibʉ, Daizeze Bedʼea dedekabʉ seisiento bedʼea awuara awuaraka. Daizeze Bedʼeadeba kʼarebapanʉ maʉ̃rã Zõrãrã Burubiabara naʉ̃ drʉade sien kongregasion audrebʉta, akʉza mama edabʉ yumakẽrãra Daizeze obejara kãgade akʉbʉta. Akʉra 1 Pedro 5:2, 3.

Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrãra ãba daʉcha yi jʉrepanʉ Daizeze Bedʼeadeba bedʼea bia jaradiaita, akʉza buru koedamarẽã. Dayirãbara deza deza jaradiapanʉ Daizeze Bedʼeata Jesu kʼaidupanʉba jaradiabada kĩrãkʼa (Hechos 20:20). Akʉza jaradiapanʉ Daizeze Bedʼeadeba yi wãrĩnu kãgapanʉrã. Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrãra mawũãbari ãba daʉcha yi jʉrebʉẽ, awuarabʉrʉ yi mebẽrã kĩrãkʼa ãbapanʉ akʉza erpanʉ zezebiata. Dayirãnerabʉ yumakẽrãta akʉza yuwẽrãta maʉ̃ daʉcha yi kãgapanʉ akʉza yi kʼarebapanʉ (2 Tesalonicenses 1:3). Daizeze odebʉrãra iyi ode jipabʉ akʉza kʼarebabʉ awururata, ãyitrʉ audre sobiabʉ naʉ̃ drʉadera. Akʉra Salmo 33:12 akʉza Hechos 20:35, DB.