Wãra kartama

Wãra yi ũmemae

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

embera katio

Daizezebara bedʼea biata erbʉ dayirãita

 YI 9

¿Sãwũã sobiabaseabʉ mebẽrãra?

¿Sãwũã sobiabaseabʉ mebẽrãra?

1. ¿Kʼãrẽa biga kẽrẽpa juwa jidaira?

Jeowara zeze sobia, nekʼãrẽ biara iyideba zebʉ, maʉ̃ kʼãrẽa kãgabʉ mebẽrã sobiapanamarẽã (1 Timoteo 1:11). Juwa jidaira Jeowaba oda. Kẽrẽpa juwa jidabʉbara webʉ yi barirata yi wũãwũãrabawara sobiapanamarẽã akʉza yi kãga ũdubipanamarẽã. Maʉ̃ kʼãrẽa kristianorãbara kẽrẽpa juwa jidai leyba jarabʉta ũrĩbara. Akʉra Lucas 2:1, 4, 5, DB.

Daizezebara krĩchabʉ juwa jidaberãra jipa yi erpanamarẽã yumakẽrãta yuwẽrãʉ̃me. Iya kãgabʉ juwa jidapanʉrãra aĩbaẽbaita (Hebreos 13:4). Jeowabara jura yi idubʉira (Malaquías 2:16). Mamina iduaribibʉ yi idubʉdamarẽã, aĩbasibʉrʉ yi kimata, maʉ̃ba iduaribibʉ jẽda juwa jidamarẽã awurume. Akʉra Mateo 19:3-6, 9, DB.

2. ¿Sãwũã yi erpanaibara yumakẽrãta yuwẽrãʉ̃mera?

Jeowabara osi yumakẽrãta akʉza yuwẽrãta ãyi juwa jidabʉrʉde yi kʼarebapanamarẽã (Génesis 2:18). Yumakẽrã mia kʼaibʉra yi mebẽrã burubaera, nejʉrʉibara yi mebẽrãita, akʉza jaradiaibara Daizeze ʉ̃rʉbida. Akʉza nekʼãrẽ jõma obaibara yi kima kãgaba. Yi juwa jidaberãra yi kãga ũdubidaibara akʉza yi wawiadaibara. Ãyi ũmenebemata nemitia okatabʉẽbera. Maʉ̃ba kĩrãdua kʼawuaibara abaʉba kayirua odara mawũã sobiapanaita. Akʉra Efesios 4:31, 32; 5:22-25, 33 akʉza 1 Pedro 3:7.

3. ¿Juwa jidadata sobiapanʉẽbʉrʉ yi idubʉibaraka?

Yi juwa jidapanʉrata bedʼea zroma erpanʉbʉrʉ, ãyiraĩnʉ yi kãga bedʼeapanaibara (1 Corintios 13:4, 5). Daizeze bedʼeabara jaradiaẽ yi idubʉibarata juwa jidaberãra bedʼea zroma ara oita. Akʉra 1 Corintios 7:10-13.

 4. ¿Kʼãrẽta kãgabʉ Daizezebara wũãwũãraitara?

Jeowabara kãgabʉ wũãwũãrãra sobiapanamarẽã. Maʉ̃ kʼãrẽa jaradiabʉ sãwũã sobiabaita ãyi warraraeana. Akʉza kãgabʉ nebio kʼawuamarẽã yi bariraneba (Colosenses 3:20). Akʉza Daizezebara kãgabʉ sobiabamarẽã iya jarabʉ obʉde akʉza yi warraba jarabʉ obʉde. Akʉra Eclesiastés 11:9–12:1; Mateo 19:13-15 akʉza 21:15, 16, DB.

5. ¿Yibarirabara sãwũã sobiabiseabʉ yi wũãwũãrãra?

Yibarirabara diaibara yikota, deta, wuata (1 Timoteo 5:8). Mamina maʉ̃awaẽ, jaradiaibara Daizeze kãgamarẽã akʉza Daizezede kĩrãkʼa omarẽã (Efesios 6:4). Yibariraba ũdubibʉbʉrʉ Daizeze kãgabʉta, yi wũãwũãrabida abʼarika odayi. Ãya Daizeze Bedʼeadeba jaradiabʉbʉrʉ yi wũãwũãra krĩcha biata diadayi. Akʉra Deuteronomio 6:4-7 akʉza Proverbios 22:6.

Wũãwũãrabara nesidapanʉ sobiabimarẽã akʉza biga diamarẽã ãya nekʼãrẽ obʉbari. Mamina edaʉde yibia keaita akʉza ara jaradiaita, ãyira mawũã zʉbʉriaẽbayi (Proverbios 22:15). Wũãwũãra keaira mejãcha ikayirua jarabeẽ. Akʉra Colosenses 3:21.

Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrãbara libro bio dedekabʉda yibarira ʉ̃rʉ bedʼeabʉta akʉza wũãwũã ʉ̃rʉ bedʼeabʉta. Jõma mama eda jarabʉra Daizeze Bedʼeadeba osida. Akʉra Salmo 19:7, 11.