Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 6

¿Samadogo dayirã beibʉrʉrʉdera?

¿Samadogo dayirã beibʉrʉrʉdera?

1-3. (1) ¿Kʼãrẽ ʉ̃rʉ krĩchabada ẽbẽra beibʉrʉdera? (2) ¿Kʼãrẽta jaradiapanʉ ʉ̃kʉrʉ religionbara?

DAIZEZE Bedʼeabara jarabʉ: «Beira wuara neẽbayi» (Apocalipsis 21:4). Yi 5de kʼawuasida Jesu dayirãbari beisita, maʉ̃neba dayirãra ewari jõmaʉ̃nẽ baseapanʉ. Mamina idi ewadera dayirãra beipanʉ (Eclesiastés 9:5). Maʉ̃ kʼarea dayirãbara krĩchaseapanʉ naʉ̃ta, «¿samadogo dayirã beibʉrʉdera?».

2 Dayirãbara biʼia kʼawuaibara maʉ̃ ʉ̃rʉ. Bari jaraita, dayirã mebẽrãta beibʉrʉdera akʉza neũdukʼawuata, dayirãba krĩchaseabʉ naʉ̃ta: «¿Samabʉba? ¿Zʉbʉrianʉmʉka? ¿Dayirãra akʉbʉka? ¿Sõbede zeiba?».

3 Ʉ̃kʉrʉ religionbara aña jaradiapanʉ dayi beida ʉ̃rʉ. Ãya jarapanʉ ẽbẽra biabʉrʉ ʉ̃ta wãita, ẽbẽra kayiruarabasibʉrʉ tʉbʉde bawãita. Ʉ̃kʉrʉba jarapanʉ dayi beidogodera jaurede bidata akʉza yi mebẽrã beidabawara ãba yi ũdukuadata. Adewara ʉ̃kʉrʉba jarapanʉ beidara nedʉwʉrʉde aribadogota.

4. ¿Kʼaseabʉ ʉ̃kʉrʉ religionbara beida ʉ̃rʉra?

4 Religionraba kĩrãbio jaradiapanʉ beida ʉ̃rʉ, mamina jõmaʉ̃ba iyabaʉta krĩchapanʉ. Dayi beibʉrʉdera jaurede zokʼaibidata. ¿Maʉ̃ra mawũãka?

 ¿SAMADOGO DAYIRÃ BEIBɄRɄRɄDERA?

5, 6. ¿Samadogo dayirã beibʉrʉrʉdera?

5 Jeowabara biʼia kʼawuabʉ dayirã beibʉrʉdera samadogota. Iya jaradiabʉ iyi Bedʼeade dayirã beibʉrʉdera jõma taʉdogota. Dayirã beibʉrʉdera, ũdu ẽ, ũrĩ ẽ, mia krĩcha ẽ. Dayirãba krĩchabadara akʉza kĩrãbe badara jõma taʉdogo. Dayi kakuara jaure neẽ. *

6 Salomonbara bʉsi: «Beidabara mia kʼãrẽsida krĩcha ẽ». Maʉ̃ba kãga ẽ adewara yãrã jʉra ẽ mama jõma taʉdogo. Akʉza Salomonba jarasi: «Egoro zobeadera neẽ trajaira, mia krĩchaita, mia kʼawuaita, mia bʉrʉbiata, bʉ wãmara (Seol)» (akʉra Eclesiastés 9:5, 6, 10). Daizeze Bedʼeaba Seol jarabʉbʉrʉdera, maʉ̃bara jarakĩrãbʉ ẽ mainʉ wãseabʉta, awuarabʉrʉ Seolbara jarakĩrãbʉ beidarata enaʉ̃bʉta, Daizeze Bedʼeaba jarabʉ Salmo 146:4de, ẽbẽra abaʉta beisibʉrʉ, iyi krĩchara jõma taʉdogota.

JESUBA JARADATA BEIDA Ʉ̃RɄ

Jeowabara parãsi ẽbẽrara ewari jõmaʉ̃nẽpanamarẽã naʉ̃ drʉade.

