Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 6

¿Kʼãrẽta oibara tobʉrʉdera?

¿Kʼãrẽta oibara tobʉrʉdera?

«Wũãwũãrãra Jeowaba diada» (Salmo 127:3)

Wũãwũã tobʉrʉdera yi barirãra mejãcha sobiayi mamina maʉ̃ daʉcha mapaeseabʉ ʉ̃rabʉrʉ yibarirabatopobaera. Edaʉde krĩchaseabʉ ewari mejãcha edebʉta akʉza zareta wũãwũã akʉira. Ẽnaʉ̃ẽbaera akʉza naabada kĩrãkʼa bʉẽbaera, maʉ̃ba kĩrʉkĩrʉpanaseabʉ ũmena. Maʉ̃ba ũmena ewari jʉrʉibara wũãwũã akʉita, akʉza ãyi juwa jidadasida. ¿Sãwũã kʼarebai Daizeze ũrãgʼa biabara maʉ̃ bedʼea zroma ara oira?

 1 KʼAWUARA TOBɄRɄDERA AWUARADOGOTA

DAIZEZE BEDʼEABA JARABɄTA. «Kãgara zʉbʉriabʉ akʉza krĩchabʉ awuru bia oita, iyitrʉ jʉ̃zaba krĩchaẽ, kĩrʉmiaẽ» (1 Corintios 13:4, 5). Ʉ̃rabʉrʉ papabadogobaera yi wũãwũãtrʉ audre akʉseabʉ, mamina maʉ̃ba krĩchabiseabʉ bʉ kima aba amaesita, maʉ̃ba kĩrãduarãra bʉ kimasida akʉibarata. Jũãbʉba akʉza awuru bia oita krĩchabʉba, ũdubiseabʉ iyi nesidabʉta akʉza iya wũãwũã kʼareba akʉbʉra bigata.

«Yumakẽrã kimabarabera krĩcha biadeba marã kimaʉ̃me bia panaidua» (1 Pedro 3:7.). Bʉta ʉ̃rabʉrʉ zezebasibʉrʉ, kĩrãbera bʉ kimabara audre akʉita wũãwũãta, maʉ̃ba bʉ kimara edaʉde bedʼea zroma erbayi, mawũãẽbʉrʉ mapaekirayi akʉza krĩchakirayi ʉ̃rabʉrʉ wũãwũã akʉdogoba. Maʉ̃ba edaʉde bʉme kĩrʉseabʉ, mamina kĩrʉrãra maʉ̃ kʼãrẽa bʉ kimaʉ̃me, «ẽbẽra kĩrʉbidaẽãra audre yi zroma yumakẽrã zareabarabʉira» (Proverbios 16:32). Maʉ̃ba biʼia krĩchara akʉza iya nesidabʉta diara (Proverbios 14:29).

BɄA KʼÃRẼ OSEABɄTA

  • Bʉra yi zezebaera, wũãwũãra kʼareba akʉra, akʉza diamasibida. Akʉza bʉa kʼare obʉdeba ewari jʉrʉda bʉ kimaʉ̃me ãbabaita akʉza bʉ wũãwũãʉ̃me

  • Bʉta papabʉrʉ, bʉ kimaba kʼareba widibʉrʉdera wũãwũã akʉita kʼarebara. Mamina bia akʉẽbʉrʉ, maʉ̃ kʼãrẽara kʼãrẽ jararãra, awuarabʉrʉ jaradiara ibiade sãwũã oita

 2 ZAREA ERBARA MARA JUWA JIDADA ARĨẼBAITA

DAIZEZE BEDʼEABA JARABɄTA. «Adewara kakʉa abapaibaibara» (Génesis 2:24). Wũãwũã Aba eda zesimina, maʉ̃ba kĩrãduarãra bʉta bʉ kimaʉ̃mera kakʉa abapaibʉta. Zareapanaidua mara juwa jidada arĩẽbaita.

Yuwẽrãbara biga diaibara yi kimaba kʼareba akʉbʉra. Maʉ̃ba biga diabʉbara bebibʉ kĩrãkʼabʉ (Proverbios 12:18). Yumakẽrãbara, jaraibara yi kimara mejãcha kãgabʉta akʉza bigata iya kʼãrẽ obʉra, akʉza mejãchade yibiata mebẽrã kʼãrẽa kʼãrẽ obʉta (Proverbios 31:10, 28).

«Aba abakaʉba jʉrʉidua, bʉyikʉza krĩchaẽã, awuarabʉrʉ jʉrʉda awuru ẽbẽraita» (1 Corintios 10:24.) Ewari jõmaʉ̃nẽ ora nebiawa bʉ kimaita akʉza biga diara iya kʼãrẽ obʉ kʼãrẽa. Ewari jʉrʉda ãba bedʼeaita akʉza iya jarabʉ ũrĩta, bʉyi trʉ jʉ̃zaba krĩcharãra, newagaẽbaibara, krĩchara bʉ kimaba nesidabʉta, Daizeze Bedʼeaba jarabʉta «idubʉraidua maʉ̃ oira, mamina ewari jʉrʉsidabʉrʉ ũmeba maʉ̃ oẽbaita» (1 Corintios 7:3-5). Maʉ̃ba jõma jarada kʼãre krĩchabʉ ʉ̃rʉ, adewara jũãbʉba akʉza ũrĩbʉba zarea erbayi mara juwa jidadara.

BɄA KʼÃRẼ OSEABɄTA

  • Kĩrãduarãra bʉ kimaʉ̃me ũmebei ãbapanaita

  • Ũdubira kãgabʉta nekʼãrẽ diabʉdeba, mawũẽbʉrʉ karta bʉ diabʉdeba, akʉza nebari diabʉdeba.

 3 ŨRÃGʼARA BɄ WŨÃWŨÃRA

DAIZEZE BEDʼEABA JARABɄTA. «Wiñayiruiduba k’awua warisi Daizeze Bed’eade jarabʉta, maʉ̃ba buru bia baseabʉ ẽdrʉita» (2 Timoteo 3:15). Krĩchara bʉ wũãwũã sãwũã jaradiaita. Krĩchara iyara mesera nekʼawuaseabʉta, akʉza toinaẽnabida. Adewara iyi biteda bʉeda ũrĩkawuabʉ bʉ bedʼeara maʉ̃ kʼãrẽa pirabʉ sobiaba. Maʉ̃ba jara ũrĩbira iyi tobʉrʉdeba iya kʼawuaẽmina kʼãrẽ ʉ̃rʉ bedʼeabʉta, maʉ̃ba kʼãrẽbayi iyi zromababʉrʉde akʉ kĩrã akʉita.

Krĩcharãra bʉ wũãwũãra wabida wiñabʉta Daizeze ʉ̃rʉ jaradiaira. Yiwidʼira Jeowa iyi deidu (Deuteronomio 11:19). Ãba jemebʉdade jaradiara Daizezeba kʼãrẽ oda ʉ̃rʉ (Salmo 78:3, 4). Bʉ wũãwũãbara iyi wari wãne kʼawuayi bʉa Jeowa mejãcha kãgabʉta maʉ̃ba iyabida kãgayi Jeowara.

BɄA KʼÃRẼ OSEABɄTA

  • Yiwidʼida buru bia diamarẽã bʉ wũãwũã ũrãgʼaita

  • Jaradiada ʉ̃rʉ jaradiara bʉ wũãwũã bedʼeabira iya kʼawuamarẽã meserabai