Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

13. Dayirã bebʉ bia diadara wawiaibara

13. Dayirã bebʉ bia diadara wawiaibara

1 DAYIRÃ BEBɄ BIA DIADARA WAWIAIBARA

«Bʉme bʉ bebʉra, bʉ ʉ̃naneba akʉseapanʉ ʉ̃nara» (Salmo 36:9).

¿Sãwũã wawia ũdubipanʉ dayirã bebʉra?

 • Hechos 17:28; Revelación (Apocalipsis) 4:11

  Dayi bebʉra Jeowaba, bari diada akʉza maʉ̃ba wawiaibara.

 • Éxodo 21:22, 23; Deuteronomio 5:17

  Yãrã beaita akʉza wũãwũã ʉrabʉeita maʉ̃ra kayirua.

 • 1 Juan 3:11, 12, 15

  Mia k’aita jurabeẽ.

 • 2 Corintios 7:1

  Chirua kayirua bʉratʉma dobeẽ.

 • Salmo 11:5

  Jemene yõmiara akʉbeẽ.

2 BEBɄTA AKɄZA WATA

«Yarata waʉ̃mera kobeẽ» (Génesis 9:4).

¿K’ãrẽta krĩchabʉ Daizezebara bebʉ ʉ̃rʉ akʉza wa ʉ̃rʉ?

 • Génesis 4:10; Deuteronomio 12:23

  Wabara ũdubibʉ bebʉta.

 • Génesis 9:3, 4

  Koseapanʉ yarara mamina wara kobeẽ.

 • Hechos 15:28, 29; 21:25

  Daizezeba wa koẽmarẽã jarabʉba maʉ̃ba jarabʉ medikorabida obeẽãta.

 • Hebreos 11:6

  Dayirã Jeowa neũduk’awuabaita audre yibia dayirãitara.

3 JEOWABARA ARIDE ZOK’ABIBɄ WARA

«Jesu waba dayirã kayirua jõma zʉgʉya» (1 Juan 1:7).

¿K’ãrẽ nebiata ũdudai Jesu beidadeba?

 • Levítico 17:11

  Dããraba, Israelitabara Jeowaba ãyi kayirua kĩrãduamarẽãra beabasi nedʉwʉrʉ aba akʉza saserdotea jarabasi wa sarrabimarẽã altar ʉ̃rʉ.

 • Mateo 20:28; Hebreos 9:11-14

  Jesura beisi o wa diasi dayirãbari mawũã dayirã nemitia kĩrãduamarẽã. Jesu beidaba, nedʉwʉrʉ beapananara idubʉsida.

 • Juan 3:16

  Jesu beidara mejãchade yibiabasi. Maʉ̃ba iyi piradrʉda tẽãra Jeowabara diasi ewari jõmaʉ̃nẽ bamarẽã yi warra Jesukristo ĩjãbʉrarã.