Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

8. ¿K’ãrẽ Daizeze Nok’ora?

8. ¿K’ãrẽ Daizeze Nok’ora?

1 DAIZEZE NOK’ORA NOK’O WÃRĨNUARA

«Dai Nok’ota nʉmadua. Bʉa krĩñata od’aid’e b’ʉa ʉ̃tre ob’e kĩrãk’a, mawũã od’aid’e b’ʉa druad’ebid’a» (Mateo 6:9-13).

¿K’ãrẽ Daizeze Nok’ora?

 • Revelación (Apocalipsis) 11:15

  Daizeze Nok’oba zok’ayi naʉ̃ drʉara ʉ̃tʉba.

 • 1 Timoteo 6:15

  Jesura Nok’o Daizeze Nok’ode.

 • Revelación (Apocalipsis) 14:1, 4

  Bayi 144.000 ẽbẽrarã Jesumeba ʉ̃tʉba zok’aita.

 • Hebreos 4:15; 5:8

  Jesuba akʉza 144.000ba k’awuapanʉ dayirã sãwũã sentibʉra akʉza dayirã bed’ea zromata.

2 JESUTRɄ AUDRE NOK’O BIABAYI

«Iyabʉrʉ aripe k’awua oyi zareã neẽapanʉrãta» (Isaías 11:4).

¿K’ãrẽa Jesura audre Nok’o bia Daizeze Nok’o zok’aita?

 • 1 Timoteo 6:16

  Jõma ẽbẽra nok’orarã bei jõ wã. Mamina Jesura beikabayi. Mawũã Jesuba ne kare bia jõma dayirã k’area obʉra ewari jõmaʉ̃nẽ bayi.

 • Isaías 11:2-4

  Jesubʉrʉ audre ne kare bia oseabʉ dayirãita wuabema ẽbẽra nok’oraĩra. Adewara, iyi trʉ jõmaʉ̃ra ʉ̃ta zareabarabʉ ẽbẽra nok’ora ãbabʉraĩra. Adewara iyara aripe obʉ akʉza so zʉbʉria akʉbʉ.

3 DAIZEZE NOK’OBARA OYI IYA KÃGABɄTA

«Daizeze ʉ̃tʉbemabara bʉyi Nokʼo jõkata» (Daniel 2:44).

¿Idira k’ãrẽta o ũdubibʉ Daizeze Nok’obara? ¿K’ãrẽta oi ʉ̃rabʉrʉ zeidera?

 • Revelación (Apocalipsis) 12:7-12

  Jesu Nok’o babida tẽã 1914de, juretasi Diarura (Ãtomĩara) egoro eda. Maʉ̃ba mejãcha zʉbʉriapanʉ.

 • Eclesiastés 8:9; Revelación (Apocalipsis) 16:16

  Daizeze yõ ewaridera, Daizeze Nok’obara jõma makenañi ẽbẽra nok’orarã.

 • Salmo 37:10

  Daizezebara jõma makenañi, ẽbẽrarã iyi ode wãi krĩchaẽãra.

 • Revelación (Apocalipsis) 22:1-3

  Daizeze Nok’oba naʉ̃ drʉa zok’abʉrʉde, ẽbẽra jõma kayaẽpanañi, ewari jõmaʉ̃nẽpanañi akʉza Daizeze trʉ̃ta wawiadayi.