Wãra kartama

Wãra yi ũmemae

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

embera katio

Daizezebara bedʼea biata erbʉ dayirãita

 YI 1

Dayirãitara bʉ Bed’ea biata

Dayirãitara bʉ Bed’ea biata

1. ¿K’ãrẽ bed’ea biata erbʉ Daizezebara dayirãitara?

Daizezebara kãgabʉ sobiapanamarẽã ẽbẽrarã. Maʉ̃ k’ãrẽa osi naʉ̃ drʉata, akʉza mama nek’ãrẽ jõmabʉta ẽbẽrarã kãgaba. Maʉ̃ba arakaitaba jõbita zʉbʉria obʉra, ẽbẽra jõmaʉ̃ta biapanamarẽã. Akʉra Jeremías 29:11.

Mia abaʉ nok’oraba jõbiaudaẽ yõra, kayara, akʉza beuira. Mamina bʉ bed’ea biata, arakaitaba ẽbẽra nok’ora jõma makenaita, mõbebʉrʉ nʉmʉ̃ñi iyi Nok’ora. Mawũã iyi pʉwʉrʉ neneẽã zrogapanamarẽã. Akʉra Isaías 25:8; 33:24 akʉza Daniel 2:44.

2. ¿K’ãrẽ k’ãrẽa yibia naʉ̃ bed’eara?

Wua zʉbʉria ũdudaẽbaira Daizezebara naara jõma jõbibara ẽbẽra kayiruara naʉ̃ drʉadebʉta (Sofonías 2:3). ¿Sõbedebai maʉ̃ra? Daizeze Bed’eabara yi jaramabasi idi ẽbẽra zʉbʉria obʉta. Naʉ̃ba ũdubibʉ aranʉbai Daizezeba k’ãrẽ oita. Akʉra 2 Timoteo 3:1-5.

3. ¿K’ãrẽta oibara dayirãra?

K’awuaibara Daizeze Bed’eadeba Daizeze ʉ̃rʉ, zeze biaba yi warraraʼa karta diada kĩrãk’abʉbera. Naʉ̃ bed’eabara dayirã jarabʉ idi sãwũã sobiabaita, adewara k’ãrẽta oibarata ewari jõmaʉ̃nẽbaita. Mamina bayi ẽbẽrarã sobiaẽbaita bʉa Daizeze Bed’ea k’awua wã k’ãrẽa. Mamina maʉ̃ k’ãrẽa Daizeze Bed’ea k’awuaita idubʉrãra, bʉara nebiata ũduibaera. Akʉra Proverbios 29:25 akʉza Revelación (Apocalipsis) 14:6, 7.