Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

2. Daizeze bed’eara Zesi Daizezedeba

2. Daizeze bed’eara Zesi Daizezedeba

1 DAIZEZE BED’EARA ZESI DAIZEZEDEBA

«Daizezeba jõma bʉbisi iyi bedʼeara» (2 Timoteo 3:16).

¿K’ãrẽa neẽ libro Daizeze Bed’ea kĩrãk’ara?

Daizeze Bed’eara tradusibʉda 2.800 audre bed’ea awuara awuaraka, akʉza kartarã mejãcha ʉ̃tʉzebipanʉ.

Bʉ bed’ea dayirãba jãpe ũdudãẽãta.

 • 1 Tesalonicenses 2:13

  Daizezeba oda iyi bed’eara.

 • 2 Pedro 1:21

  Daizezeba k’arebasi yumakẽrãraba bʉdamarẽã, iyi krĩchata.

2 DAIZEZE BED’EARA Ʉ̃RA ZEI Ʉ̃RɄ̃ BED’EABɄ

«Daizeze sewa nebʉrʉ okaba» (Tito 1:2).

¿Bʉara k’ãrẽa ĩjãseabʉpe Daizeze Bed’eara?

 • Isaías 44:27–45:2

  Daizeze Bed’eaba jarasi sãwũã berabarita pʉwʉru Babiloniara dosiento poaga berabarinaẽna.

 • 2 Timoteo 3:1-5

  Idi ewadera aripe berabarinʉmʉ Daizeze Bed’eaba jarabʉta.

 • Números 23:19

  Ĩjãseapanʉka Daizeze Bed’eaba jarabʉra ne k’ãrẽ ʉ̃ra zei ʉ̃rʉ.

3 DAIZEZE BED’EABA K’AREBASEABɄ

«Mʉ̃ra Jeowa, bʉ zeze, Jari jaradiabʉ bʉyikʉza biabamarẽã» (Isaías 48:17).

¿K’ãrẽta k’awuasi bʉara Daizeze Bed’ea ʉ̃rʉ?

 • Job 26:7; Isaías 40:22

  Daizeze Bed’eara siensia ʉ̃rʉ bed’eabʉrʉdera aripe jarabʉ.

 • Números 20:2-12

  Daizeze Bed’ea bʉdararã sewa nẽbʉrʉ jaradaẽbasi.

 • Mateo 5-7

  Jesuba jarasi sãwũã sobiabaseabʉta, akʉza sãwũã biabaseabʉta wuabemarabawara, sãwũã yiwid’ibarata akʉza sãwũã akʉibarata platata.

4 DAIZEZE BED’EABA AWUARABABISEABɄ

«Daizeze Bed’eara zok’aibʉ, akʉza zareabarabʉ» (Hebreos 4:12).

¿Sãwũã k’arebaseabʉ Daizeze Bed’eabara?

 • K’arebaseabʉ k’awuaita Daizezeba krĩchabʉta.

 • K’arebaseabʉ bʉyikʉza ũduk’awuaita.

 • K’arebaseabʉ k’awuaita Daizezeba bʉa k’ãrẽ oita jʉ̃ãbʉta.

Daizezeba kãgabʉ akʉmarẽã akʉza estudiamarẽã adewara kãgamarẽã iyi Bed’eata.