Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

7. Bʉ beidara jẽda piradrʉita

7. Bʉ beidara jẽda piradrʉita

1 JEOWABARA JÕBIYI BEIBɄRA

«Nejʉra bʉra, beibʉra wuara neẽbayi jipa jõbiyi» (1 Corintios 15:26).

¿Sãwũã k’arebabʉ Daizeze Bed’eabara ẽbẽra beibʉrʉdera?

 • 2 Corintios 1:3, 4

  Dayirã mebẽrãta o neũduk’awuata beibʉrʉdera, krĩcha zroma obʉ, mamina Daizeze Bed’eaba sobiabibʉ.

 • Isaías 25:8; 26:19

  Jeowara zareabarabʉ beipanʉ jõbira. Akʉza beidara jẽda piradrʉbita.

2 ĨJASEAPANɄ BEIDARA JẼDA PIRADRɄI Ʉ̃RɄRA

«Wũẽrã zake, mʉã bʉaa jaraya piradrʉrua» (Marcos 5:41).

¿K’ãrẽa ĩjãseapanʉ beidara jẽda piradrʉi ʉ̃rʉra?

 • Juan 11:1-44

  Jesubara jẽda piradrʉbisi Lazarora.

 • Marcos 5:22-24, 35-42

  Jesubara jẽda piradrʉbisi wũẽra zaketa.

 • Juan 11:41, 42

  Jeowabara zarea diasi Jesu’a beidara jẽda piradrʉbita.

 • Juan 12:9-11

  Jesubara jẽda piradrʉbisi ʉ̃kʉrʉ beidarãta ẽbẽra bionʉmʉ daidu. Jesu jʉrapanʉrãbida k’awuapanasi iya jẽda piradrʉbiseabasita beidararã.

3 JEOWABARA JẼDA PIRADRɄBIYI ẼBẼRA MEJÃCHA

«Bʉa trʉña, aramaʉ̃ta mʉ̃a panʉña. Iya odara mejãcha kãgayi» (Job 14:13-15).

¿K’airata jẽda piradrʉi?

 • Juan 5:28, 29

  Jõma Jeowa krĩchade bʉtrʉ jẽda piradrʉyi.

 • Hechos 24:15

  Jẽda piradrʉbiyi bia obeta akʉza biaẽã obeta.

 • Isaías 40:26

  Jeowabara jõma kĩrãbebʉ chĩdaʉ trʉ̃ra, mawũẽra jõma kĩrãbeseabʉ ẽbẽra jẽda piradrʉirasida.

4 Ʉ̃KɄRɄ ẼBẼRARÃ JẼDA PIRADRɄYI Ʉ̃TɄBAITA

«Mʉrã wãña sãma b’aita arib’aed’e marãĩta» (Juan 14:2).

¿K’airata jẽda piradrʉi ʉ̃tʉbaira?

 • 1 Pedro 3:18

  Jesu trʉ nããra jẽda piradrʉsi ʉ̃tʉbaita.

 • Lucas 12:32

  Jesubara jarasi wiñabaita yi kristianora jẽda piradrʉ k’ãrãpe ʉ̃ta wãira.

 • Revelación (Apocalipsis) 14:1

  Jeowabara jʉrʉsi 144.000 kristianora ʉ̃tʉ bajãne baita.