Naʉ̃ libroba jarabʉta ¿Kʼãrẽta jaradiabʉ Daizeze bedʼeabara?

Lista bʉ Daizeze bedʼea ne juacha zakede bʉta daya wãrĩnuta jaradiabʉta.

1. ¿K’aipe Daizezera?

Daizeze Bed’eabara jaradiabʉ k’aita Daizezeta akʉza dayirãbari sãwũã sentibʉta.

2. Daizeze bed’eara Zesi Daizezedeba

¿K’ãrẽa naʉ̃ libro bakikibarira iyi kĩrãk’ara neẽ?

3. Nebiata erbʉ Daizezebara ẽbẽrarãita

Daizeze Bed’eabara jaradaibʉ k’ãrẽa zʉbʉriabʉta akʉza k’ãrẽta oita maʉ̃ zʉbʉria jõbita.

4. ¿K’aipe Jesukristora?

Jesukristo baldu ẽbẽraira awuarabʉ.

5. Ẽdrʉira, Daizezeba nebia zroma diada

Daizezeba dayirã kãgabʉ k’area, erpanaseapanʉ ewari jõmaʉ̃nẽ baita.

6. ¿Sãwũãdogo dayirã beibʉrʉdera?

Daizeze Bed’eabara ẽdrʉbibʉ beida ʉ̃rʉ k’awuabʉdadera Jeowa ʉ̃rʉ sewa ne bʉrʉ obʉra.

7. Bʉ beidara jẽda piradrʉita

¿Jõma jõdogo beibʉrʉdera?

8. ¿K’ãrẽ Daizeze Nok’ora?

Ẽbẽra mejãchauba widipanʉ zemarẽã Daizeze Nok’ota. Mamina ¿k’ãrẽ Daizeze Nok’ora?

9. ¿Naʉ̃ drʉa jõĩra arak’aitabaka?

Aripe berabaribʉ Daizeze Bed’eaba jaradaba.

10. Wãrĩnuarata angelera bia ʉ̃rʉ akʉza angelera kayirua ʉ̃rʉ

K’aira angel kayiruararã akʉza k’ãrea dayirã kayirʉa okirabʉ.

11. ¿K’ãrẽa zʉbʉriara mejãchabʉ?

Daizezera zarea jõka, ¿k’ãrẽa zʉbʉriara jõbiẽpe?

12. ¿K’ãrẽta oibara bʉra Jeowa neũduk’awuabaira?

Jeowabara sobiade jarabʉ iyi neũduk’awuabamarẽã.

13. Dayirã bebʉ bia diadara wawiaibara

Daizezebara kãgabʉ wawiadamarẽã dayirã bebʉra.

14. Mebẽrã sobiabʉdebara

Mebẽrã jõmaʉ̃ta ne k’ãrẽ oibara dedara.

15. Daizeze kẽrẽpa kãgaita

¿Jõma religionra Daizezema jʉ̃ẽbibʉka?

16. Daizezearebara

Dayirãba krĩcha jidadara Daizeze nãã neneẽãbaibara.

17. Yiwid’ibara

Daizeze Bed’eabara jaradiabʉ k’area yibiata yiwid’ira. Akʉza jaradiabʉ sãwũã yiwid’ibara.

18. ¿Mʉ̃ra Daizeze ode baibaraka akʉza buru k’oeibaraka?

¿K’ãrẽta nãã oibara dayi buru k’oeina?

19. Jeowa neũduk’awuabawãra

Daizezebara k’arebabʉ kẽrẽpa baita.