Wãra kartama

Wãra yi ũmemae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

embera katio

¿Ʉ̃rĩbarika Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉra?

¿Ʉ̃rĩbarika Daizeze Nokʼo ʉ̃rʉra?

Ʉ̃kʉrʉba jarabʉ:

  • «Mʉa ũrĩbaria».

  • «Mʉa ũrĩkʼabasi».

  • «Kʼawʉa ẽ kʼãrẽsida».

Bʉmara, ¿kʼãrẽpe maʉ̃ra?

 DAIZEZE BEDʼEABA JARABɄTA

«Daizeze ʉ̃tʉ bemabara Nokʼota oyi ewari jõmaʉ̃nẽ jõkʼata.» (Daniel 2:44, Traducción del Nuevo Mundo).

«Wũãwũã aba zokʼa bʉesida dayirã zokʼa marẽã.» (Isaías 9:6).

DAYIRÃRA SÃWŨÃ KʼAREBABɄ NAɄ̃ KʼAWUAIBARA

 ¿WÃRĨNU ĨJÃSEA BɄKA DAYIRÃBARA DAIZEZE BEDʼEARA?

Mawũã, bedʼea ũmebʉ:

  • Jesubara ũdubisi kʼãrẽta oita Daizeze Nokʼoba. Iyara jaradiasi yi kaidu bemara sãwuã widi barata Daizeze Nokʼo ze marẽã iya kãgabʉ kĩrakʼa o marẽã nama egorode (Mateo 6:9, 10). Adewara jaradiasi sãwũã aripe berabarita maʉ̃ra.

    Jesu nama egoroeda zesidera kʼarebasi ẽbẽra jarra berãta, akʉza bʼebĩkʉasi kayakedeta, akʉza jẽda piradrʉ bisi beidarãta (Mateo 15:29-38; Juan 11:38-44). Iyira Nokʼo bai baera, nẽbiata ũdubĩgasi ẽbẽraba kʼawuada marẽã iyi Nokʼo babʉrʉdera mawũã oita (Revelación 11:15).

  • Naʉ̃ drʉade bedʼea zroma ũdubʉba kʼawua panʉ arakaita bata Daizeze Nokʼo zeira. Jesubara jarasi naʉ̃ drʉade ũdudaita yõta, drʉa ureta, jarrabata, maʉ̃ra berabarita jarasi Daizeze Nokʼoba zokʼa jʉdrʉi naena, nene ẽ baita egorode (Mateo 24:3, 7).

    Idi jõma ũdu panʉ maʉ̃ bedʼea zromara, maʉ̃ba wãrĩnu ĩjãnaĩ bara Daizeze Nokʼoba aranʉbai jõbita maʉ̃ kayiruara.

 WIDIRA BɄYIKɄZA

¿Sãwũã baiba Daizeze Nokʼoba zokʼa jʉ̃drʉ bʉrʉdera?

Daizeze Bedʼeaba panʉñi MATEO 5:5 akʉza ISAÍAS 65:21-23.