Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

18. ¿Mʉ̃ra Daizeze ode baibaraka akʉza buru k’oeibaraka?

18. ¿Mʉ̃ra Daizeze ode baibaraka akʉza buru k’oeibaraka?

1 BURU K’OEIRA YIBIA

«Baniã za b’ʉa, ¿k’ãrẽba b’e ẽbaipe mʉ buru k’oeira?» (Hechos 8:36).

¿K’ãrẽa akʉza buru k’oeibara?

Dayirã buru k’oebʉrʉba ũdubibʉ nemitiara idubʉdaita mawũã Daizezeba kãgabʉta oita.

 • Mateo 28:19, 20

  Buru k’oeibara Jeowa odebaita.

 • Salmo 40:8

  Buru k’oebʉrʉba ũdubibʉ awurua Daizeze ode bakĩrãbʉta.

 • Mateo 3:16

  Ẽbẽra buru k’oebʉrʉdera jõma kakʉa domirʉ jiradaibara, Jesu domirʉna kĩrãk’a.

2 JEOWABARA WIDIẼ DAYIRÃBA OUẼÃRA

«Dayirãba Daizezeta wãrĩnu kãgapanʉbʉrʉ, iya jarabʉra jõma ĩjãnañi, iya jarabʉra zareẽbaera» (1 Juan 5:3).

¿K’ãrẽa perababeẽ Daizeze odebaita?

 • Salmo 103:14; Isaías 41:10

  Jeowa ode baira nemitia okata nesidaẽ. Iyara k’arebayi k’ãrẽ bia oita.

 • Colosenses 1:10

  Jeowa mejãcha kãgapanʉba biode nemitia oẽbayi.

3 DAYI BURU K’OEINA NE K’ÃRẼTA OIBARA

«Bʉa kãgabʉta obʉrʉde, o Daizeze, mʉ̃a kãgabʉrʉa, akʉza bʉ leyra mʉ̃ sode edabʉa» (Salmo 40:8).

¿K’ãrẽta nãã oibara dayi buru k’oeina?

 • Juan 17:3

  DAIZEZE BED’EA AKɄIBARA

  Ũduk’awuadaibara Jeowata akʉza Jesukristota. Ãyi ʉ̃rʉ audre k’awua wãne audre kãgadayi.

 • Hebreos 11:6

  SOIDUBA ĨJÃITA

  Wãrĩnu ĩjãibara Daizezeba jaradata akʉza Jesu beidadeba k’arebaita nemitiadeba akʉza beideba.

 • Hechos 3:19

  JẼDA KRĨCHARA

  Dayirãbara sopua akʉibara nemitia nãã obadara.

  AWUARABAIBARA DAYI BADAIRA

  Idubʉdaibara nemitia obadara mawũã nebia o jʉ̃drʉita.

 • 1 Pedro 4:2

  EWARI JÕMAɄ̃NẼ DAIZEZE ODE BAIBARA

  Jeowa yiwid’ibʉrʉde jarapanʉ iyi ode ewari jõmaʉ̃nẽbaita. Naʉ̃ yiwid’idera Daizeze’a jarapanʉ ewari jõmaʉ̃nẽ iyi kãgabaita akʉza iya zok’abʉra jõma ũrĩta.