Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 3

Bedʼea zroma sãwũã ara oita

Bedʼea zroma sãwũã ara oita

«Mayirai mejãcha yi kãgapanaidua, akʉza kãgabara jõma kĩrãduabʉ kayirua opanʉrã» (1 Pedro 4:8)

Yumakẽrãta yuwẽrãʉ̃me juwa jidabʉrʉdera, ũdubʉ bedʼea zromata, edaʉde awuara krĩchabʉ kʼãrẽa akʉza awuara sentibʉ kʼãrẽa o awuara dapũẽna kʼãrẽa. Akʉza bedʼea zromara aĩba zeseabʉ, mawũãẽbʉrʉ daya kʼawuaẽãne.

Krĩchaseabʉ maʉ̃ ara oẽbaita, mamina Daizeze Bedʼeabara jarabʉ maʉ̃ra oibarata (Mateo 5:23, 24). Maʉ̃ra ara oseabʉ wãrĩnu Daizeze bed’earadebemaba jarabʉ obʉde.

 1 BEʼDEARA BEDʼEA ZROMA Ʉ̃RɄ

DAIZEZE BEDʼEABA JARABɄTA. «Ewari bʉ bedʼeaita» (Eclesiastés 3:1, 7). Ewari erbara bedʼea zroma ʉ̃rʉ bedʼeaita, jarara bʉ kima bʉ wãrĩnu sãwũã sentibʉta akʉza kʼãrẽta krĩchabʉta maʉ̃ ʉ̃rʉ. Ewari jõmaʉ̃nẽ jarada wãrĩnuta (Efesios 4:25). Mawũãsidu wabida kĩrʉnʉmʉbʉrʉ, yõrãra. Ibiade panʉbʉrʉba bari neẽ kʼãrẽa yõibadara yõẽbayi (Proverbios 15:4; 26:20).

Akʉza bʉ kimaʉ̃me bedʼea abʼarika zeẽbʉrʉ, ewari jõmaʉ̃nẽ ibiade bedʼeabara, adewara ũdubira kãgabʉta akʉza wawiabʉta (Colosenses 4:6). Adewara bedʼea zromara mesera ara oita krĩchara, akʉza yiya bedʼeamaraidua (Efesios 4:26).

BɄA KʼÃRẼ OSEABɄTA

  • Ewari jʉrʉda bedʼea zroma ʉ̃rʉ bedʼeaita

  • Bʉ kima bedʼeanʉmʉne, awuantara eda bedʼeatotoira. Bʉsida bedʼeaibaera

 2 BIʼIA ŨRĨDA KʼÃRẼ JARABɄTA

DAIZEZE BEDʼDEABA JARABɄTA. «Mayirai yi kãgaidua mebẽrã kĩrãkʼa. Yi ya wawia ũdubira, maraba naa ojʉ̃drʉidua» (Romanos 12:10). Mejãchade biga bʉ kima bedʼea ũrĩ kʼawuaira, akʉza kʼãrẽ ʉ̃rʉ bedʼeabʉ kʼawuaira, ãbapanaidua neũdukʼawuara kĩrãkʼa akʉza krĩcharaidua abaʉba ʉ̃ta kawuachuta (1 Pedro 3:8; Santiago 1:19). Akʉza kĩrĩña ũrĩnʉmʉ kĩrãkʼanʉmarãra. Awuarabʉrʉ idubʉra bʉa kʼãrẽ onʉmʉra mõbe ũrĩra bʉ kimaba jarabʉta. Mawũẽbʉrʉ widiakʉra tẽã jũnẽã bedʼeabeẽ kʼawuita. Akʉra bʉ kimara bʉ neũdukʼawuara kĩrãkʼa mawũã akʉrãra bʉ nejura kĩrãkʼa, mawũãra mesera kĩrʉẽbayi (Eclesiastés 7:9).

BɄA KʼÃRẼ OSEABɄTA

  • Ũrĩama kʉbʉbʉsida ũrĩra bʉ kimaba jarabʉra

  • Ũrĩra kʼãrẽta jarakĩrãkʉta bʉ kimaba, iyi kĩrãneba akʉza iyi sãwũã bedʼea kʉdeba

3 ZAREA TRAJARA

DAIZEZE BEDʼEABA JARABɄTA. «Badu trabajo k’ãrẽa mejãcha trajabʉbʉrʉ bia wãña, mamina bari bed’eabʉra bia wãẽbayi» (Proverbios 14:23). Mamina bedʼea zroma ara obʉrʉawaẽ, awuarabʉrʉ ojʉ̃drʉibara ãyi bedʼea abʼarika zedara. Maʉ̃ oira zareamina mejãcha trajabʉbʉrʉ nebia ũduyi (Proverbios 10:4). Ãba trajapanʉbʉrʉ bia wãnañi.

BɄA KʼÃRẼ OSEABɄTA

  • Krĩchara kʼãrẽ ewaride ara oseabʉta bedʼea zromara

  • Edaʉde akʉra bʉa kʼãrẽãba bia ara owãta