Wãra kartama

Wãra yi ũmemae

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

embera katio

Bʉ mebẽrãbawarãra sobiabaseabʉ

 YI 8

¿Kʼãrẽta oibara bedʼea zroma zebʉrʉdera?

¿Kʼãrẽta oibara bedʼea zroma zebʉrʉdera?

«Maʉ̃ba marãra mejãcha sobiapanʉ, atia bedʼea zroma erpanʉmina ewari wikaẽda» (1 Pedro 1:6)

Mara zarea jõma diabʉmina mara juwa jidada sobia erbaita, edaʉde kʼãrẽ jũãbadaẽbʉsida berabariyi, maʉ̃ba jãrĩñi sobiapananara (Eclesiastés 9:11) Mamina Daizezeba diaya kʼãrẽbata bedʼea zroma zebʉrʉde. Obʉbʉrʉ wãrĩnu Daizeze bed’earadebemata, mawũãra bʉra bʉ mebẽrãbawaraʉba audre awuantaseabʉ bedʼea zroma zebʉrʉdera.

 1 ĨJÃRA JEOWARA

DAIZEZE BEDʼEABA JARABɄTA. «Mara bedʼea zromara jõma jaradua, iyara marata krĩchabʉbaera» (1 Pedro 5:7). Ewari jõmaʉ̃nẽ kĩrãbebara Daizezeba oẽãta bʉ bedʼea zromara (Santiago 1:13). Iyi kʼaitabʉbʉrʉ, iyara kʼarebaya bedʼea zroma awuantaita (Isaías 41:10). «Iyira ewari jõmaʉ̃nẽ ĩjãibara, pʉwʉrʉ, akʉza iyi deidu zarrabidua mara sora» (Salmo 62:8.)

Daizezebara marãra kʼarebayi maraba Daizeze bedʼeata akʉbʉbʉrʉ, akʉza kʼawuabʉbʉrʉ nrʉemaza. Maʉ̃ta ora, ũduyi Jeowara «so zarea diabʉ dayirã zʉbʉria zebʉrʉza» (2 Corintios 1:3, 4; Romanos 15:4). «Jarabʉ Daizezebara mara krĩchara neneẽãbabiyi, Daizezedeabara mia kʼaiba kʼawuadaẽ» (Filipenses 4:6, 7, 13).

BɄA KʼÃRẼ OSEABɄTA

  • Kʼãrẽba widira Jeowa bia krĩchaita kʼawuaẽã oẽbaita

  • Naa jõma krĩchara bʉa kʼãrẽ oseabʉta maʉ̃are aba jidara maʉ̃ ara oita

2 BɄYIKɄZA AKɄRA AKɄZA BɄ MEBẼRÃSIDA

DAIZEZE BEDʼEABA JARABɄTA. «Yi buru biabara erbʉ k’awuaita, akʉza yi ũrĩbʉbara jʉrʉyi ũdu k’awuaita» (Proverbios 18:15). ¿Kʼãrẽta nesidabʉ mebẽrã aba abakaʉba? krĩchara kʼãrẽta nesidabʉta bʉ mebẽrãba akʉza bedʼeara ãyibawara akʉza ũrĩda ãyi bedʼeara (Proverbios 20:5).

¿Bʉa kãgabʉta beira? perarãra bʉa sentibʉ jaraira, kĩrãbera, Jesusida jẽgasita (Juan 11:35; Eclesiastés 3:4). Audre yi bia enaʉ̃ira akʉza kʼãĩra (Eclesiastés 4:6). Maʉ̃ba kʼarebayi bedʼea zroma awuantaita.

BɄA KʼÃRẼ OSEABɄTA

  • Bʉ mebẽrãbawara bedʼeabara bedʼea zroma zeinaẽna. Maʉ̃ba bedʼea zroma zebʉrʉdera, ãyira bia sentiyi bʉme bedʼeabʉrʉde

  • Bedʼeara ẽbẽrarã zʉbʉria berabaridarabawara

 3 JɄRɄDA KʼAREBA ERBAITA

DAIZEZE BEDʼEABA JARABɄTA. Neũdukʼawuarabara ewari jõmaʉ̃ne kãgabʉ, akʉza maʉ̃ mebẽara tosida bedʼea zroma zebʉrʉde kʼarebamarẽã (Proverbios 17:17). Bʉ neũdukʼawuarabara bʉra wãrĩnu kʼarebakĩrãpanʉ, mamina edaʉde kʼawuadaẽbayi sãwũã kʼarebaita. Maʉ̃ba jarada kʼãrẽne kʼarebaseapanʉta (Proverbios 12:25). Akʉza kʼareba widira Daizeze Bedʼea bia kʼawuabʉra, mawũã ãya Daizeze Bedʼeadeba ũrãgʼa bia diabʉdaba kʼarebayi (Santiago 5:14).

Bʉta ãbabʉbʉrʉ ẽbẽrarã Daizeze wãrĩnu ĩjãbʉrabawara akʉza Daizezeba nebia weita, maʉ̃rabara bʉra kʼarebadayi. Mawũãra bʉsida sobiayi awuru ẽbẽra zʉbʉriabʉ kʼarebabʉrʉde. Jarada bʉa Jeowa ĩjãbʉ ʉ̃rʉ akʉza Jeowaba nebia wei ʉ̃rʉ. akʉza ewari neẽãbara awuru ẽbẽra kʼarebabʉde, adewara aĩ wãrãra ẽbẽrarã bʉ kãgabʉraneba akʉza bʉ krĩchapanʉraneba (Proverbios 18:1; 1 Corintios 15:58).

BɄA KʼÃRẼ OSEABɄTA

  • Bedʼeara bʉ neũdukʼawuaraʉ̃me, mõbe idu yi kʼarebabira iyaʼa

  • Biʼia jarada akʉza wãrĩnu jarada bʉa nesidabʉ ʉ̃rʉ