Bʉ mebẽrãbawarãra sobiabaseabʉ

Bʉ juwa jidadata akʉza bʉ mebẽrãra sobiabaseabʉ obʉbʉrʉ wãrĩnu Daizeze bed’earadebemata.

Yi naa bedʼeabʉchuta

¿Sobiabʉka bʉ mebẽrãra akʉza bʉ juwa jidadara? Naʉ̃ kartaba erbʉ ũrãgʼa bia Daizeze Bedʼeade bʉta.

YI 1

Juwa jidabʉrabara jʉrʉibara Daizezeta

Widibʉ ũmebʉba kʼãrẽbayi juwa jidada bia wãita.

YI 2

Kẽrẽpa kãga ũdubidua

¿Adulteriawabʉka dayi aĩbaira?

YI 3

Bedʼea zroma sãwũã ara oita

Bʉa bedʼea zroma sãwũã ara obʉba ũdubiyi bʉ juwa jidada zareapanaita akʉza sobiapanaita, mawũãẽbʉrʉ borikeapanaita akʉza zʉbʉriapanaita.

YI 4

Plata sãwũã gastaita

¿Kʼãrẽ ĩjãira akʉza wãrĩnu jaraira?

YI 5

Sãwũã ibiadepanaita mebẽrãbawara

Wawiamarẽã ũdubiseabʉ bʉ yibarira bʉ juwa jidada bedʼea zroma neẽã.

YI 6

¿Kʼãrẽta oibara tobʉrʉdera?

¿Tobʉrʉbara kʼãrẽbaseabʉka juwa jidadara?

YI 7

Sãwũã ũrãgʼa kʼawuaibara wũãwũãrãra

Ũrãgʼaira audre yibia kẽãira akʉza jaraira.

YI 8

¿Kʼãrẽta oibara bedʼea zroma zebʉrʉdera?

Jʉrʉda kʼãrẽba erbaita.

YI 9

Ora bʉ mebẽrãbawaraʉba Jeowaba jarabʉta

¿Mebẽrãbawaraʉba k’awuaibara Jeowaba jarabʉ oita?