7. ¿Kʼãrẽta jarasi Jesubara beida ʉ̃rʉra?

7 Iyi neũdukʼawua Lazaro beiside, Jesubara jarasi iyi kʼaidubemara: «Dazhirã bawara zhibiara Lázaro kʼãĩ nʉmʉã, mawũãmina mʉrã wãña ʉ̃rʉ̃mane». ¿Kʼãrẽa jasi kʼãĩnʉmʉta? Tẽãne iya jarasi, Lazarora beisita (Juan 11:11-14). Jesubara dayirã beidogora kʼãĩara kʼãĩbʉ kĩrãkʼa akʉbasi, iya jara ẽ basi Lazarora ʉ̃ta wãsita, mia iyi mebẽrã beidabawara yi  ũdusidata akʉza jara ẽ basi Lazarora tʉbʉde zʉbʉria osidata, mia nedʉwʉrʉde aribasita. Awuarabʉrʉ jarasi kʼãĩara kʼãĩnʉmʉ kĩrãkʼabasita. Daizeze Bedʼeaba jarabʉ, Jesu kʼaidubema Estebanra kʼãĩsita (Hechos 7:60). Adewara apostol Pablobida jarasi, ʉ̃kʉrʉ kristianorarã kʼãĩsidata, maʉ̃ba jarakĩrãbʉ beisidata (1 Corintios 15:6).

8. ¿Dayirãbara sãwũã kʼawuapanʉ Daizezebara parã ẽ basita beipanamarẽã?

8 ¿Daizezebara dayirãra parãsika beipanamarẽã?  Mawũã ẽ. Jeowabara dayirãra parãsi ewari jõmaʉ̃nẽ panamarẽã akʉza kayakata, adewara osi ewari jõmaʉ̃nẽ bʼaita krĩchapanamarẽã (Eclesiastés 3:11). Mia abaʉ yibariraba kãga ẽ yi wũãwũã kayakʉaira akʉza beita. Maʉ̃ kĩrãkʼa Jeowabida kãga ẽ dayirã kayakʉaira akʉza beinʉmaira. Mamina dayirãta ewari jõmaʉ̃nẽ bʼaita osibʉrʉ, ¿kʼãrẽa bei wã?

¿KʼÃRẼA BEIPANɄPE?

9. ¿Daizezeba Adan Ebaʼa jaradara zarebasika?

9 Ẽjũã kĩrãwareãnẽ Jeowaba jarasi Adaʼa: «Neta drʉa kĩrawãrẽanẽbʉra jõma koseabʉta jãwuañena. Mamina neta, nebia nemitia kʼawũãbibʉra, maʉ̃ra kobe ẽãsi, maʉ̃ kobʉrʉ ewaridera beibaribayasi» (Génesis 2:9, 16, 17). Maʉ̃ bedʼea ũrĩra zare ẽ basi, adewara Jeowaba parãna baera jaradiabasi saʉ̃ta yibiata akʉza saʉ̃ta kayiruata. Maʉ̃ba Adanba Ebaʉ̃meba Jeowa bedʼeata ũrĩsidabʉrʉ, wawiabʉta ũdubikasida adewara biga diakasida ãyaʼa nekʼãrẽ jõma diasi baera.

10, 11. (1) ¿Sãwũã sewasi Diarubara Adan Ebaʉ̃mera? (2) ¿Kʼãrẽa mawũã oda ẽ baibarabasi?

10 Mamina Adan Ebaʉ̃mebara ũrĩna ẽ basi Daizeze Bedʼeata. Diaruba (Ãtomĩa) jarasi: «¿Wãrĩnuka Daizezeba jaradara mara, neta ko ẽ marẽã ẽjũã kĩrãwãreãnẽ jõmabʉra?». Aramaʉ̃ta, yuwẽrãba jarasi damaʼa: «Neta ẽjũã kĩrãwãreãnẽbʉra koseapanʉ. Mamina ẽjũã kĩrãwãreã ẽzadra bakurude netabʉra, Daizezeba jarasi, maʉ̃ nebemara kobe ẽ, mia kʼãrẽsida tõbaribe ẽ bei ẽ marẽã» (Génesis 3:1-3).

