Wãra kartama

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

¿Beudarãra jẽda zok’ai basea bʉka?

¿Beudarãra jẽda zok’ai basea bʉka?

¿Bʉa jaraika...

  • ... mawũã?

  • ... mawũã ẽ?

  • ... edaude?

 DAIZEZE BED’EABA JARABɄTA

«Beud’apead’ara piradrʉbiyi.» (Hechos 24:15, DB).

DAYIRÃRA SÃWŨÃ K’AREBABɄ NAɄ̃ K’AWUAIBARA

Mebẽrã beu bʉrʉ dera, zo zarea krĩcha bi bʉta ũdu dayi (2 Corintios 1:3, 4).

Iduari biyi dayi krĩchade beu krĩcha bʉra (Hebreos 2:15).

Jʉapanañi wãrĩnu jẽda ũduita dayi mebẽrã beudara (Juan 5:28, 29).

 ¿WÃRĨNU ĨJÃSEA BɄKA DAYIRÃBARA DAIZEZE BED’EARA?

Mawũã, bed’ea ũbeabʉ:

  • Daizezeba jõma osi. Daizeze Bed’eabara jarabʉ Jeowara «ẽjũã od’a, ne jõma ed’a nʉmʉta od’a.» (Hechos 17:24, 25, DB, Salmo 36:9). Iya jõma oda baera beubʉrʉdera jẽda piradrʉbi seabʉ.

  • Naenara Daizeze bara piradrʉbisi ẽbẽra beudarãra. Daizeze Bed’ea bara jarabʉ, ẽbẽra ocho jẽda piradrʉbisita yumakẽrãta, yuwẽrãta, warrãrata, zõrãrãta, mawũã nama egorode duanesi. Ʉ̃kʉrʉra atia beudabasi, mamina yumakẽrã abara beudata ewari kimare basi (Juan 11:39-44).

  • Daizezebara kãgabʉ beudara jẽda piradrʉbita. Jeowabara beuira jura, maʉba akʉbʉ ne jura kĩrãk’a (1 Corintios 15:26). Jõma jõbi kĩrabʉ beuira maʉ̃ iya jura bʉra oyi, jẽda piradrʉbi bʉrʉde beudarata. Kãgabʉ akʉza jẽda bamarẽã egoro yibidide iyi krĩchade bʉra (Job 14:14, 15).

 WIDIRA BɄYIKɄZA

¿K’ãrẽa zonaba pe, akʉza beupanʉ?

Daizeze Bed’eaba panʉñi GÉNESIS 3:17-19 akʉza ROMANOS 5:12.