Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 4

Plata sãwũã gastaita

Plata sãwũã gastaita

«Ũrãgʼa biata jʉrʉra nekʼãrẽra bia oyi» (Proverbios 20:18)

Jõmaʉ̃ba plata nesidapanʉ dayirã mebẽrã akʉita akʉza ãya nesidabʉ edaita (Proverbios 30:8). Wãrĩnubaira, platara dayirã kʼãrẽba (Eclesiastés 7:12). Edaʉde zare dayirã mebẽrãbawara bedʼeaira plata ʉ̃rʉ, mamina bʉ juwa jidada maʉ̃ba bedʼea zroma erbabirãra (Efesios 4:32). Adewara bedʼea abʼarika zedape krĩchaidua kʼãrẽne gastaita platara.

 1 BIʼIA KRĨCHAPE ORA

DAIZEZE BEDʼEABA JARABɄTA. «¿Marãnebemaba de zromata okrĩñabʉrʉdʼera jewedʼa bʼepe sõmbe gastaidebemane naara bia krĩchabari ẽka zhi nesidʼara erubʉ kʼawuaita ma pãrãĩta?» (Lucas 14:28DB). Biga ũmeba kʼawuita kʼãrẽne gastaita ãyi platara (Amós 3:3). Krĩchaidua kʼãrẽ edaita nesidabʉta akʉza sõbe gastaibarata (Proverbios 31:16). Bʉa plata mejãcha erbʉbʉsida kʼãrẽ edaita maʉ̃bara jaraẽ jõma edaibarata. Akʉza debe orãra, awuarabʉrʉ bʉa plata erbʉawa gastara (Proverbios 21:5; 22:7).

BɄA KʼÃRẼ OSEABɄTA

  • Plata jõma gastaẽbʉrʉ jedeko jõbʉrʉde bedʼeara bʉ kimaʉ̃me kʼãrẽne gastaita

  • Debebarapanʉbʉrʉ krĩchaidua sãwũã paga wãnaita. Deda neokora eda koibadabara

 2 WÃRĨNUTA JARADA AKɄZA BIʼIA KRĨCHARA

DAIZEZE BEDʼEABA JARABɄTA. «Mawũã dayirãra Jeowa deiduawabʉrʉ nebia opanʉẽ, akʉza ẽbẽrarã deidubida nebia opanʉ» (2 Corintios 8:21). Bʉ kimara wãrĩnuta jarada bʉa sõbe ganabʉta akʉza sõbe gastabʉta.

Naara bedʼeara bʉ kimaʉ̃me bʉa kʼãrẽ oinaẽna plata ʉ̃rʉ (Proverbios 13:10). Bʉ kimaʉ̃me maʉ̃ ʉ̃rʉ bedʼeapanʉbʉrʉ kʼãrẽbayi yõẽãpanaita. Akʉza akʉra plata bʉa ganabʉra bʉ mebẽrãneta krĩcharãra bʉ abaʉdeta (1 Timoteo 5:8).

BɄA KʼÃRẼ OSEABɄTA

  • Bʉ kimaʉ̃me bedʼea abʼarika zera mãyi aba abakaʉba sõbe gastadaita, awurua widiẽã

  • Jũãrãra plata neẽ dogodebʉrʉ bedʼeaita