Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

19. Jeowa neũduk’awuabawãra

19. Jeowa neũduk’awuabawãra

1 BɄRA JEOWABA KÃGA

«Daizezebara ẽjũãne bera k’ãbãẽã kãg’aba diasi yi Warra aba bʉta, iyidebema ĩjãbʉra aduaẽ bamarẽã, awuarabʉrʉ erbamarẽã bebʉ ewari jõmaʉ̃nẽ baita» (Juan 3:16).

¿Daizezebara sãwũã ũdubibʉ iyi kãgara?

 • Salmo 91:2

  Jeowara bʉ k’areba. Iyara k’arebaseabʉ idi bed’ea zroma zebʉrʉra.

 • Salmo 37:29

  Daizezebara nebiata diayi ʉ̃ra zeide.

 • 1 Timoteo 6:12, 19

  Daizezebara bebʉ ewari jõmaʉ̃nẽ baita diayi ẽjũã kĩrãwãreãnẽ mama neneẽãpanañi, sobiapanañi akʉza kayakabayi.

2 JEOWABARA KÃGABɄ BɄA KÃGAMARẼÃ

«Mawũãĩ Jesúsbara jara mawũãsia: Nok’o Daizezera soid’u kʉãg’arua, bʉzhi jawureid’uba, bʉzhi krĩchaid’uba» (Mateo 22:37).

¿K’ãrẽta okĩrãbʉ bʉara Daizeze kãgaba?

 • Lucas 17:12-17

  Biga diara Jeowa’a bʉ k’areba bʉ k’area.

 • Mateo 7:16-20

  Ũdubira wãrĩnu kãgabʉta iya kãgabʉta obʉde.

 • 1 Juan 5:3

  Ũrĩbara iya zok’abʉta.

 • 1 Timoteo 6:18

  Ne k’ãrẽ jõma ora wabemara k’arebaita.

3 EWARIZA DAIZEZE KÃGAIBARA

«Daizeze kãgadepanaidua, akʉza jũãpanaidua Jesukristoba ewari jõmaʉ̃nẽbai weyeda» (Judas 21).

¿K’ãrẽba k’arebai Jeowa neũduk’awua baira?

 • 1 Tesalonicenses 5:17

  Yiwid’ibara audreẽãne.

 • Mateo 28:19, 20; 2 Timoteo 4:2

  Ne k’arẽ jõma oibara Daizeze Nok’o ʉ̃rʉ bed’eaita wabemara ẽbẽrarã.

 • Proverbios 2:1-5

  Jeowa ʉ̃rʉ k’awua wãibara.

 • Hebreos 10:24, 25

  Wãbaibara ãba yi jʉrebarima. Mebẽrã kongregasionne bemarabara k’arebadayi Jeowa neũduk’awuara baita.