Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

9. ¿Naʉ̃ drʉa jõĩra arak’aitabaka?

9. ¿Naʉ̃ drʉa jõĩra arak’aitabaka?

1 JEOWABA JARABɄ K’ÃRẼTA BERABARITA Ʉ̃RÃ ZEIDERA

«Mʉ̃a naena jarabʉ tẽãne kʼãrẽ zeita, waidide ʉ̃tʉ zeẽna» (Isaías 46:10).

¿K’ãrẽta k’awuapanʉ drʉa jõĩ ʉ̃rʉra?

 • Daniel 7:13, 14

  Jesubara ʉ̃tʉba zok’a jʉ̃drʉsi 1914de.

 • Mateo 24:3-14

  Jesuba jaramabasi bed’ea pʉa zeita ẽbẽrarãita naʉ̃ drʉa jõbodoarera.

 • Revelación (Apocalipsis) 12:7-9, 12

  Jesuba zok’a jʉ̃drʉda tẽã, Jesukristobara Diarura (Ãtomĩara) ʉ̃tʉba jʉretasi egoro eda. Adewara, Diarura (Ãtomĩara) mejãcha kĩrʉbʉ k’awuabʉbaera ewari wĩkabata. Maʉ̃ ewari tẽã, Daizezebara iduaribiẽbayi ne k’ãrẽ mitia omarẽãra.

2 DAYIRÃRABɄ NAɄ̃ DRɄA JÕBODOARE

«Sãwũãĩpe bʉ zeira, sãwũãĩpe ewari nʉmʉta jõĩrã» (Mateo 24:3).

¿Bʉara ũdubʉka Daizeze Bed’eade jarabʉra aripe berabari nʉmʉra?

 • Mateo 24:7; Lucas 21:11

  Idira audrebʉ yõta, jarrabata, drʉa ureta, akʉza kaya daya ũdukata.

 • 2 Timoteo 3:1-5

  Apostol Pablobara jarasi naʉ̃ drʉa jõbodoarera ẽbẽra sãwũã panaita.

 • Daniel 12:4

  Daizezebara k’ãrẽbabʉ iyi k’aidupanʉrarã audre ẽza ũrĩmarẽã Daizeze Bed’eata.

 • Mateo 24:14

  Bed’ea bia Daizeze Nok’o ʉ̃rʉ jarabʉra jaradiapanʉ naʉ̃ drʉa jõmaʉ̃nẽ.

3 ORA JEOWABA KÃGABɄTA

«Jeowa ewarira ab’arika zeita ne zrugamia diamasi zebarikĩrãk’a» (1 Tesalonicenses 5:2).

Naʉ̃ drʉa jõĩra arak’aitaba baera ¿bʉra k’ãrẽta oibara?

 • Juan 17:3

  Daizeze Bed’eata kẽrẽpa akʉibara.

 • Hebreos 10:24, 25

  Wãibara Jeowa ʉ̃rʉ K’awuabipanʉrã ãba yi jʉrepanʉrãma audre k’awuaita.

 • Santiago 4:8

  Ne k’ãrẽ mitia jõma idubʉibara Daizeze neũduk’awuabaita.

 • Lucas 21:34-36

  Jeowa kãgaita, audre yibia baibara bʉ bebʉitara.