Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

14. Mebẽrã sobiabʉdebara

14. Mebẽrã sobiabʉdebara

1 JEOWABA OSI MEBẼRÃRA

«Naʉ̃ k’area sãkokode kʉbeyi Zezena, mebẽrã jõmaʉ̃ta ʉ̃tʉbemata akʉza egorodebemata iyi trʉ̃nebapanʉ» (Efesios 3:14, 15).

¿Mebẽrãbawararã sãwũã sobiabaseabʉ?

 • Génesis 1:26-28

  Jeowaba nããraparãsi mebẽrã aba.

 • Efesios 5:1, 2

  Mebẽrãbawara sobiabaira Jeowade kĩrã oibara akʉza Jesude kĩrãk’a.

2 ŨRÃG’A BIATA YUMAKẼRÃITA AKɄZA YUWẼRÃITA

«Mãyi aba abakaʉba kãgaidua marã kimara  [...], yuwẽrãbida wawia ũdubibara yi kimara» (Efesios 5:33).

¿Sãwũã akʉibara yumakẽrãba akʉza yuwẽrãba?

 • Efesios 5:22-29

  Yumakẽrãbara akʉibara yi mebẽrãra. Iyara kãgaibara yi kimara, akʉza yuwẽrãbara wawiaibara yumakẽrãba krĩchabʉra.

 • Colosenses 3:19; 1 Pedro 3:4

  Sobiade panaibara akʉza ibiade.

 • 1 Pedro 3:1, 2, 7

  Yumakẽrãba akʉza yuwẽrãba wawiaibara.

 • 1 Timoteo 5:8; Tito 2:4, 5

  Yumakẽrãbara akʉibara yi mebẽrãra. Yuwẽrãbara akʉibara dedabemara.

3 DAIZEZE BED’EABARA ŨRÃG’ABIATA ERBɄ YIBARIRAITARA

«Zezera mara warrararã kĩrʉbiraidua, awuarabʉrʉ dapʉẽdua Jeowaba kãgabʉde» (Efesios 6:4).

¿K’ãrẽta akʉibarata erpanʉ yibarirabara?

 • Deuteronomio 6:4-9; Proverbios 22:6

  Bʉa wũãwũãta erbʉbʉrʉ, ewari jʉrʉibara Jeowa ʉ̃rʉ jaradiaita. Akʉza k’arebaibara Jeowa neũduk’awuabaita iyi wiña bʉdeba.

 • 1 Pedro 5:8

  Jaradia bʉ wũãwũãra sãwũã aubʉeita wawa oideba akʉza ne k’ãrẽ mitiadeba.

 • Jeremías 30:11; Hebreos 12:9-11

  Ũrãg’ara bʉ wũãwũãra, mamina bʉ kĩrʉbʉde orarã mia zʉbʉriara.

4 DAIZEZE BED’EABARA ŨRÃG’A BIA ERBɄ WŨÃWŨÃRAITA

«Warrarã, mara yibari bed’eara ũrĩdua zõrãba ũrĩbʉ kĩrãk’a, mawũã ora jipabayi» (Efesios 6:1).

¿K’ãrẽa ũrĩbara bʉ yibari bed’eara?

 • Proverbios 23:22-25; Colosenses 3:20

  Bʉa ũrĩbʉde, Jeowata akʉza bʉ yibarirata sobiabibʉ.

 • 1 Corintios 15:33

  Jʉrʉda neũduk’awua Jeowa kãgabʉta. Mawũã bʉita zareẽbayi nebia oita.