Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

1. ¿K’aipe Daizezera?

1. ¿K’aipe Daizezera?

1 ¿ŨDUK’AWUASEAPANɄKA DAIZEZERA?

«Bʉabʉrʉ jõma osibaera» (Revelación [Apocalipsis] 4:11).

¿K’aseabʉ Daizeze Bed’eabara Daizeze ʉ̃rʉ?

 • Revelación (Apocalipsis) 15:3

  Iyabʉrʉ jõma oseabʉ, Iyi trʉ abapai yi zromata bʉ.

 • Salmo 90:2

  Ewari jõmaʉ̃nẽ bʉ.

 • Mateo 6:9

  Daizezera dayirã zeze.

  Iyara kãgabʉ dayirã audre biabaita.

 • Hechos 17:27

  Daizezera dayirã neũduk’awua bakĩrãbʉ.

2 DAIZEZERA TRɄ̃BARABɄ

«Mʉ trʉ̃ra Jeowa» (Éxodo 3:15).

¿K’ãrẽ k’ãrẽa yibia Daizeze trʉ̃ k’awuaita?

 • Salmo 83:18

  Daizezebara jarabʉ iyi trʉ̃ra Jeowata. Bed’ea Diosta Señorta maʉ̃ra trʉ̃ẽ. Adewara nok’ota kabildota maʉ̃sida trʉ̃ẽ. Jeowabara kãgabʉ bʉa iyi trʉ̃ jaramarẽã.

 • Éxodo 3:14

  Iyi trʉ̃bara jara kĩrãk’ʉ «iya jarabʉra jõma aripe obʉta». Jeowabara ne k’ãrẽ jõma parãsi. Maʉ̃ k’ãrẽa, iya jarabʉra jõma aripe oseabʉ akʉza iya kãgabʉta obiseabʉ.

3 JEOWABARA DAYIRARÃ MEJÃCHA KÃGA

«Daizezera kãgabara bʉ» (1 Juan 4:8).

¿Sãwũã ũdubibʉ Daizezeba dayirã kãgabʉta?

 • Éxodo 34:6; Salmo 37:28

  Iyara sozʉbʉria akʉbʉ akʉza iyira sobia. Wãrĩnuta kãga akʉza aripe obʉ.

 • Salmo 86:5

  Dayirã kayiruara jẽda kĩrãdua kĩrãbʉ.

 • 2 Pedro 3:9

  Akʉza jʉ̃ãbʉ dayirãta.

 • Revelación (Apocalipsis) 15:4

  Kẽrẽpa kãga ũdubibʉ.

4 DAIZEZEBARA KRĨCHABɄ BɄRA

«Mara bed’ea zromara jõma jaraidʉa, iyara marata krĩchabʉbaera» (1 Pedro 5:7).

¿Bʉara k’ãrẽa wãrĩnu ĩjãbʉ Daizezeba bʉ krĩchabʉta?

 • Salmo 37:9-11

  Iya jarabʉ zʉbʉria jõbita akʉza ara oita ẽbẽra kayiruaraba arĩnara.

 • Santiago 4:8

  Jeowabara kãgabʉ bʉta iyi neũduk’awuabamarẽã.

 • Juan 17:3

  Bʉa Daizeze ʉ̃rʉ audre k’awua wãne, aʉdre kãgayi.