Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

Bʉ wãra nama edre widibʉ panʉ wãta

Bʉ wãra nama edre widibʉ panʉ wãta
  1. ¿Kʼaiba zarea diaseabʉ dayirãʼa akʉza sãwũã diai maʉ̃ra? (Jos. 1:9; Sal. 68:35).

  2. ¿Sãwũã audre ĩjã wãseabʉ dayirãbara? (Heb. 11:6).

  3. ¿Sãwũã wãrĩnu kʼawuapanʉ Jeowaba dayirãʼã zokʼa amaenara aripe odaita? (Ageo 2:4-9).

  4.   ¿Sãwũã zarea diabʉ Jeowabara dayirã bedʼea zroma berabaribʉrʉdera? (Sal. 18:6, 30; Col. 4:10, 11).

  5. ¿Kʼãrẽba kʼarebai warrarãta akʉza juwa jidapanʉrata Jeowaba nejõma zokʼaseabʉare bʼaita? (Mat. 22:37, 39).

  6. ¿Sãwũã «wãrĩnu zarea ĩjãpanai» akʉza mawũã audre zarea panaiba? (1 Cor. 16:13; Rom. 15:5; Heb. 5:11–6:1; 12:16, 17).