Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

17. Yiwid’ibara

17. Yiwid’ibara

1 JEOWABARA ŨRĨ KĨRÃBɄ DAYIRÃ YIWID’IRA

«Jeowara jõma iyi jʉrʉbʉ k’awabʉ, jõma wãrĩnu soiduba jʉrʉbʉ k’awa» (Salmo 145:18).

¿K’ãrẽta odaibara Daizezeba dayirã yiwid’i ũrĩmarẽãra?

 • Hebreos 11:6

  Soiduba ĩjãbara.

 • Salmo 138:6

  Dayirãra edabʉta krĩchabaibara akʉza wawia ũdubibara.

 • Santiago 2:26

  Dayirãba wididade oibara.

 • Mateo 6:7, 8

  Yiwid’ibʉrʉde wãrĩnu jaraibara. Iyabaʉ bed’eata jarada ʉ̃rʉ jarabeẽ.

 • Isaías 1:15

  Baibara Daizezeba kãgabʉ kĩrãk’a.

2 DAIZEZE BED’EABARA JARADIABɄ YIWID’ITA

 • ¿K’aia yiwid’ibara?

  Mateo 6:9; Juan 14:6

 • ¿Sãwũã kobe kãrãpe yiwid’iseabʉpe?

  1 Crónicas 17:16; Nehemías 8:5, 6; Daniel 6:10; Marcos 11:25

 • ¿Daizezebara ũrĩbʉka dayirãba chupea yiwid’ibʉra?

  Nehemías 2:1-6

 • ¿Dããra yiwid’ibaibaraka?

  1 Samuel 1:12, 15; Lucas 20:46, 47

 • ¿Audreẽãne yiwid’ibaibaraka?

  Romanos 12:12; 1 Tesalonicenses 5:17

 • ¿K’ãrẽa “amen” apanʉ yiwid’inʉmʉ jõbʉrʉdera?

  1 Crónicas 16:36; 1 Corintios 14:16

3 DAIZEZE’A YIWID’ISEABɄ NE K’ÃRẼ Ʉ̃RɄ

«Iyitara k’ãrẽẽãta dayirãba widibʉra, iya jarabʉkĩrãk’a odara mawũãra iyara ũrĩbʉ» (1 Juan 5:14).

¿K’ãrẽta jaraseapanʉ dayirã yiwid’ibʉrʉdera?

 • Mateo 6:9, 10

  Widira Jeowaba kãgabʉta omarẽã.

 • 1 Crónicas 29:10-13

  Daizeze’a biga diaibara.

 • Mateo 6:11-13

  Jaraibara Jeowa’a dayirãba nesidabʉta akʉza dayirã krĩcha obibʉta.

 • Lucas 11:13

  Widibara jaure zareata.

 • Santiago 1:5

  Widibara buru bia diamarẽã krĩcha bia jidaita.

 • Filipenses 4:13

  Widibara zarea awuãtaita.

 • Efesios 1:3, 7

  Dayirã kayiruabari widibara.

 • Hechos 12:5

  Widibara Jeowa’a wabemarasida k’arebamarẽã.

4 JEOWABARA PANɄBɄ DAYIRÃBA WIDIBɄRA

«Oh yiwid’ibʉ ũrĩbari, ẽbẽrata zeyi bʉma jõma yara awuara awuarakadebemata» (Salmo 65:2).

¿Sãwũã panʉbʉ Jeowabara dayirã yiwid’ira?

 • Proverbios 12:25; Revelación (Apocalipsis) 14:6

  Jeowabara k’arebaseabʉ angeleraneba o ẽbẽraneba.

 • 2 Corintios 4:7

  Iyi jaure zareadeba k’arebabʉ dayirãra.

 • Filipenses 4:6, 7, 13

  Daizezebara diabʉ dayirã neneẽã baita akʉza zarea diabʉ awuãtaita.

 • Gálatas 6:1; 2 Timoteo 3:16, 17

  Iyara buru bia diabʉ Daizeze Bed’edeba akʉza kongregasionneba.