Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 7

Sãwũã ũrãgʼa kʼawuaibara wũãwũãrãra

Sãwũã ũrãgʼa kʼawuaibara wũãwũãrãra

«Naʉ̃ bedʼea mʉa idi zokʼabʉra bʉ sode baibara, jaradiada ʉ̃rʉ jaradiaibara bʉ wũãwũã» (Deuteronomio 6:6, 7)

Jeowaba mebẽrã osidera, ĩjãsi yibariraba ãyi wũãwũã bia akʉita (Colosenses 3:20). Yibaribaera, jaradiaibara yi wũãwũãra Jeowa kãgaita, maʉ̃ba waribʉrʉdera kʼãrẽ jõma okʼawuabayi (2 Timoteo 1:5; 3:15). Adewara jʉrʉibara iyi sode erbʉta, maʉ̃ba bʉa nebia jaradiabʉra yibia. Bʉ wũãwũã bʉa Daizeze Bedʼea bia jaradiaira naara bʉ sode baibara (Salmo 40:8).

 1 BɄ WŨÃWŨÃRA KʼAREBARA BɄME BEDʼEAITA

DAIZEZE BEDʼEABA JARABɄTA. Ũrĩbara, k’awuaẽã bed’ea beẽ (Santiago 1:19). Wãrĩnu, marabara kãgabʉ mara wũãwũãra kʼãrẽ krĩchaẽã bedʼeamarẽã marabawara. Mamina maʉ̃ oira ũdubira ũrĩkĩrãbʉta ãya nesidabʉrʉde, akʉza ũdubira kʼãrẽba sãwũãẽãta, iya krĩchabʉta jaramarẽã, (Santiago 3:18). Bʉa kẽãibʉrʉ, ãyara jaraẽbayi, maʉ̃ba jũãra akʉza jarada kãgabʉta (Mateo 3:17; 1 Corintios 8:1).

BɄA KʼÃRẼ OSEABɄTA

  • Ũrĩkĩrãbara bʉ wũãwũãba bedʼeaita nesidabʉrʉdera

  • Ewari jõmaʉ̃nẽ bedʼeara bʉ wũãwũãʉ̃mera mawũã bedʼea zroma zebʉrʉdebʉrʉ bedʼearara

2 ŨRĨRA KʼÃRẼ Ʉ̃RɄ BEDʼEABɄTA

DAIZEZE BEDʼEABA JARABɄTA. «Yi audre biʼia akʉbʉbara ũduya nebiata» (Proverbios 16:20). Edaʉde bia krĩchaibara kʼawuaita ãya sentibʉta. Warrarabara edaʉde maʉ̃ kʼara jarabʉ mawũãẽbʉrʉ jarabʉ ãya krĩchabʉẽãsida. «Ʉ̃kʉrʉba bia ũrĩẽna panʉdogobara, maʉ̃ra kʼawuaẽã bed’eadogo akʉza perabibʉ» (Proverbios 18:13.) Maʉba mesera kĩrʉrãra (Proverbios 19:11).

BɄA KʼÃRẼ OSEABɄTA

  • Bʉ wũãwũã bedʼeanʉmʉne eda bedʼeatotorãra akʉza kẽãrãra iya jarabʉ kʼãrẽa

  • Kĩrãbera bʉ sãwũã sentibasita, akʉza kʼãrẽta audre yi biabasita iyi kĩrãkʼabaside

 3 ABʼARIKA KRĨCHAPANAIDUA

DAIZEZE BEDʼEABA JARABɄTA. «Mʉ wũãwũã, ũrĩda, bʉ zezeba jaradiabʉra, akʉza idumʉrãra bʉ papaba jarabʉra» (Proverbios 1:8). Jeowabara diasi wũãwũã akʉira yi zezeʼa akʉza yi papaʼa. Maʉ̃ba ãyi ũmeba jaradiaibara wũãwũãrãra wawiamarẽã akʉza ũrĩmarẽã (Efesios 6:1-3). Ãyara kʼawuabare yi barira abʼarika krĩchabʉta o krĩchabʉẽãta (1 Corintios 1:10). Maʉ̃ba bedʼea abʼarika zedaẽbʉrʉ bedʼeakʼãrãidua, mara wũãwũã kĩrãbita, mawũãẽbʉrʉ aduaseabʉ mara wawiabʉta.

BɄA KʼÃRẼ OSEABɄTA

  • Bedʼea abʼarika zeidua mara wũãwũã ũrãgʼa biadiaita

  • Bʉta bʉ kimaʉ̃me abʼarika krĩchaẽbʉrʉ wũãwũã sãwũã ũrãgʼaita, kʼawuara kʼãrẽa mawũã krĩchabʉta bʉ kimara.

 4 KRĨCHARA SÃWŨÃ OITA

DAIZEZE BEDʼEABA JARABɄTA. «Jaradiara bʉ wũãwũã saʉ̃ ode wãita» (Proverbios 22:6). Bʉa kʼawuakĩrãbʉbʉrʉ bʉ wũãwũãra sãwũã ũrãgʼaita, jũãrãra kʼãrẽ sãwũã berabariyeda. Awuarabʉrʉ jʉrʉda bedʼea biata, mamina maʉ̃ bedʼea biadera edabaibara bʉ wũãwũã sãwũã ũrãgʼaita (Salmo 127:4; Proverbios 29:17). Ũrãgʼaibara jaraẽ kʼãrẽ obeẽãta, awuarabʉrʉ jaraibara kʼãrẽa obeẽãta (Proverbios 28:7). Akʉza jaradiaibara Daizeze Bedʼea kãgamarẽã akʉza bia akʉmarẽã wãrĩnu Daizeze Bed’earadebemata (Salmo 1:2). Mawũã krĩcha neneã bayi (Hebreos 5:14).

BɄA KʼÃRẼ OSEABɄTA

  • Akʉza bʉ wũãwũãrãra ũdubira Daizezera wãrĩnu bʉta akʉza iya ĩjãseabʉta

  • Kʼarebara ũdukʼawuamarẽã kʼãrẽba zʉbʉria oseabʉta iya maʉ̃ oẽmarẽã, internertʼne eda bʉ kĩrãkʼa, akʉza jaradiara obeẽãta badume ãba kʼãĩra.

«Jaradiara bʉ wũãwũã saʉ̃ ode wãita»