Wãra kartama

Wãra yi ũmemae

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

embera katio

Daizezebara bedʼea biata erbʉ dayirãita

 YI 6

¿Bʉka beudara jẽda piradrʉira?

¿Bʉka beudara jẽda piradrʉira?

1. ¿Dayi beudara jẽda piradrʉseabʉka?

Jesu nama egorodebasidera, beusi yi neũdukʼawua Lazarota. Lazarora Betanianebemabasi pʉwʉrʉ Jerusalen kʼawa. Jesu mama jũẽzidera Lazaro beudata ewari kĩmarebasi. Aramaʉ̃ta Jesubara jʉre edesi iyi kʼaidu beuda nabekaʉrãta, Martata Mariaʉ̃me bẽwara dema. Mama jũẽbʉrʉde audreẽãne ẽbẽra mejãcha eabatotosi. ¿Kaʉbʉka kʼãrẽaba sobiasita Martara Mariaʉ̃me Jesuba yi naewaʉ jẽda piradrʉbiside? Akʉra Juan 11:21-24, 38-44, DB.

Bedʼea bia Daizeze Bedʼeaba jarabʉde, mama eda jarabʉ beuda jẽda piradrʉbita. Mama Martabara kʼawuasi Jeowabara jarabʉta beudara jẽda piradrʉbita akʉza jẽdapanamarẽã naʉ̃ drʉade. Akʉra Job 14:14, 15.

2. ¿Sãwũãdogo dayirã beubʉrʉdera?

Daizezebara jarasi Adanʼa: «egoro omabaera akʉza egorobaya» (GÉNESIS 3:19)

Ẽbẽra jõmaʉ̃ta «egoro omabaera» (Génesis 2:7; 3:19). Dayirã kakuadera jaurera neẽ, awuarabʉrʉ dayirãra yarabarabʉ akʉza bʉwʉrʉbarabʉ. Maʉ̃ba beuda tẽãra zokʼaipanʉẽ. Akʉza dayirã buru morro beubʉrʉdera jõma jipa kĩrãduabʉ. Maʉ̃ba beudabara mia kʼãrẽsida sentiẽ mia zʉbʉriaẽ. Maʉ̃ba Lazarobara iyi beuda jẽda piradrʉda tẽãra kʼãrẽ nebʉraẽbasi. Akʉra Eclesiastés 9:5, 6, 10.

Ʉ̃kʉrʉ ẽbẽrabara ĩjãpanʉ Daizezebara tʉbʉde babuebʉta beuda tẽãra, mamina maʉ̃ra wãrĩnuẽ. Dayirãbara kʼawuabʉda beudabara mia kʼãrẽsida kʼawuaẽãta. Maʉ̃ba ẽbẽraba tʉbʉde babuebʉa abʉra sewida maʉ̃bara Jeowara imitia jarabʉ. Jeowabara maʉ̃ra mia kʼãrẽsida ũrĩkĩraẽ krĩchaẽbaera ẽbẽra tʉbʉde babueira. Akʉra Jeremías 7:31.

 3. ¿Bedʼeaseabʉka beudaʉ̃mera?

Beudarabara ũrĩẽ mia bedʼeaẽ (Salmo 115:17). Mamima bʉ angelera sokayiruata ẽbẽraʉ̃me bedʼeaseabʉta, maʉ̃rãra ẽbẽra beudade yi ũdubibʉ (2 Pedro 2:4). Maʉ̃ kʼãrẽa Jeowabara jipa jʉra beudaʉ̃me bedʼeaira. Akʉra Deuteronomio 18:10, 11.

4. ¿Kʼairãta jẽda piradrʉdai?

Ẽbẽra mejãcha makĩnĩnara jẽda piradrʉbiyi naʉ̃ drʉade. Piradrʉdayi ẽbẽrarã Jeowa ʉ̃rʉ kʼawuaẽbadata akʉza kʼawuaẽãba nekayirua obadasida. Akʉra Lucas 23:43 akʉza Hechos 24:15, DB.

Yi ẽbẽra jẽdã piradrʉbʉrʉbara kʼawuayi wãrĩnuta Jeowa ʉ̃rʉ, akʉza ĩjãnañi Jesuta adewara ũdubidayi iyi bedʼea ũrĩbʉta (Revelación [Apocalipsis] 20:11-13). Mawũã odara naʉ̃ drʉade ewari jõmaʉ̃nẽ sobiapanañi. Akʉra Juan 5:28, 29, DB.

5. ¿Kʼãrẽta jaradiabʉ ẽbẽra jẽda piradrʉibara Jeowa ʉ̃rʉ?

Daizezeba ẽbẽra jẽda piradrʉbiba ũdubibʉ dayirã mejãcha kãgabʉta, maʉ̃ kʼãrẽa dayirã nemitia omiamina jẽda piradrʉbiyi. Daizezebara yi warrata zokʼabʉesi dayirãbari beumarẽã, maʉ̃neba ũdudayi dayi beuda jẽda piradrʉira. Bʉara ¿kʼaita ũdu kĩrãi beuda jẽda piradrʉbʉrʉdera? Akʉra Juan 3:16, DB akʉza Romanos 6:23, DB.