11 Aramaʉ̃ta Diaruba jarasi Ebaʼa: «Wãrĩnubaira  bʉra bei ẽ baya. Daizezebara kaʉbʉ maʉ̃ kobʉrʉ ewaridera daʉ ogadrʉtotoita, akʉza Daizeze kĩrãkʼa bʼaita, ũdukʼawuaita saʉ̃ta yibiata akʉza saʉ̃ta yibia ẽãta» (Génesis 3:4-6). Diarubara kãgabasi Ebaba krĩchamarẽã, iyima bʉta yibiata akʉza yibia ẽãta. Adewara Diaruba Ebaʼa jarasi maʉ̃ neta kora bei ẽ baita, mawũã sewasi. Maʉ̃ tẽã yikimaʉ̃me daʉcha zebʉrʉde diasi komarẽã. Adan Ebaʉ̃mebara biʼia kʼawuabasi Jeowaba maʉ̃ neta ko ẽ marẽã jaradara. Mamina ũrĩna ẽ basi mawũã ũdubisida Jeowa wawiabʉ ẽãta, Jeowaba zokʼadara zare ẽ basi akʉza aripebasi.

12. ¿Kʼãrẽa sobia ẽ basi Jeowara?

12 Jeowara sobia ẽ basi Adanba akʉza Ebaʉ̃meba oda kʼarea iyira ãyi Zezebasi baera, mamina ãya wawiada ẽ basi. Krĩchara bʉa wũãwũã dapʉe nʉmʉta. Mamina ãyi zõnababʉrʉde ũrĩkĩrãna ẽ bayi bʉ bedʼeara, ãya kãgabʉta okĩrãpanañi. Bʉmabida pʉbayi mawũã berabarira.

Adanra egoro oma baera akʉza egorobaya.

13. ¿Kʼãrẽa Jeowabara jarasi Adanra egorobaita?

13 Adanba akʉza Ebaʉ̃meba ũrĩ ẽ basi baera ewari jõmaʉ̃nẽ bʼaibadara aduasida. Jeowaba jarasi Adanʼa: «Egoro oma baera akʉza egorobaya» (akʉra Génesis 3:19). Maʉ̃ba jarabasi  Jeowabara jẽda egorobaita, naʉ̃ drʉade neẽ bada kĩrãkʼa, iyi beiside jõma taʉsi (Génesis 2:7).

14. ¿Kʼãrẽa beipanʉpe?

14 Adanba akʉza Ebaʉ̃meba ũrĩsidabʉrʉ Daizeze Bedʼeata, idi basidu ãyira zokʼaipanakasi. Mamina ãya ũrĩna ẽ basi baera zokʼaipanape beisida. Nemitia, kaya kayirua kĩrãkʼabʉ, maʉ̃ra dayirã yibari Adanba Ebaʉ̃meba amaesi. Maʉ̃ kʼarea jõmaʉ̃ta beipanʉ (Romanos 5:12). Jeowabara kãga ẽ dayirã bei wãnaira. Daizeze Bedʼeaba jarabʉ dayirã nejʉrata bei bʼaira (1 Corintios 15:26).

BEIDA Ʉ̃RɄ WÃRĨNU KʼAWUAIBA ẼDRɄBIBɄ

15. ¿Kʼãrẽ sewadeba ẽdrʉi beida ʉ̃rʉ biʼia kʼawuara?

15 Ʉ̃kʉrʉ religionbara jaradiabʉ beidara zokʼaibʉta akʉza dayirãba kʼarebaseabʉta. Maʉ̃ba ẽbẽra abaʉta beisibʉrʉ, yi mebẽrãbara nokʼo religionra plata diabʉ, ãyibari yiwidʼimarẽã akʉza kʉlto omarẽã. Mamina Daizeze Bedʼeabara jaradiabʉ beidara zʉbʉria ẽãta, adewara kʼareba ẽãta, dayiʉ̃me bedʼea ẽãta akʉza neida oẽãta. Maʉ̃ kʼarea perarãra. Dayirãba biʼia kʼawuara beida samagodota, maʉ̃ba yi sewabida ẽ bayi.

