Wãra kartama

Wãra yi ũmemae

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

embera katio

Bʉ mebẽrãbawarãra sobiabaseabʉ

 YI 5

Sãwũã ibiadepanaita mebẽrãbawara

Sãwũã ibiadepanaita mebẽrãbawara

«Ẽbẽrã biabara, ʉ̃tabʉta krĩcharãra, apasiblebara, akʉza jũãbara» (Colosenses 3:12)

Juwa jidabʉrʉdera mebẽrãbadogo. Ewari jõmaʉ̃nẽ idubʉẽmina bʉ yibarira kãgabʉta akʉza wawiabʉta, mamina atia bʉa ẽbẽra audre krĩchabʉra bʉ kima. Edaʉde bʉ mebẽrãitara maʉ̃ ĩjãira zarebayi. Mamina wãrĩnu Daizeze bed’earadebemaba kʼarebayi ãyibawara nenẽãbaita, mãyi juwa jidada trajapanʉena.

 1 BIʼIA KRĨCHARA BɄ MEBẼRÃBAWARA BEDʼEABɄRɄDERA

DAIZEZE BEDʼEABA JARABɄTA. «Wawiara bʉ zezera akʉza bʉ papara» (Efesios 6:2). Bʉ poaga sõbebʉ krĩchaẽã, bigabayi ewari jõmaʉ̃nẽ bʉ yibarira wawiaita, mamina kĩrãbera bʉ kimabida yi mebẽrã akʉibarata, kãgara jiwaidaẽbaera, mawũãra peraẽbayi bʉ kima yi barirabawara bedʼeaira (1 Corintios 13:4; Gálatas 5:26).

BɄA KʼÃRẼ OSEABɄTA

  • Jararãra naʉ̃ bedʼeata. Bʉ mebẽrãbara mʉra mejãcha jarapanʉ. Mawũãẽbʉrʉ bʉ papara sobiaẽ mʉa obʉ kʼãrẽara

  • Krĩchara bʉ kima sãwũã sentibʉta

 2 BɄYA KRĨCHABɄDEBARA

DAIZEZE BEDʼEABA JARABɄTA. «Maʉ̃ba yumakẽrãbara idubʉya yi zezera akʉza yi papara, mawũã yi kimaʉ̃me baibaera, adewara kakʉa abapaibaibara» (Génesis 2:24). Bʉ juwa jidada tẽã, edaʉde bʉ yibarirabara krĩchadayi waidide ãya akʉibarata akʉza bʉ juwa jidadade eda bedʼea kĩrãnañi.

Mara ũmebʉrʉ kʼawua jaraseapanʉ kʼãrẽ ewaride eda bedʼeaseabʉta mara yi barirãra, mamina ibiade jaraibara. Wãrĩnuta jarada mamina kĩrʉ bedʼeaẽã (Proverbios 15:1). Ʉ̃tabʉta krĩchaẽãba akʉza apasibleba, akʉza jũãbaiba karebayi bʉ mebẽrãbawara biabaita akʉza «awuantaidua mãyirainʉ kãgaba» (Efesios 4:2).

BɄA KʼÃRẼ OSEABɄTA

  • Bʉta krĩcha obʉbʉrʉ bʉ mebẽrã marane eda bedʼea bʉ kʼãrẽa, bedʼeara bʉ kimaʉ̃me maʉ̃ ʉ̃rʉ, mamina mara kʼãrẽ krĩchaẽpanʉne

  • Bedʼea abʼarika zeidua maʉ̃ sãwũã ara oita