Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

11. ¿K’ãrẽa zʉbʉriara mejãchabʉ?

11. ¿K’ãrẽa zʉbʉriara mejãchabʉ?

1 JEOWABA ZɄBɄRIABIBɄẼ

«Daizeze wãrĩnuararã jĩgabʉ nemitia oidebara, akʉza zarea barabʉ wawarabʉ aripe oeadebara» (Job 34:10).

¿K’ãrẽa mejãcha bʉ zʉbʉriara naʉ̃ drʉadera?

 • 1 Juan 5:19

  Diaruba (Ãtomĩaba) zok’abʉ naʉ̃ drʉara.

 • Eclesiastés 8:9

  Bʉ ẽbẽra wuabemara zʉbʉria obʉta.

 • Eclesiastés 9:11

  Ewariabaʉde zʉbʉriapanʉ dayibʉmaẽ akʉza k’awuaẽãnẽ bʉbaẽra.

 • 1 Pedro 5:7

  Jeowabara mejãcha kãgabʉ dayirãra. Mãʉ̃ba iya zʉbʉria ũdubʉrʉdera sopuabʉ.

2 DIARUBARA KRĨCHABISI JEOWABA ZOK’AIRA BIKAẼÃTA

«Daizezebara kaʉbʉ maʉ̃ k’obʉrʉ ewaridera daʉogadrʉtotoita, akʉza Daizeze kĩrãk’abaita, ũduk’awuaita saʉ̃ta yibiata akʉza saʉ̃ta yibiaẽãta» (Génesis 3:5).

¿Jari ewadera Jeowabara k’ãrẽa beaẽbasi Diarura (Ãtomĩara)?

 • Génesis 3:2-5

  Diarubara (Ãtomĩabara) jarasi Daizezera nok’obiaẽãta. Diarubara kãgabasi ẽbẽrarãba krĩchamarẽã ãyikʉza zok’aseabasita jidaita saʉ̃ta yibiata akʉza yibiaẽãta. Daizezebara iduaribisi mawũã ũdubita Diarura sewa nebʉrʉ omiata.

 • Job 38:7

  Diarubara (Ãtomĩabara) sewane bʉrʉta jarasi Jeowa ʉ̃rʉ angelera mejãchabʉ daidu.

3 MAɄ̃BA ŨDUBIBɄ DIARURA (ÃTOMĨARA) SEWA NEBɄRɄMIATA

«Yumakẽrãbara mia k’ãrẽsida zok’abeẽ ne k’ãrẽ berabari ʉ̃rʉ» (Jeremías 10:23).

¿Ẽbẽrarã k’ãreã mejãcha zʉbʉriasebʉda?

 • Isaías 55:9

  Ẽbẽrarãbara akʉsebʉda wuabemara nok’oraba sãwũã zok’a sebʉdata, mamina maʉ̃rabara bia zok’adaẽ naʉ̃ drʉara Daizeze k’areba neẽãra.

 • 2 Pedro 3:9, 10

  Jeowabara jʉ̃ãbʉ akʉza ewari mejãcha diabʉ iyi ũduk’awuadamarẽã akʉza dayirãba jidadamarẽã dayirã nok’obaita.

 • 1 Juan 3:8

  Jesudeba, jõma ara oyi Jeowabara Diaruba (Ãtomĩaba) arĩnara.

4 BIATA OYI JEOWA ODE BIDABɄRɄ

«Mʉ̃ wũãwũã bʉrʉbiabara,[...] mʉ̃a panʉñi mʉ̃ ʉ̃rʉ imitia bed’eabʉra» (Proverbios 27:11).

¿K’ãrẽa Jeowabara zareade jaraẽ iyi odebamarẽã?

 • Proverbios 30:24

  Jeowabara dayikʉza krĩchamarẽã amaesi. Maʉ̃ k’area jidadaseabʉ Jeowa ode baita o baẽãta.

 • Mateo 22:37, 38

  Jeowabara kãgabʉ soiduba iyi odebamarẽã.