Wãra kartama

Wãra yi ũmemae

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

embera katio

Asamblea Sirkuitora odaita 2017-2018de (Kongregacionera akʉbari zorãrã ʉme)

Paeararã aripe owãta

Paeararã aripe owãta

 DIAPEDA

 • 9:30 Trãbi

 • 9:40 Trãbi 77 akʉza yiwidita

 • 9:50 ¿Kʼãrẽa zare nebia oira?

 • 10:05 Bio bedʼeadayi: yara ubʉra idubʉibara

  • Internetʼra biʼia akʉra

  • Jemenepanʉra bia jidara

  • Yõibara wuabemaba erbʉta kãgaẽbaita

  • Trajara bia ne ʉ̃ra zei ʉ̃rʉ

 • 11:05 Trãbi 45 akʉza bedʼeata

 • 11:15 Nebia oibara Jõmaʉ̃raita

 • 11:30 Buru kʼoeita akʉza Daizeze ode bakĩrãbʉta

 • 12:00 Trãbi 63

 ŨMATIPAUBAEDA

 • 1:10 Trãbi

 • 1:20 Trãbi 127 akʉza yiwidita

 • 1:30 Diskurso Biblikota: Ipidabeẽ Daizeze kʼãrẽara - ¿Sãwũa oipe?

 • 2:00 Atalaya Wididaita

 • 2:30 Trãbi 59 akʉza bedʼeata

 • 2:40 Bio bedʼeadayi: Jaureraita ne uibara

  • Erbaibara ewari kʼawuaita Daizeze Bedʼea ʉ̃rʉ

  • Daizeze Bedʼeadebemata na erbaibara dayi bebʉ bia erbaita

  • Mapaeẽbaibara

 • 3:40 ¿Kʼãrẽta jurẽpei paeẽbʉrʉ?

 • 4:15 Trãbi 126 akʉza yiwidita