Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 2

Kẽrẽpa kãga ũdubidua

Kẽrẽpa kãga ũdubidua

«Daizezeba ãba bʼʉdʼara zhi ãmabiidʼe bʼʉ ẽã zhãrãbara» (Marcos 10:9DB)

Jeowabara kãgabʉ dayirãba kẽrẽpa kãga ũdubibaita (Miqueas 6:8). Naʉ̃ra mejãchade biga juwa jidabʉraita, mamina kẽrẽpa kãga ũdubibʉta neẽbʉrʉ yi ĩjãnaẽbayi. Maʉ̃ kʼãrẽa yi ĩjãira mejãchade biga yi kãgapanʉ wari wãita.

Idi ewadera, juwa jidabʉrãra kẽrẽpa kãga ũdubibʉra neẽ. Bʉ juwa jidada bia wãira, kĩrã ũme oibara.

 1 BɄ JUWA JIDADARA MEJÃCHADE BIGATA ŨDUBIRA

DAIZEZE BEDʼEABA JARABɄTA. «Wagadamarẽã nekãrẽ audre yi biata» (Filipenses 1:10). Bʉ juwa jidadara audre yibia, maʉ̃ba audre bia akʉra maʉ̃ta.

Jeowabara kãgabʉ bʉ kimatrʉ jʉ̃zaba kãgamarẽã, mawũã sobiapanamarẽã (Eclesiastés 9:9). Jeowabara jarabʉ bʉkima bia akʉbʉra idubʉẽbaita, awuarabʉrʉ jʉrʉibara sãwũã sobiabita (1 Corintios 10:24). Akʉza ũdubira bʉ kima nesidabʉta akʉza kãgabʉta.

BɄA KʼÃRẼ OSEABɄTA

  • Ewari jõmaʉ̃nẽ bʉ kimaʉ̃mebara, akʉza iya kʼãrẽ jõma nesidabʉta diabara

  • Bʉyikʉza krĩcharãra, krĩchara bʉ kimasida

 2 BɄ SORA BIA AKɄRA

DAIZEZE BEDʼEABA JARABɄTA. «Mawũãmina mʉã marãã jaraya, bariduba wũẽrãta erukʼãĩ krĩña akʉra, izhi sodʼe maʉ̃ wũẽrã ũme kʼazhiruata obʉrʉa» (Mateo 5:28DB). Maʉ̃ba ʉ̃kʉrʉba awurume kʼãĩta krĩchanʉmʉbʉrʉ, yi kimaneba aĩbanʉmʉ kĩrãkʼabʉ.

Jeowabara jarabʉ dayi sora bia akʉibarata (Proverbios 4:23; Jeremías 17:9). Maʉ̃ oira, jura kʼawua akʉra bʉa akʉbʉra (Mateo 5:29, 30). Jo dekĩrãka ora, iya jarasi iyi dabʉa awuru wũẽrã bia akʉẽbaita (Job 31:1). Mawũã oira akʉrãra ẽbẽra ãkadabeta. Mia kʼãrẽsida kãga akʉrãra bʉ kimaẽãra.

BɄA KʼÃRẼ OSEABɄTA

  • Ũdubira awurura bʉ kima mejãcha kãgabʉta

  • Wawiara bʉ kimaba krĩchabʉra, akʉza bʉ kimaba kãgaẽbʉrʉ bʉa neũdukʼawua erbaita yumakẽrãta yuwẽrãta maʉ̃ra orãra