16. ¿Kʼãrẽ sewata jaradiabʉ ʉ̃kʉrʉ religionbara?

16 Diarubara religion zeri ẽãneba sewabʉ, dayirãʼa krĩchabibʉ beidara zokʼaibʉta. Ʉ̃kʉrʉ religionbara jaradiabʉ ẽbẽrarã jaure barabʉta, maʉ̃ba beidara zokʼaibʉta. ¿Mawũã jaradiabadaka bʉ religionbara? Mawũã ẽ bʉrʉ ¿Daizeze Bedʼeade jarabʉta jaradiabʉka? Diarubara mawũã sewanʉmʉ ẽbẽrarã Daizeze bedʼea ĩjã ẽ wãnamarẽã akʉza orrada ẽ marẽã.

17. ¿Kʼãrẽta jaradiapanʉ religionrabara ẽbẽra kayiruata beisibʉrʉ?

 17 Religionraba aña jaradiapanʉba, Jeowa ʉ̃rʉ ikayirua bedʼeapanʉ. Ãya jaradiapanʉ ẽbẽra kayirua beibʉrʉdera tʉbʉde eda wãita. Mamina maʉ̃ra wãrĩnu ẽ, Jeowabara ẽbẽrarã zʉbʉria oẽ (akʉra 1 Juan 4:8). Bʉa sãwũã krĩchaiba yibari abaʉba yi wũãwũãta tʉbʉ pʉrʉade juwa ba u jirbʉta ũdʉra. Bʉmabida bʉa krĩchayi maʉ̃ yibarira jipa ẽbẽrã kayiruata. Mawũã krĩchamarẽãbʉ Diarʉbara Jeowa ʉ̃rʉ.

18. ¿Kʼãrẽa dayirãra beida kʼarea perabe ẽ?

18 Ʉ̃kʉrʉ religionbara jaradiabʉ beidarãra jaurede zokʼaibidata. Maʉ̃ kʼarea jarapanʉ dayirãbara wawiaibarata, ãyi kʼarea peraibarata mejãcha zareabarachʉ baera akʉza dayirã nejʉrata. Ẽbẽra mejãchaʉba maʉ̃ta wãrĩnu ĩjãpanʉ baera, perapanʉ maʉ̃ra kʼarea akʉza ãyaʼa yiwidʼibʉ Jeowaʼa yiwidʼikʼaʉde. Mamina kĩrãbeibara dayirãbara beidabara neida oẽãta. Maʉ̃ba dayirãra perabe ẽ. Awuarabʉrʉ Jeowatrʉ abapai kãgadaibara dayirã parãna baera (Apocalipsis 4:11).

19. ¿Kʼãrẽne kʼarebabʉ beida ʉ̃rʉ biʼia kʼawuaibara?

19 Dayirãba biʼia kʼawuara beida samagodota, maʉ̃ba yi sewabida ẽ bayi ʉ̃kʉrʉ religionra. Adewara kʼarebayi dayirãba ũduita Jeowaba nebia ʉ̃rabʉrʉ weita.

20. ¿Kʼãrẽta panʉnai yi 7dera?

20 Ewariaba ẽbẽra bia Daizeze odebʉba yi trʉ̃ Joba, widisi Daizezeʼa: «Ẽbẽra abaʉta beira ¿jẽda piradrʉseabʉka?» (Job 14:14). Yi 7de kʼawuadaya kʼaseapanʉbʉta Daizeze Bedʼeaba Maʉ̃ ʉ̃rʉ.

^ par. 5 Ʉ̃kʉrʉ ẽbẽrabara krĩchapanʉ dayi kakuara jaurebarabʉta, maʉ̃ba beida tẽãra jaurera zokʼaibʉta. Bʉa audre kʼawuaita akʉra nota 17, 18de.