Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

3. Nebiata erbʉ Daizezebara ẽbẽrarãita

3. Nebiata erbʉ Daizezebara ẽbẽrarãita

1 DAIZEZEBA PARÃSI DAYIRÃRA NEBIA DIAI K’AREA

«Ẽbẽra biaratrʉ duanañi maʉ̃ drʉadera, akʉza ewari jõmaʉ̃nẽbayi maʉ̃ ʉ̃rʉra» (Salmo 37:29).

¿K’ãrẽta kãgabʉ Daizezeba ẽbẽrarãitara?

 • Génesis 1:28

  Daizezebara kãgabasi ẽbẽrarãba ẽjũã kĩrãwãreãbabidamarẽã naʉ̃ egorota akʉza biʼia akʉdamarẽã nedʉwʉrʉrãta.

 • Isaías 46:9-11; 55:11

  Daizezeba aripe oyi iya kãgabʉra, akʉza mia k’aiba obeẽã adaẽ.

2 DAIZEZEBA ZOK’A BɄẼ NAɄ̃ DRɄARA

«Naʉ̃ drʉara jõma yi kayirua juwa edrebʉ» (1 Juan 5:19).

¿K’ãiba zok’abʉ naʉ̃ drʉara?

 • Juan 12:31

  Jesuba Diarura (Ãtomĩa) trʉ̃gasi naʉ̃ drʉa zok’abarita.

 • Santiago 1:13-15

  Diaruba kãgabasi ne k’ãrẽ iyideẽãta.

 • Génesis 2:17; 3:1-6

  Diaruba sewasi Ebata. Adanba akʉza Ebaʉ̃meba ũrĩnaẽbasi Daizezeta maʉ̃are beisida.

 • Romanos 3:23; 5:12

  Beipanʉ Adanneba sebʉdabaera.

 • 2 Corintios 4:3, 4

  Diaruba (Ãtomĩaba) ẽbẽrarãta sewabʉ.

3 DAIZEZE NOK’OBA ARA OYI

«Dai Nok’ota nʉmadua. Bʉa krĩñata od’aid’e b’ʉa druad’ebid’a» (Mateo 6:10).

¿K’ãrẽta oi Jeowaba maʉ̃ ũduira?

 • Daniel 2:44

  Daizeze Nok’obara jõma jõbiyi nok’orarã.

 • Revelación (Apocalipsis) 16:14-16

  Daizeze yõ ewaride Daizezeba makenañi naʉra ẽbẽra kayiruararã naʉ̃ drʉadebʉrata.

 • Isaías 9:6, 7

  Jeowaba jidasi Jesura iyi Nok’ota zok’amarẽã. Jesuba zok’ayi naʉ̃ drʉara.

4 DAIZEZE NOK’OBA ẼJŨÃ KĨRÃWÃREÃBABIYI NAɄ̃ EGORORA

«Bʉ juwara ewabʉ, akʉza zok’aibʉraba ne k’ãrẽ jõma kãgabʉta diabʉ» (Salmo 145:16).

¿K’ãrẽta oi Daizeze Nok’obara dayirãbari?

 • Salmo 46:9

  Yõta, aripe opanʉẽãta akʉza nemitia opanʉta jõbiyi.

 • Isaías 32:18; 65:21-24

  Drʉa kĩrãwãreãnẽra, jõmaʉ̃ta neneẽãpanañi, akʉza erpanañi de biʼia kiruta akʉza ẽjũã kĩrãwãreãta.

 • Salmo 72:16

  Jõmaita bayi yikota.

 • Isaías 11:6-9

  Ẽbẽrarãta nedʉwʉrʉrabawara neneẽãpanañi.

 • Isaías 33:24; Hechos 24:15

  Mia k’aita kayakabayi, akʉza beidarasida jẽda zok’aipanañi.