Wãra kartama

Wãra yi ũmemae

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

embera katio

Bʉ mebẽrãbawarãra sobiabaseabʉ

Yi naa bedʼeabʉchuta

Yi naa bedʼeabʉchuta

Idi ewadera juwa jidabʉra akʉza mebẽrãra zʉbʉriapanʉ mamina ¿bʉ mebẽrãra sobia baseabʉka? maʉ̃ oira zaremina, erpanʉ kʼarebata. Naʉ̃ kartabara jõma achuẽ ũrãgʼa biara juwa jidabʉra ʉ̃rʉra, mamina erbʉ wãrĩnu Daizeze bed’earadebemata, mama jarabʉta obʉbʉrʉ, bʉ mebẽrãra audre sobiabigayi.