Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

16. Daizezearebara

16. Daizezearebara

1 YI ZERIẼÃTA KÃGAẼBAIBARA

«Ãĩ wãidua ãyideba akʉza jãpe beidua jarabʉ —Jeowaba—, Nemitiata orarã» (2 Corintios 6:17).

¿K’ãrẽa bigaẽ santora kãgaita akʉza nããra beada kãgaita?

 • Éxodo 20:4, 5; 1 Juan 5:21

  Jeowabara kãgaẽ santora erbaita iyi kãgaita.

 • Deuteronomio 18:10-12

  Yi ẽbẽra beidaʉ̃me bed’eabʉra wãrĩnubaira bed’eabʉ angelera kayiruabawara.

2 DAIZEZEBARA PIESTA JÕMA KÃGAẼ

«Obara Daizezeba kãgabʉta» (Efesios 5:10).

¿Bʉa sãwũã k’awuabʉ piestade wãseabʉta o wãbeẽãta?

 • Ezequiel 44:23; 2 Corintios 6:14, 15

  Bi’ia akʉra naʉ̃ piestara religion zeriẽãna chʉ k’awuaita.

 • Éxodo 32:2-10

  Daizezebara ʉ̃kʉra piestata kãgaẽ, yi piesta obʉrʉba sobiade obʉmina.

 • Daniel 3:1-27

  Wãrãra ẽbẽra audre kãga ũdubipanʉ piestama, o ẽbẽraba organizasion onʉmʉ piestama, akʉza piesta ãyi pʉwʉrʉita onʉminane.

 • 1 Timoteo 1:18, 19

  Krĩchara ne k’ãrẽ oinabeda. Bʉa krĩcha jidadara Jeowa nãã neneẽãbaibara.

3 IBIADE JARADIAIBARA DAYIRÃBA ĨJÃBɄRA

«Bʉ bed’eabʉra ibiade bed’eabaibara, tãta wiña edabʉera, k’awuadamarẽã sãwũã panʉita aba abaka» (Colosenses 4:6).

¿Sãwũã jaradiaseabʉ bʉa ĩjãbʉra awurura?

 • Mateo 7:12

  Wawiara wabemaba krĩchabʉra bʉreta wawiadamarẽã awuruba.

 • 2 Timoteo 2:24

  Ewari jõmaʉ̃nẽ ibiade bed’eabara akʉza k’aik’aiararã bʉa ĩjãbʉta jaradiabʉrʉde.

 • 1 Pedro 3:15

  Bʉa ĩjãbʉare bed’eara kĩrʉẽã akʉza wawia ũdubira.

 • Hebreos 10:24, 25

  Kristianora ãba yi jʉrebarimaera zareã diapanʉ akʉza k’awuayi sãwũã bi’ia jaradiaita bʉa ĩjãbʉra awuruba aña jaradiabʉrʉde.